Nová knížka v českém vydání! SHAKTI NAAM JÓGA Dar zdraví

POPRVÉ ZVEŘEJNĚNÝ JEDINEČNÝ SOUBOR POKROČILÝCH SHAKTI NAAM JÓGA cvičení a meditací pro lidi jakéhokoli věku a úrovně zkušenosti. Bohatá, univerzální, královská linie Shakti Naam jógy slučuje tajné dávné techniky vyšší jogínské vědy, také známé jako Sukshma Vyayama, v západním světě až do teď téměř neznámé, s Naam, posvátnou vibrací zvuku. Tato nadčasová jóga naplňuje tělo životem a krásou, zpomaluje proces stárnutí a odstraňuje známky vysokého věku. Je to dar lidstvu pro tento věk, cenný prostředek, jež je přínosem celému světu. Cena je 840 korun.

Nakupujte osobně v centru nebo můžete objednat mailem a nově i přes eshop!

 

SEMÍNKA ZVUKŮ - VOLUME 2

1. skladba SEMÍNKA ZVUKŮ - piano verze

jsou kabalistickým prostředkem známý jako dokonalý způsob pro léčení a odstranění negativní energie. Můžete je použít pro aktivování správné funkce endokrinního systému a mozku. Přinášejí nás do harmonie s plynutím vesmíru.

Před zazpíváním každé hlásky se vědomě nadechněte do hrudi i do břicha k vyrovnání energie.

Mantra: ONG, KHEJ, MA, RA, RAMA, EJM, RAM, ZO, RAMA AUNG, AUNG, AUNG RAMA, AUM RAMA OM

Použití: zpívejte při novoluní a úplňku (anebo kdykoli jindy) pro vyrovnání energie celého těla a léčení jednotlivých orgánů.

Doporučené mudry: spojené ruce před srdcem, dlaně položené na kolenou směrem vzhůru, mudra středního pilíře (dlaně naproti sobě před solárním plexem, prsty jsou uvolněné, aby mohla energie proudit)

Cena 120 korun - k zakoupení v centru NAAM PRAHA

 

SEMÍNKA ZVUKŮ

1. skladba SEMÍNKA ZVUKŮ (Seed Sounds)

jsou kabalistickým prostředkem známý jako dokonalý způsob pro léčení a odstranění negativní energie. Můžete je použít pro aktivování správné funkce endokrinního systému a mozku. Přinášejí nás do harmonie s plynutím vesmíru.

Před zazpíváním každé hlásky se vědomě nadechněte do hrudi i do břicha k vyrovnání energie.

Mantra: ONG, KHEJ, MA, RA, RAMA, EJM, RAM, ZO, RAMA AUNG, AUNG, AUNG RAMA, AUM RAMA OM

Použití: zpívejte při novoluní a úplňku (anebo kdykoli jindy) pro vyrovnání energie celého těla a léčení jednotlivých orgánů.

Doporučené mudry: spojené ruce před srdcem, dlaně položené na kolenou směrem vzhůru, mudra středního pilíře (dlaně naproti sobě před solárním plexem, prsty jsou uvolněné, aby mohla energie proudit)

2. skladba AUM RAMA OM

může být použita jako léčivá mantra při rituálu k úplňku a novoluní v rámci léčivého kruhu namísto mantry Ra Ma Da Sa.

Cena 120 korun

   

LIFE PULSE 

Toto dvoj-CD obsahuje 6 ÚPLNĚ NOVÝCH skladeb! První 3 skladby se soustředí na naše zdraví a jsou kompletní ranní praxí určenou k tomu nám přinést dlouhotrvající energii, mentální jasnost a emoční harmonii. Mantra ve 4. skladbě Jap Man Sat Nam (5x) Sada Sada Sat Nam, se překládá jako, "Ó má mysl medituje nad nejvyšší pravdou; Bůh je pravda." 5. skladba Om Satyam Param Dhimahi je Bij mantrou, která zažehává jiskru života. Díky ní meditujeme nad nejvyšší pravdou a pravda je to, co nám přináší svobodu. Jakmile meditujete s touto mantrou, vše, co není v souladu s pravdou, opustí váš život. Proto ji začněte praktikovat, jakmile jste připraveni na změnu. V přítomnosti této posvátné modlitby není možné, aby byla přítomna jakákoli negativita. Poskytuje dokonalou ochranu před všemi viditelnými i neviditelnými silami. Ti, kteří s touto mantrou meditují, urychlí svůj spirituální růst. Více informací o tomto mystickém albu bude zveřejněno později.

Seznam skladeb
1 God is My Life (Bůh je můj život)
2 Life Energy (Životní energie)
3 Rise (Stoupat/Vstávat)
4 Jap Man
5 Om Satyam
6 All is Well (Vše je v pořádku)

Linka ke stažení

 

THE GREAT SPIRIT

Toto album je přesunem k novému žánru hudby, jež slučuje mystickou vědu slov s inspirací moderním rytmem k vytvoření úplně nového zvuku. První skladba, jež je i názvem celého CD, přináší zdraví a vědomí prosperity, jež nám dovoluje se sloučit s nejčistějším světlem. Přinese do vašeho života nespočetné možnosti. Ať již tuto povzbudivou temperamentní nahrávku posloucháte, tančíte s ní anebo si ji zpíváte, přínosy jsou zaručené. 2. skladba invokuje světlo ochrany. Jakmile s ní meditujete, jdete cestou světla kamkoli se vydáte.   

