Naam jóga

Naam jóga představuje unikátní propojení nejmocnější esoterické tradice na světě – duchovní vědy a umění jógové praxe Východu s jedinečnou esoterickou tradicí Západu, Univerzální Kabalou. Výsledkem je hodnotná a velmi silná kombinace duchovního učení. Naam jóga je návratem k Jednotě. Je univerzálním klíčem k dokonalému duchovnímu vývoji. Tato posvátná technologie je nástrojem ke zdraví, štěstí a uvědomění si sebe samého, která nám pomáhá přesunout se z mysli do srdce a učí nás, jak s lehkostí čelit nesnázím a problémům v životě.

Naam jóga přináší lásku, víru a naději, světlo a osvícení, energii a sílu. Naam je ochranným štítem, dárcem života žijícím, radosti smutným a soucitu ztraceným a opuštěným. V tomto Věku, kdy vystupují na povrch lidské nedostatky a jsme předmětem různých zeměpisných i fyzických rozporů, praktikujte Naam jógu, aby se otevřely vaše oči a posílil se váš ochranný štít. Díky této duchovní praxi se budete nacházet stále ve světle, pod vedením a ochrannou světelných bytostí. Univerzální Kabala a Naam vám odkryje tajemství života, schopnosti a předurčení, která jste si přinesli do této inkarnace. Na oplátku budete schopni přijmout lásku, světlo a léčení přijmete-li správný směr vaší duchovní cesty a začnete práci, pro kterou jste byli předurčeni. Praktikováním Naam jógy pocítíte neustálou přítomnost světelných bytostí, které jsou tady, aby vás vedli správným směrem a poskytli vám lásku a sílu.

Praktikování Shakti Naam

Starověký dar modernímu člověku

Praktikování Shakti Naam jógy aktivuje moudrost těla, díky které pak opět může optimálně vyjadřovat originální sílu DNA a navenek vychází to nejlepší, co v člověku je. Je to silné cvičení zaměřené na osvobození a aktivaci vzácné životní síly v nás, díky které dochází vyladění a harmonizaci těla.

Lidské tělo funguje na základě elektrického potenciálu. To je síla, která stojí za nervovými impulsy. Tento elektrický potenciál je fyzickou manifestací Shakti a zároveň pátým elementem, který oživuje všechny ostatní elementy v nás. Shakti Naam zásobuje a uvolňuje tento vnitřní oceán energie a ten pak může jako řeka života proudit centrálním meridiánem. Sebe-aktualizovaná lidská bytost je taková, jejíž vývoj je živen touto mystickou řekou – jejím vlastním vrozeným spojením s nejvyšší Vesmírnou výživou. Shakti Naam pracuje s něčím, co se nazývá „prvotní buňka“ – mysticky známá část lidského těla, která je zdrojem toho, co dnes společnost považuje za zázračné léčení. Mnoho starověkých kultur přirovnává tento optimalizovaný lidský stav ke stavu záření sluneční síly.

Je známo, že se lidský organismus dokáže léčit sám. Je vybaven schopností sám se „opravit“, optimalizovat a regenerovat v případě, že má k tomu příležitost a dostatek energie. Spirituální základ lidského zdraví spočívá ve vitalizaci a harmonizaci endokrinního, nervového a imunitního systému, které odpovídají tvořivé, organizující a ničivé síle. Pokud je tato fyzická Trojice v rovnováze se srdcem a mozkem, má lidská bytost schopnost vyjádřit svůj prvotní potenciál.

Aby toho člověk dosáhl, pomocí dýchání uvolňuje obrovské množství energie, která pak poskytuje možnost změny v neuro-endokrinním a imunitním systému. Shakti Naam se soustředí na obsáhlý akupresurní systém meridiánů a zaměřuje se tak na fyzický i na nefyzický proud energie. Existuje několik meridiánů, které jsou zásadní pro zdraví a dlouhověký život člověka a které je zároveň těžké léčit pomocí akupunktury. Praktikování Shakti Naam je v podstatě léčení sama sebe pomocí akupunktury nejvyššího řádu, protože tak student naplňuje systém meridiánů vysoko vibrující energií. Tento důležitý systém meridiánů jinak zůstává akupunktuře prováděné jehlami nepřístupný. Shakti Naam tak zaručuje přístup k nekonečné zásobě energie, která revitalizuje krev, redukuje stres, dodává sílu, balancuje nervový a hormonální systém, podporuje zdravé srdce a prodlužuje život. Optimalizuje mozek a propojuje duši s intelektem. Tím zvyšuje inteligenci, intuici a podporuje studenta v manifestaci jeho maximálního potenciálu. Zpívání Posvátného Naam během lekce pak zpečeťuje a oživuje vše, co student rozvinul na fyzickém i jemnohmotném těle skrze opakování a naslouchání posvátným zvukovým vibracím. Ty otevírají srdce a spojují studenta s jeho nejčistší Božskou podstatou, což je Bůh. Shakti Naam tedy umožňuje jedinci ztělesňovat a vyzařovat lásku. Z fyzické perspektivy Shakti Naam pracuje s nesmrtelnou podstatou, která stojí mimo nás, za karmou, za reakcemi, za bolestí i za potěšením. 

Dozvěděli byste se rádi více o původu Shakti Naam jógy?

FILM SHAKTI NAAM JÓGA: Dávné tajemství pro nový věk JE TEĎ I V ČESKÉM ZNĚNÍ:

Praktikování

Jednoduché, nadčasové a velmi léčivé

Shakti Naam je na Západě prakticky neznámá. Je odlišná od ostatních forem jógy. Energii, kterou díky Shakti Naam vytváříme, cítí většina nových studentů do 5 minut. Poskytuje téměř okamžitý prožitek meditativního stavu, protože působí přímo na mozek a nervový systém. Je to mnohem víc než relaxace. Je to fyzickým způsobem získané změněné vědomí, které jogíni popisují již po tisíce let jako stav vyšších vibrací, který umožňuje dosáhnout na spirituální dary jedince a revitalizovat jeho tělo. Lidský mozek, bez ohledu na to, co se říká, je schopný dosáhnout tohoto změněného stavu vědomí, protože ho navozují vnitřní mechanismy, které k tomu vytvářejí vhodnou platformu. V rámci Shakti Naam hodiny se používají speciální série unikátního cvičení, které posilují tělo i mozek, aby mohl jedinec snáze dosáhnout tohoto změněného stavu vědomí v každodenním životě. Tak je ovlivněno jeho jednání, komunikace, inteligence i zdraví.

Pro podporu optimálního zdraví v dnešním životě se v rámci Shakti Naam vyvinula starověká jogínská věda o pohybu orgánů, která – když je aplikována – čistí, zpevňuje a posiluje orgány pomocí vnitřního tlaku břicha a plic. Obnovuje flexibilitu hrudníku včetně hrudního koše, ramen i páteře. Odborné studie potvrdily, že nadměrné sezení zkracuje délku života a přitom moderní způsob života vyžaduje sezení spoustu. Protože v moderním životě není zahrnuto mnoho fyzického pohybu, trpí vnitřní orgány nedostatkem cirkulace. Podle jogínského pohledu na zdraví je tento nedostatek cirkulace v orgánech příčinou většiny nemocí. Shakti Naam však tento nedostatek vyvažuje. Posiluje tvář a polohy lebky pomocí speciálních technik, které pak podporuje upravení delikátního tlaku v dutinách a uších. Další techniky pak pomocí dechových cvičení posilují a podporují pevný krk. Obličej je reflexologická mapa pro mozek a emoce – právě tak, jako je schopný vyjadřovat emoce navenek, je také schopný léčit naši bytost vnitřně.

Přínosy

Staňte se fontánou živoucí prány

Shakti Naam jóga zvyšuje kapacitu těla vyživovat samo sebe, velmi podobně jako strom, vysoce kvalitní sluneční pránou/energií, přináší kyslík do mozku, posiluje srdce, čistí energetické dráhy těla a detoxifikuje a vyživuje orgány. Podporuje tělo v budování a aktivování zásobárny léčivé energie, která je umístěna v podbřišku. Doslova vytváří pohyb v hrudníku a tím stimuluje srdce a jeho velké cévy a zvyšuje kapacitu plic odlišným způsobem než většina jiných druhů cvičení.

Práce s břichem a pánevním dnem posiluje centrum těla způsobem, že zásoba léčivé energie, která sídlí v podbřišku, může být distribuována po těle a přináší vyšší úrovně zdraví. Prospívá mysli, protože stimuluje nejhlubší zákoutí mozku a revitalizuje každou buňku a plní ji čerstvou energií. Všechny klouby a kosti jsou zmobilizovány a celý páteční kanál je vyrovnán. Shakti Naam cvičení jsou navržena tak, aby odstranila nečistoty a stagnující vzduch z plic a břicha a naplnila celé tělo čerstvým životem. Používá unikátní způsob odlišný od jiných forem cvičení, který stimuluje a rozhýbává klouby, které jsou obvykle méně pohyblivé, sem patří hrudní kost, ramenní pletenec, pánevní pletenec a lebku, čímž zvyšuje flexibilitu a sílu a výrazně zvyšuje oběh. Tyto anatomické oblasti je důležité stimulovat pro prevenci a léčení nemocí srdce a plic, dysfunkce reproduktivního a trávicího ústrojí a onemocnění mozku. Toto unikátní spojení pohybu, dechu, akupresury a hlasové vibrace fyzicky posiluje spirituální propojenost tím, že aktivuje a posiluje střed mozku a kraniální nervy, které jsou silnými mosty mezi fyzickou a duchovní dimenzí, mostem mezi nebeskou a pozemskou říší. Dávní velcí duchovní učitelé vysvětlovali svým studentům tento jev tak, že jim přináší klid mysli a setrvání v přítomném okamžiku, protože energetické bloky jsou rozpuštěny a životní síla může plynout.