Seznam skladeb
1 The Great Spirit (Velký Duch)
2 Walking in the Light (Chůze ve světle)
3 God Is My Life Instrumental (Bůh je můj život instrumentální)
The Great Spirit Instrumental (Velký Duch instrumentální)

Linka ke stažení

 

MESSAGES OF LIGHT: INFINITE POSSIBILITIES

Tato slova mluvená Dr. Levrym jsou nahrána jako mystický kód, který se chová jako univerzální všelék, jež přenáší božské myšlenky přímo do vaší podvědomé mysli. Tento božský program je unikátním spirituálním prostředkem určeným k odstranění a nahrazení negativních myšlenkových vzorců, které živí nemoci a špatné zdraví. Způsobem podobným instalování nového softwarového programu na vašem počítači tato nahrávka přepisuje stávající omezení v přesvědčení a podmínění tak, abyste si mohli uvědomit optimální stav zdraví v celé vaší bytosti. Je to lék pro vaši mysl.

Tato 4. část Messages of Light (Poselství světla) se soustředí na zvýšení vašeho vědomí nad rámec jakéhokoli karmického omezení. Pouštějte si ji kdykoli, speciálně v okamžiku, kdy večer usínáte.  

Když posloucháme tato božská slova, naše jedinečné atributy, kvality a dary rozkvétají a odkrývají spirituální osud, který jsme přišli v tomto životě naplnit. Změní váš způsob mluvy a učiní vaše myšlenky pozitivní, povzbuzující a božské. Výsledkem toho se začnou automaticky rozpouštět bloky. Tato nahrávka je ve skutečnosti jako plán pro nekonečnou fontánu požehnání pro vaši mysl, aby byla integrována do vašich vzorců myšlení. A protože je tento vesmír vesmírem myšlenek, jak se změní vaše myšlenky, změní se váš celý svět. Jediné, co je potřeba, je ji poslouchat kdykoli a kdekoli, abychom aktivovali náš vnitřní potenciál sebeléčení a měli zkušenost pozoruhodných léčivých přínosů.  

Linka ke stažení

ABSOLUTE GOODNESS

Toto album je jedinečný spirituální prostředek, který pozitivně ovlivní a pozvedne každou oblast vašeho života. Nebuďte překvapeni, pokud si uvědomíte okamžité změny ve způsobu, jakým mluvíte, píšete a komunikujete, jelikož jsou to jasné znaky toho, že se pozitivní božské ideje zakódované v těchto nahrávkách zakořeňují ve vaší podvědomé mysli.

Toto 2-CD obsahuje 6 ÚPLNĚ NOVÝCH nahrávek! První a druhá nahrávka pozvedávají mentální frekvenci do té doby, než jsou všechny vaše myšlenky naplněné absolutním dobrem Boha. Vynášejí na povrch absolutní věčné pravdy do formy semínka pro jeho snadné vstřebání posluchačem. V krátké době budete vnímat, jak začínají růst a rozšiřovat se a z podvědomé mysli vytlačují cokoli negativního, pochyby, strach, vztek, sebesabotující a omezující chování, aby odkryly vaše krásné pravé já. Opakovaně je poslouchejte ve dne v noci. Mysl je nejvíce přijímající těsně před spánkem a okamžitě po probuzení. Meditování společně s těmito nahrávkami zrychlí vnitřní transformační efekt. Druhá skladba byla speciálně vytvořena k použití v rámci techniky Sodarchan Chakra Kriya. Pokud neznáte tuto praxi, najdete ji v knihách Zvedání závoje a Božský lékař. Třetí skladba, která obsahuje krásnou sváteční melodii, pozvedne vaše vědomí i ducha. Čtvrtá a pátá skladba jsou naplněny silou mysli a mohou být použity k aktivování síly vůle pro manifestaci pravých přání srdce.  

Seznam skladeb
1 Divine Goodness
2 Divine Sodarchan
3 Hari Om Liberation
4 Mental AIM
5 Breath of Life Sat Nam
6 Vision Instrumental

 

Absolute Goodness - Absolutní dobro - linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: HEALING CONSCIOUSNESS

Tato slova, mluvená Dr. Levrym, jsou zakódována jako mystický kód, který se chová jako univerzální všelék, který přímo do vaší podvědomé mysli vnáší božské myšlenky. Tento božský program je unikátní spirituální prostředek určený k odstranění a nahrazení negativních myšlenkových vzorců, které plodí nemoc a špatné zdraví. Podobně, jako když instalujete nový software na počítači, přepíše tato nahrávka současné omezující přesvědčení a podmínění, abyste si mohli uvědomit váš zdravý stav bytí. Je to lék pro vaši mysl.  

Toto třetí pokračování Messages of Light (Poselství světla) se soustředí na probuzení léčivé síly ve vás. Druhá nahrávka, Infinite Healing, byla speciálně určena k použití během léčebné techniky Harmonyum, tato nahrávka je univerzální. Pouštějte si ji kdykoli, ve dne v noci, abyste své mysli poskytli ideální léčivou výživu.