Jak stárneme, životní síla se začíná zmenšovat a ponechává nás náchylné k mnoha fyzickým a psychickým obtížím. Časem tělo ztrácí schopnost se samo opravit. Shakti Naam způsobuje, že životní síla proudí tělem, působí na omlazení a jasnost stejně jako na koncentraci a paměť. Odstraňuje všechny bloky v cirkulaci životní síly a umožňuje, že naše vnitřní orgány jsou vyživeny a rovnováha našeho těla je znovu nastolena.

Shakti Naam nám dovoluje se spojit s životní sílou a stát se životní sílou v akci. Pracujeme s neviditelnou sílou duše, které se často říká osobní magnetismus a kterou oplývá mnoho úspěšných a charismatických vůdců. Tato duševní síla je klíčem ke zdraví a úspěchu. Shakti Naam způsobuje, že se stáváte fontánou prány, úžasným proudem vitality, který plní Éter. To má za následek nárůst neviditelné duševní síly, která je zodpovědná za zdraví, úspěch a duchovní růst ve vašem těle a která přináší volné proudění vaší magnetické osobnosti.

Shakti Naam je starodávný dar moderní společnosti a mocné řešení problémů, kterým dnes čelíme. Legendární všelék existuje. Tato legendární fontána mládí je uvnitř každého člověka a je zázračným zdrojem léčení a mládí. To, co je dnes nazýváno Naam Shakti, bylo původně tajnou součástí jógy, která se nazývala „Jóga nesmrtelnosti“ a přišel čas, aby byla známa, protože zcela odpovídá speciálním potřebám lidí moderní doby. Dnešní lidé čelí okolnostem, které jsou úplně nové. Masivní množství informací, zvýšené vystavení se elektro-magnetickému záření z mobilních telefonů, aut, počítačů a dalších technologií, chemické působení pesticidů, petrochemií a léků, bezpříkladná spotřeba soli a cukru, to jsou všechno faktory, se kterými se lidský systém musí vyrovnat jako nikdy v minulosti. Tlak z plných rozvrhů dne kombinovaný s výše zmíněnými faktory vytváří novou formu stresu pro mozek a nervový systém.

Lékařští odborníci se shodují, že primárním zdrojem onemocnění je v dnešní době stres. V kostce řečeno, aby mohl člověk v dnešní době dobře prospívat, musí úspěšně čelit novým výzvám, kterým je lidstvo vystaveno. Lidstvo se musí vyvinout a adaptovat. Obecně se rozumí, že ti, kteří mají velké množství energie, disciplínu, dobrou paměť a schopnost se rychle učit a zároveň efektivně pracovat s lidmi, jsou úspěšní lidé této doby. Tato jógová technologie je tedy vyvinuta ke zvýšení lidské mentální a energetické kapacity. 

Dávný dar modernímu lidstvu

Starodávná a tajná část vyšší jógové vědy

Během svých četných cest po světě, zejména do Indie, se Dr. Levry setkal s různými mistry, od kterých obdržel mnoho pokročilých jógových technik. Co se týče Shakti Naam, linie jde až mistrům z Himaláje, kteří praktikovali tyto a pokročilejší techniky s cílem osvobodit tělo od devastujících efektů nemocí a stárnutí. Shakti Naam pochází od svatého muže z Himalájí známého pod jménem Maharishi Karthikeyaji Maharaj, který žil více než 300 let. Jedním z jeho studentů byl jogín Swami Dhirendra. Tento Mistr – učitel podporoval dva velké a dobře známé indické vůdce, Jawaharlal Nehru, prvního ministerského předsedu Indie a jeho dceru, Indiru Gandhi, která se stala ministerskou předsedkyní v roce 1966. Náročnost práce politického vůdce vyžaduje velké reservy síly, jasnosti a inteligence a tato forma jógy, známá jako „Jóga nesmrtelnosti,“ byla povolána, aby podporovala tyto veřejné osobnosti v jejich posvátné odpovědnosti vůči jejich zemi a lidu.