Jakmile posloucháme tato božská slova, naše jedinečné atributy, kvality a dary vzkvétají a odkrývají spirituální osud, který jsme v tomto životě přišli naplnit. Změní váš způsob mluvení a vaše myšlenky učiní pozitivní, povzbuzující a božské. Díky tomu se automaticky začnou rozpouštět všechny bloky. Tato nahrávka je jako vzorec pro trvalou fontánu požehnání pro vaši mysl, která ji vstřebává do svých myšlenkových vzorců. A protože je tento vesmír vesmírem myšlenky, jak se vaše myšlenky změní, změní se váš celý svět. Jediné, co je třeba, je ji poslouchat, kdykoli a kdekoli, abyste aktivovali svůj vlastní potenciál k sebeléčení a vnímali výjimečné zdravotní přínosy.

Healing Consciousness - Léčivé vědomí - linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: INFINITE BLESSINGS

Představujeme vám Infinite Blessings - Nekonečná požehnání - nový způsob, jak přeprogramovat naši mysl pro dosažení úspěchu a pozitivního nastavení, který zároveň odstraňuje nezdravé vzorce, podmínění a špatné zvyky. Tuto nahrávku můžete poslouchat před spaním, během spánku (nechte ji tiše hrát v prostoru) a při probuzení pro její maximální účinek. Tato slova, která Dr. Levry říká, jsou jedinečným spirituálním prostředkem pro aktivování vnitřního potenciálu našeho Božství. Je to lék pro naši mysl. Jakmile tato božská slova posloucháme, rozkvétají naše jedinečné vlastnosti, kvality a dary, abychom odhalili spirituální osud, který jsme v tomto životě přišli naplnit. Změní váš způsob mluvení a učiní vaše myšlení pozitivní, povznesené a božské. Důsledkem toho se automaticky začnou rozpouštět bloky a překážky. Příležitosti pro růst se začnou samy objevovat. Posluchač si brzy uvědomí, že prožívá zázraky v rámci každého dne. Tato nahrávka je jako vzorec pro vytvoření trvalé fontány požehnání pro vaši mysl, aby ji vstřebala do svého způsobu myšlení. A protože tento vesmír je vesmírem myšlenek, když se změní vaše myšlenky, změní se i celý váš svět. Jediné, co je třeba, je ji poslouchat, kdykoli a kdekoli, abyste mohli prožít její nekonečné přínosy.

Infinite Blessings - Nekonečná požehnání - linka ke stažení

MESSAGES OF LIGHT: INFINITE HEALING

Představujeme vám Infinite Healing - Nekonečné léčení, speciální nahrávku, která je velice důležitá pro všechny praktikovatele léčebné techniky Harmonyum a může být sama o sobě také použita k přinesení rovnováhy, zdraví a harmonie do celého těla. Tato slova, která Dr. Levry říká, jsou mocným prostředkem pro sebeléčení, který ve vaší mysli potvrzuje obrázek dokonalého zdraví. Můžete ji poslouchat před spaním, nechat ji tiše hrát během spánku v prostoru a pokaždé, když potřebujete zregenerovat tělo i mysl. Jakmile si lehnete a posloucháte tuto nahrávku je to, jako když zvete Božského lékaře, aby pracoval na vašem zdraví. Tento léčivý vzkaz je zlatým kódem, které prostupuje do samotné podstaty vaší bytosti. Je velmi příznivé ji poslouchat během přijímání Harmonya, dle preference klienta. Pusťte si ji, poslouchejte a přijímejte její poselství pro dosažení dokonalého zdraví, které je  v této magické nahrávce zakódované. Pomůže vám se zbavit zdravotních problémů a uchová vaše mládí, štěstí a radost tím, že bude neustále naplňovat vaše myšlenky božským lékem - myšlenkami, které jsou nad rámec omezení vaší současné mysli. Tento vzkaz pozvedne energetickou frekvenci všech, kteří ji poslouchají a přinese léčivý vzkaz do jejich mysli. Je to dar zdraví. Jediné, co je třeba, je ji poslouchat.

Infinite Healing - Nekonečné léčení - linka ke stažení

 

LET THERE BE LIGHT CD

První skladba Lumen Christi (Lumen de Lumine) obsahuje nebeskou energii, která přináší život, světlo a svobodu k pozvednutí všech duší. Pozvedává a probouzí všechny duše ve jménu Božské Lásky. Původ Lumen de Lumine je datován k prvnímu zasedání ve městě Nicea, které bylo vyžádáno římským císařem Konstantinem I a konalo se od 20. května do 19. června 325 AD, čímž víme, že je tato modlitba 1691 let stará. Historicky existuje záznam, který dokládá, že prvního nicejského zasedání se zúčastnilo 250-318 biskupů. Sešli se v uzavřené místnosti, kde se v odloučení od světa společně modlili, aby porozuměli pravé podstatě Boha. Důsledkem toho byli osvíceni tím, že přijali světlo vyššího světa, kdy se jim ze své milosti a dobroty zjevil věčný Bůh. Ustanovili tehdy to, co se stalo známé jako nicejské vyznání a definovali vztah božské trojice mezi Otcem, Synem a Duchem svatým, jako ten, kdy jsou si všichni vzájemně rovni jako věčné aspekty Božství. Lumen de Lumine, které je v samém středu nicejského vyznání, symbolizuje to, co svatý Jan původně řekl ve svém evangeliu - Lumen de Lumine je Cesta, Pravda a Život.

S Lumen de Lumine přichází řešení všech problémů. Je to božský podpis, vibrační klíč, který obsahuje Světlo miliardy Sluncí, které odstraňuje veškerou temnotu ze srdce i mysli. V rámci tohoto klíče se skrývá vzorec vykoupení. Invokuje dva z nejsilnějších principů celého Vesmíru. Lumen de Lumine je čistou láskou z Božské Lásky a čistým světlem z Božského Světla, protože Bůh je Božská Láska a Božské Světlo. Tato mocná modlitba vás v okamžiku spojí se Zdrojem veškeré Lásky, protože Bůh je Božská Láska. Proto je Lumen de Lumine Láskou z Lásky. Jakmile zpíváme Lumen de Lumine je zastavena karma, protože láska zastavuje karmu. Není nic krásnějšího než tento jednoduchý vzorec, protože v jednoduchosti nacházíme Božství.  

Seznam skladeb
1 Lumen Christi (Lumen de Lumine) 11:08
2 Ascending Sargam 11:36
3 SatgurPrasad 11:05
 

Lumen Christi
Lumen De Lumine vytváří spojení s vaším srdcem a vyšším světem. Tato forma sloučení je jako sladké spirituální víno, je to sloučení duše s říší světla.

Ascending Sargam
Mantra Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung je lékem pro nerovnováhu mysli. Tato mantra má výjimečný přínos, jelikož kompletně obnovuje celý mozek. Denní meditace s tímto posvátný zvukem je jedna z nejlepších terapií pro mozek. Nejenomže usnadňuje a podporuje zdravou funkci mozku na všech úrovních, ale zároveň speciálně zlepšuje schopnost efektivní komunikace, protože přináší sílu mluveného slova. Pravidelná praxe také zlepšuje celkové zdraví a je velmi doporučena i v rámci programu zdravého upravení nadváhy. Tato mantra přesouvá vaše vědomí do vyšších spirituálních center, přináší harmonii do vašeho osudu a synchronizuje vaši energii s energií kosmu.

SatgurPrasad
Eck Ong Kar Sat Gur Prasad Sat Gur Prasad Eck Ong Kar vytváření energetickou smyčku, která splývá s aurou pro vyřešení karmických problémů a zkoušek bez ohledu na jejich původ.

 Linka ke stažení celého CD online:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/let-there-be-light-cd-instant-download

 

CD NAAM MALA MEDITATION

Toto album je nejlepším lékem pro mysl. Tyto dvě CD obsahují 9 nových nahrávek, kdy je každá mantra použita v kontinuálním cyklu 108 opakování (kromě 9. skladby, jež je opakována pouze 11x). 108 je mystickým číslem Vesmíru. Je to vibrace Slunce. Když vezmeme 9 kreativních planet a vynásobíme je 12 znameními zvěrokruhu, dostaneme číslo 108. Vibrací mantry v počtu 108 opakování získáváme požehnání Vesmíru.

Poznámka: Toto CD je určeno k tomu, aby se stalo součástí vaší meditační praxe a není proto nutně vhodné jen pro poslech.

Každá z nahrávek snižuje váš dechový rytmus na 3 dechy a méně za minutu. Normální člověk dýchá 10-14 dechy za minutu. Bloudivý nerv, který je zodpovědný za obnovení našeho zdroje energie a imunity v období stresu, je aktivován, jakmile je náš dechový rytmus zpomalen na 5-7 dechů za minutu. Meditací s těmito nahrávkami se váš dechový rytmus výrazně zpomalí, což napomůže relaxaci, jež je tak důležitá nejen pro srdce, mozek a genetiku, ale zároveň podporuje propojení mozkových neuronů a posílení endokrinního a imunitního systému.

Tyto nahrávky jsou nejčistší, nejsilnější esencí posvátného slova síly, jež obsahují. Jako takové pro vás budou fungovat, když zklame všechno ostatní. Pravidelná meditace s těmito nahrávkami produchovní a pozvedne váš život NAD VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ. Tyto zvukové vibrace nabijí vaši auru vysoce vibrační energií. Odstraní překážky, vnitřní omezení a pozvou milost do vašeho života. 

Seznam skladeb

1 Seven Waves of AUM
2 Eck Ong Kar
3 Gobinday Har Har Har
4 Aap Sahaee Hoa
5 RaMa Ram
6 Ad Such
7 Cosmic Instrumental
8 Bonus Track: Blessing Naam Warm Up Version
9 Bonus Track: Ad Such Golden Key

Linka ke stažení celého CD online:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/naam-mala-meditation-2-cd-set-instant-download

CD SACRED NAAM 

Toto nové CD, které bylo zrozeno během kurzu Božské duchovní alchymie v Mexiku, obsahuje velice výjimečnou kompilaci posvátných manter a modliteb, jež je naplněna Božskou Silou. Tyto posvátné modlitby dokáží mocným způsobem odstranit karmické překážky a zároveň pozvednout vaše vědomí tak, abyste mohli žít život plný Božské milosti a požehnání. Vibrujte Naam s úctou a oddaností a to pro vás na oplátku bude fungovat v případech, kdy všechno ostatní selže. Jakmile máme zkušenost daru Naam, které přináší své kouzlo do našich životů, jsme naplněni nejhlubší vděčností, protože Naam je darem nad dary. Nechť tyto Božstvím inspirované dary požehnají váš život láskou, štěstím, milostí a zdravím. 