Jedna z jeho spirituálních cest zavedla Dr. Levryho k Shri Bal Mukund Singh Ji, Mistrovi – učiteli, který sloužil jako pravá ruka tohoto známého jogína. Shri Bal Mukund Singh Ji požehnal Dr. Levrymu a soukromě ho naučil tuto tajnou starodávnou tradiční jógovou praxi, která je velmi málo známá západnímu světu.

Shakti Naam je pradávná a tajná část vysoké jógové vědy nesmrtelnosti, která není známa většině dnešních škol jógy na světě. Není to pouze pokročilá pozměněná praxe jogínské Sukshuma Vyama, založená na tradičních jógových principech, ale je to také cvičení proti stárnutí – nestárnoucí jóga, která naplňuje tělo životem, zpomaluje proces stárnutí a odstraňuje známky vyššího věku

Shakti Naam přináší: terapeutickou aplikaci holistické síly

Naam jogíni jsou kabalisté, kteří žijí podle Naam. Na počátku bylo SLOVO. Všechno pochází ze SLOVA a Naam je to SLOVO. Jako Naam jogíni věříme v sílu a účinnost Slova, které bylo použito při stvoření světa a které je nyní pro většinu lidstva “ztraceno”. SLOVO je nejvyšší. Od pádu člověka se stalo naší jedinou nadějí. Praktikováním SLOVA se lidstvo může dostat k nekonečnosti bez interpretace anebo porozumění. SLOVO má moc vytvořit v nás Vědomí. Božská duchovní moudrost a Naam pomáhají člověku znovu získat zpět ZTRACENÉ SLOVO božské a pozemské autority. Tím, že vibrujeme slovo a rosteme vnitřně, postupně nacházíme toto SLOVO, které přímo souvisí s naším posláním v životě. A Naam, SLOVO Boha, je to co otevírá srdce lidské bytosti Bohu. Naam je cesta srdce. Neznámo většině, harmonie vytvořená Naam jógou skrze spojení mystické Kabaly spolu s pokročilými jógovými technikami z různých tradic je vysoce prospěšná lidstvu a Zemi samotné, protože propůjčuje jedinci schopnost se posunout za iluzi oddělení a vidět všechno jako jedno; uznat různorodost Božství ale vidět základní zlaté vlákno, které drží všechny věci pohromadě a tvoří gobelín života, kterým je Bůh, jediný pravý zdroj našeho Vesmíru. Propůjčuje jedinci schopnost vidět tato posvátná učení jako božský celek a především jako terapeutickou aplikaci holistické síly pro zlepšení lidstva. Přibližujeme se říši lásky, říši moudrosti a pravdy, která je zdrojem svobody. Když praktikujeme Shakti Naam naše vědomí se rozpíná a my jsme naplněni takovým množstvím světla, že se stáváme nepřemožitelnými.

Jak Posvátné Naam, Chléb našeho života, vyživuje naši duši, rozvíjí se v nás neznámé spirituální síly s cílem překonat všechnu temnotu a negativitu. Celá naše bytost je obnovena a posílena Božským světlem, které způsobuje, že se naše srdce stává sídlem Božské lásky, všelékem na veškeré zlo světa. Jak se naše srdce stává plným lásky a světla mění se v nebeskou růži, která léčí a pozdvihuje své okolí prostřednictvím Božské vůně, kterou vyzařuje. Je čas pro Slunce Lásky, Moudrosti a Pravdy, aby vyšlo a přineslo jasné poledne, kde všechny stíny zmizí pod jeho přímými a sladkými paprsky. Praktikujte Shakti Naam a nechte Božskou duchovní moudrost být vaším světlem a Naam vaším štítem. Dovolte, aby Vás tato svatá věda změnila v jasnou léčivou hvězdu pro každého na vaší cestě. Nechte se naplnit nebeským světlem, abyste mohli vyrůst silní, dostatečně silní na přetnutí řetězů, které Vám brání obejmout světlo obnovy. Nic vás nemůže zničit, pokud praktikujete Naam, pracujete s Božskou duchovní moudrostí, zpíváte svaté Naam, sloužíte ostatním a žijete skromně.

Nejste z Prahy? Zde najdete přehled míst, kde se cvičí Shakti Naam jóga po Čechách:

SILUETA Fitness, Písek – http://www.siluetafitness.cz/

VE SMETANCE 34, B. Smetany 34, České Budějovice – http://sarkalaura.cz/category/ve-smetance-34/

CENTRUM DUŠEVNÍ A TĚLESNÉ HARMONIE, Dukelská 456, Jeseník – http://www.centrum-harmonie.com/

CENTRUM ŽIVOTA, Dobrovského 729, Tábor –  www.centrumzivota.cz