Kadosh Kadosh Kadosh Adonai Tz'vaot M'lo Khol Ha'aretz K'vodo Leolam Va'ed

"Svatý, svatý, svatý je Jahve Sabaot, jeho sláva naplňuje celou zemi na věky věků." (Izajáš 6:3) Toto je písmo svaté. Tato pravda je tím, co zpívají celý den andělé. Meditováním nad tímto veršem prohlašujeme posvátnost Božského Jména tady na zemi, stejně tak, jako je prohlašována v nebi. Na oplátku jsme přineseni do stavu jednoty se Stvořitelem a dovolujeme jeho vůli, aby se manifestovala skrze naše slova, pocity, myšlenky a činy. Prací s touto modlitbou jsme obdarováni absolutní, neochvějnou vírou. 

Om Namo Bhagavate (Meditativní)
Om Namo Bhagavate Vasudevaya je mocná jogínská mantra čistého vědomí. Přivolává vyšší, milující vědomí, princip lásky, aby jednal skrze vás. Prací s tímto vzorcem se vaše myšlenky, slova a skutky stanou prodloužením Božství a odstraní se všechny disharmonie v těle i mysli. Díky tomu se vaše tělo stane zdravé a zářící a svět kolem vás bude vyléčen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya se překládá jako "Klaním se Pánu, Kristovu vědomí, vyššímu a milujícímu vědomí, které je všudypřítomné, všemocné, nesmrtelné a božské a žije v srdcích nás všech." Znamená to: "Pane, buď vůle Tvá," která volá po kompletním odevzdání individuálního já Božství. O této mantře pána Višnu je psáno v Bhagavadgítě, kde se praví, že ti, co ji odříkávají, budou zproštěni všech hříchů. Probouzí vyšší spirituální centra, která jinak mohou zůstávat nečinná po dobu celého života. Díky tomu se ve vás vytváří léčivá energie a aktivuje se léčení na všech úrovních vaší bytosti. Vytváří rovnováhu v těle fyzickém i spirituálním a přináší víru, díky které mohou být vaše modlitby splněny.

Sat Nam
Sat Nam prvotní jméno Božství, což znamená pravé jméno ve své původní "Aad Jugad" neboli nadčasové podobě. Vibrace tohoto Naam zasadí semínka Božství do vaší aury. S kontinuální meditací vyrostou tato semínka v nejkrásnější strom, který ponese dary štěstí, míru a radosti, které budete sdílet se světem.

Bonusová nahrávka: Blessing Naam (Požehnání Naam)
Jakmile vibrujete toto Naam, uznáváte, že jste Božským dítětem, které prosí o Božskou lásku, slitování a požehnání svého Otce. Zosobněním kvalit slitování, pokory, jemnosti, lásky, trpělivosti a milosti je automaticky přijímáte od Boha. Je to dokonalý recept. Je to modlitba, která, jakmile je vyřčena s oddaností a úplnou pokorou a skromností, nikdy nezklame. Díky oddanému praktikování odstraňuje tato modlitba karmu a uvolňuje cestu pro život plný Božské Milosti a požehnání.

Seznam skladeb
1 Kadosh 10:58
2 Om Namo Bhagavate (Meditative) 10:52
3 Shakti Sat Nam 10:59
4 Bonus Track: Blessing Naam 16:55

Linka ke stažení celého CD online:
http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/sacred-naam-cd-instant-download

Linka ke stažení Blessing Naam zdarma:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/blessing-naam-free-single-instant-download

Online video s léčivými pohyby k mantře Blessing Naam:

https://www.youtube.com/watch?v=hcE7hTlGTxw

CD HEART OF NAAM 

Heart of Naam, 37. CD Dr. Levryho, je srdce naplňující a hlubokou symfonií manter a modliteb, které osvobodí samotnou esenci vaší bytosti. Obsahuje 4 nové nahrávky, v rámci kterých jsou tyto žijící melodie, rytmy, kombinace a permutace posvátných slov oživené srdce otevírající silou. Pomohou vám propojit se s vaším Božským Světlem, obklopí vás krásným, jasným světlem, které obsahuje více radosti a požehnání, než si dokážete představit. Kamkoliv se podíváte, uvidíte pouze nekonečné světlo. V neutuchající, nekonečné záři tohoto neomezeného světla nejsou žádné stíny. 

Léčivé Lumen de Lumine
Lumen de Lumine představuje světlo, které je nejsilnějším prostředkem v rámci kreativní práce Přírody. Lumen de Lumine se překládá jako Světlo ze Světla. Deum de Deo se překládá jako Bůh z Boha, jehož Duch je nositelem dokonalého Světla. Lumen de Lumine také odkazuje na světlo, jež má mnoho stupňů manifestace. Jsou tři hlavní druhy světla. Fyzické světlo, spirituální světlo a Božské světlo. Světlo, které vnímáme ve fyzickém světe se liší od světla, které září ve spirituálním světě, stejně tak, jako se liší od světla, jež osvětluje Božský svět. Fyzické oči vstřebávají fyzické světlo. Spirituální vize získává spirituální světlo. Božská vize získává božské světlo. Díky práci s Lumen de Lumine můžete získat spirutální vizi, abyste dokázali vnímat a chápat spirituální světlo. To vám otevírá nesmírný, úžasný svět, ve kterém vládne osvícení. 

Úroveň vývoje všech bytostí závisí na kvalitě a kvantitě světla, jež vlastní. Charakter, inteligence a spirituální povýšení člověka jsou posuzovány dle povahy a množství světla, jež vnímá a jež vyzařuje. Stručně řečeno, člověk je známý světlem svého života. Čím více zářící světlo vychází z inteligentní bytosti, tím silněji osvětluje, dává smysl životu a tím vyšší inteligenci přináší. Jak vstupujeme na onen svět, je to naše úroveň světla, jež odhaluje, jaký život jsme žili. Pokud studujeme Božskou duchovní moudrost, sloužíme druhým v rámci našeho času na zemi, budeme obklopeni krásným, jasným světlem, jež obsahuje více radosti a požehnání, než si dokážeme představit. Kamkoliv se podíváme, uvidíme pouze nekonečné světlo. V neutuchající, nekonečné záři tohoto neomezeného světla nejsou žádné stíny. 

Věčné Sat Nam Wahe Guru
Vibrujte Sat Nam Wahe Guru a vězte, že Světlo a vědomí proudí skrze vás a vše čistí. Vibrujte Sat Nam Wahe Guru každé ráno, abyste si přinesli požehnání zhůry a invokovali božství uvnitř. Tak jak vychází světlo Slunce, stejně tak tato mantra vyjde a probudí vaši spirituální energii. Práce se Sat Nam Wahe Guru vnese Jméno Boha do vás, přinášejíc nezměrná požehnání a obrovský spirituální růst. 

Cituplné Wahe Guru
Naam je Hlasem Boha, kreativním impulsem, jež přinesl veškeré Stvoření k bytí. Naše duše, jež je stejné esence jako Naam, je přitahována božskými melodiemi, díky kterým může cestovat do vyšších spirituálních úrovní. Hlas je zosobněním naší duše. Má léčivý aspekt, jež nás vyživuje skrze uši. Vibrování Wahe Guru každý den vám přinese sílu SLOVA. Toto je mocná síla, protože Slovo je základem vašeho spirituálního těla. Božské vědomí přichází skrze dosažení dokonalého zvládnutí Slova. Pamatujte, Bůh nejprve promluvil a svět byl stvořen. Proto vše vychází ze Slov a beze slov se vše mění v nic.  Vibrování Wahe Guru produchovní vaši mluvu a přinese silnou projekci vašim slovům, která pak nebudou nikdy zapomenuta. Aktivuje duševní podmínku nepodmíněné lásky.

Oración de la Luz
Amor delante de mi
Amor detrás de mi
Amor a mi izquierda
Amor a mi derecha
Amor encima de mi
Amor detrás de mi
Amor en mi
Amor en mi entorno
Amor a todos
Amor al universo

Paz delante de mi
Paz detrás de mi
Paz a mi izquierda
Paz a mi derecha
Paz encima de mi
Paz detrás de mi
Paz en mi
Paz en mi entorno
Paz a todos
Paz al universo

Luz delante de mi
Luz detrás de mi
Luz a mi izquierda
Luz a mi derecha
Luz encima de mi
Luz detrás de mi
Luz en mi
Luz en mi entorno
Luz a todos
Luz al universo.

Seznam skladeb
1 Healing Lumen de Lumine 11:08
2 Eternal Sat Nam Wahe Guru 11:08
3 Soulful Wahe Guru 11:01
4 Oración de la Luz 10:44

Linka ke stažení CD online: http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/heart-of-naam-cd-instant-download

CD PRANIC POWER - PRÁNICKÁ SÍLA

Ultimátní Naam na tomto CD dovolí Světlu a vědomí proudit celou vaší bytostí a vše očistit. Naladí vás na univerzální proud zvuku, který vibruje v rámci celého života a probouzí vaši spirituální energii tak, abyste byli schopni cítit puls Božství ve vašem srdci a mysli. Práce s tímto CD vás přinese zpět do vašeho středu, samotné esence vašeho vnitřního já, abyste mohli vidět a přesunout se nad rámec svých omezení a dovolit požehnanému, naplňujícímu životu, aby se rozvinul před vámi s milostí a jemností. Toto mocné a hluboce léčivé CD přináší dar, díky kterému se přesunete ze sevření osudu ve smyslu utrpení do naplnění vašeho nejvyššího nejkrásnějšího potenciálu. 

Shakti Ganputi - Sa Ta Na Ma Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung
Tato mantra vás přináší do vašeho středu a dodává jasnost, která nastává, jakmile necháte své závislosti odejít. Je spojena se samskarou, karmou a dharam. Odstraní veškerou negativní karmu, kterou si nesete z minulých životů a za kterou teď musíte platit, stejně tak jako karmu, kterou si vytváříte tím, co děláte nesprávně v rámci každodenního fungovaní. Utrpení anebo štěstí, které právě prožíváme, je důsledkem minulého dluhu anebo kreditu. Tato mantra čistí cestu pro dharam - jakékoli dobro učiníme dnes, bude odměněno zítra. 
Revitalizující Sat Nam WaHe Guru (7x)

SAT NAM WAHE GURU vám pomáhá najít milost uvnitř vás a inspiruje vidět nad rámec vašeho omezeného vnímání, díky čemuž budete schopni vést požehnaný život, jež pro vás předurčilo vaše vnitřní já. Vibrace SAT NAM dovoluje Duchu Boha, vašemu vnitřnímu já, aby sestoupilo z Nebes a probudilo naši sílu Shakti, Šekinu v nás - vnitřní oheň, neboli elektrické síly, jež jsou silami Šekiny. (Zvuk Sss mantry Sat Naam je vibrací vnitřního ohně, elektrické síly nazývané Shakti.) Díky práci s touto nahrávkou mantra SAT NAM může být použita ke kontinuálnímu stimulování a pulzaci v rámci podvědomí tak, aby v každé dvacetičtyřhodinové periodě mohly dech a srdce tuto mantru opakovat 21 600 krát. Tato mantra prostoupí vaši podvědomou mysl, abyste se byli schopni naladit na univerzální proud zvuku. Když tuto mantru zpívátepoužívejte svěrače. Vibrací SAT NAM z úrovně břicha pracujeme s naší silou vůle. WAHE GURU nabíjí Světlem žlázy hypofýzy a šišinky, které obývají střední část mozku. Jakmile si tyto dvě žlázy vzájemně vyměňují své aurické světlo, stáváme se jasnozřiví a jsme schopni vnímat zázraky vyššího světa. Proto je WAHE GURU nazývané mantrou třetího oka. WAHE GURU nám dovoluje se propojit s Božskou Láskou a hluboce léčivou energií, které proudí vesmírem a každým z nás. Umožnňuje nám to uvědomit si propojení mezi Božstvím uvnitř a vyšším nekonečným Božstvím. Zpívejte SAT NAM WAHE GURU a zvítězíte nad viditelným a neviditelným světem. 

Nebeská Modlitba Světla 
Modlitba Lásky, Míru a Světla je možná tím nejsilnějším požehnáním, které můžete použít pro sebe i pro druhé. Byla posílena kolektivní psyché a důsledkem toho její odříkávání vám dovolí posílit své spirituální tělo a být v kontaktu s vyššími silami nesobeckým způsobem. Může být použita sama o sobě anebo na závěr jógy nebo meditace. Další způsob je odříkat ji na konci spirituální praxe pro zesílení jejího efektu. 

Seznam skladeb
1. Aura Cleansing Ganputi  11:02
2. Revitalizing Sat Nam Wahe Guru  15:54
3. Heavenly Prayer of Light  10:40
4. Bonus Track: 
Aura Cleansing Ganputi Instrumental   11:02

Naam Infinitum

Pozvedněte meditaci na novou úroveň

Mantry nahrané na CD Naam Infinitum dovolí vašim slovům, aby se staly Božskými a díky tomu se i vaše myšlenky stanou Božskými. To vám dovolí manifestovat všechny touhy vašeho srdce díky meditaci s těmito posvátnými slovy síly, kdy v sobě vytvoříte všechny pocity i emoce, které jsou nutné pro naplnění vašich přání. 

První skladba Wahe Guru Power (Síla Wahe Guru) na Naam Infinitum produchovní vaši řeč. Práce s touto mantrou dovolí, aby projekce vašich slov nebyla nikdy zapomenuta. 

Vibrování zvuku Protective Guru Ram Das (Ochranné Guru Ram Das) vás obklopí požehnáním a ochranou v jakékoli fyzické, mentální nebo nahodilé situaci. Toto je mantra pokory a skromnosti, která přináší záchrannou milost a spirituální světlo vedení. 

Prosperity Har Har Hari (Har Har Hari Prosperita) přináší přímo před vás nové příležitosti a otevírá dveře prosperitě, aby mohla přijít do vašeho života. Har je jedním ze jmen Boha. Je to kreativní aspekt Nekonečna. Hari je ovocem kreativního činu, které přináší energii růstu a hojnosti do vaší aury. 

Linka ke stažení CD:

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/naam-infinitum-cd

 

NAAM AKTIVACE ČISTÉHO VĚDOMÍ

Léčení a rovnováha | 15 USD ke stažení online

Om Namo Bhagavate Vasudevaya je silná jogínská mantra čistého vědomí.

Přivolává vyšší milující vědomí, princip Lásky, aby jednal skrze vás. Prací s touto mantrou se všechny vaše myšlenky, slova a činy stanou prodlouženou rukou Božství, která odstraní veškeré disharmonie v těle i mysli. Díky tomu budete zdraví a zářící a svět bude skrze vás vyléčen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya se překládá jako „Klaním se Pánu, Kristovu vědomí, vyššímu a milujícímu vědomí, které je všudypřítomné, všemocné, nesmrtelné a božské a žije v srdcích nás všech.“ Znamená to: „Pane, buď vůle Tvá,“ která volá po kompletním odevzdání individuálního já Božství. O této mantře pána Višnu je psáno v Bhagavadgítě, kde se praví, že ti, co ji odříkávají, budou zproštěni všech hříchů. Probouzí vyšší spirituální centra, která jinak mohou zůstávat nečinná po dobu celého života. Díky tomu se ve vás vytváří léčivá energie a aktivuje se léčení na všech úrovních vaší bytosti. Vytváří rovnováhu v těle fyzickém i spirituálním a přináší víru, díky které mohou být vaše modlitby splněny.

Vibrování Om Namo Bhagavate dovoluje Vůli Boha, aby došla manifestace. Naším účelem je Vůli Boha naplnit. Žití v jednotě s Vůlí Boha přináší zdraví a štěstí a je zde možné nalézt lásku, mír a světlo. Zpívání Om Namo Bhagavate nám pomáhá božské pravdě porozumět a spojit se s naším vlastním věděním. Dovoluje nám spojit naše srdce a vůli s Vůlí Boha, abychom s Bohem mohli být v souznění. Tím, že žijeme vědomě a dodržujeme Boží zákony, jsme s Ním propojení a naše modlitby jsou přijaty. Vaše zdraví bude obnoveno a váš život bude delší. Naopak ti, kteří se Vůli Boha protiví, připravují se o Jeho požehnání a otevírají dveře nepokojům všeho druhu. Jakmile se s Bohem je spojíme, náš úspěch a spokojenost se stanou úspěchem a spokojeností všech.

Pouze ti, jejichž vyšší vědomí je probuzeno, mohou Vůli Boha naplnit. Mají city a schopnosti potřebné k vnímání esence věcí. Díky modlitbě a uvědomění můžeme naše vědomí pozvednout a přinést celou naši podstatu do souladu s Vůlí Boha. Naším úkolem je toho dosáhnout co nejdříve, jak jen je to možné, protože podle mystiků pouze ti, kdo jsou schopni Vůli Boha naplnit, mohou se stát vládci svého života a kapitány svého osudu a zároveň vládci nad Přírodou a svým okolím. To si ale vyžaduje mezi lidskou duší a Bohem správný vztah. Pouze a jenom tehdy nám bude chtít Bůh Své Vědění a Požehnání předat.

Člověk, který Vůli Boha naplnil, vstupuje do světa rozumu, kde je obklopen takovou hojností světla, radosti a požehnání, že se cítí, jako kdyby vlastnil svět. Naplňte Vůli Boha a stanete se vládci své mysli, srdce a duše. Je to především vaše touha naplnit Boží vůli a žít v souladu s Božím Zákonem, která vám dovoluje vyzařovat určitou substanci, jež k vám přitahuje bytosti světla. Od těch, kteří jsou s žijícím Bohem spojeni, pak mizí temnota, protože oni slyší Jeho hlas a konají v jeho Vůli.

„Jakmile se propojíme s Bohem, náš úspěch a spokojenost

se stanou úspěchem a spokojeností všech.“

Višnu, Krišna a Kristus představují stejnou energii. Písma praví „Žádný člověk nezná Otce, mimo Syna a toho, komu Syn Boha odhalí. Višnu, Krišna, Kristus představují Syna Boha. Tento Syn je Světlem Boha, které existuje navždy.“ Syn představuje Slunce, které je mysticky známé jako symbol Božího světla. V božské duchovní moudrosti představuje Slunce Kristovu sílu. Kristus je srdcem Boha a manifestací Božské lásky. Naše srdce je obrazem Slunce v nás. Kristus je manifestací Boha a Lásky. Kristova síla existovala před narozením a pokračuje v existenci i po něm, protože Syn je věčný. Tato síla se nachází v každém srdci a je odkryta, pouze když je aktivována. Kristus, jako manifestace Boha, od něho nemůže být oddělen anebo brán mimo jeho součást. Písmo praví „Já jsem cesta, pravda a život.“ Cesta v širším slova smyslu je pohybem Ducha směrem k chytrému použití zákonů Přírody. Život je harmonickou organizací elementů a rozvojem sil Božské duše. Pravda je manifestací Jednoho Boha, který vytváří podmínky pro vývoj všech žijících bytostí. Kristova síla, jež pochází z Božského světa Pravdy, do kterého sestupuje, pak lidské duše propojuje s tímto světem Pravdy, kde jsou skryty velké cíle a záměry každého života.

Během Shakti Naam lekcí vibrujeme Om Namo Bhagavate a tím v naší auře vytváříme krásné světlo. Každý Naam jogín se stává zářícím Sluncem, které pulzuje a září světlem a vysílá paprsky, které se spojují a mísí se světlem všech ostatních, aby vytvořily jedno obrovské Slunce, které je schopné rozzářit celý svět.

Zpívejte Om Namo Bhagavate a začnete ji vnímat jako energii míru, štěstí a radosti, která otevírá srdce. Budete vnímat sílu, která vás léčí, uklidňuje a spojuje s vaším srdcem. Vibrujte Om Namo Bhagavate a přijde světlo, které vaši cestu rozjasní.

Druhá skladba přináší duši posluchače do rovnováhy a bonusová nahrávka (4. skladba) je speciálně nahrána pro použití během Shakti Naam hodin k využití energie skupiny pro léčení a harmonii. 

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/pure-consciousness-activation

 

CELESTIAL NAAMOdemkněte váš osud 

Abychom dokázali porozumět tomuto životu, je třeba pochopit a přijmout, že Naam je darem od Boha a je životní cestou, která vás ochrání během tohoto Temného Věku, známého jako Kali Yug. Tato neobvyklá přístupnost Naam v tomto Věku Kali je také důvodem, proč si v této době takové množství velmi vyspělých bytostí zvolilo se inkarnovat. Díky daru Naam jsme totiž schopni dosáhnout velice rychlého osvícení a přeskočit tisíce let meditací. Jakmile by si svět plně uvědomil tuto neuvěřitelnou příležitost k vibrování Naam, velká většina duší by dosáhla osvícení v tomto jednom životě. 

Záchrannou milostí a speciální spirituální kvalitou Věku Temnoty je, že jednoduchým zpíváním jména Boha, jako je Hari Ohm, můžeme odstranit závoj zakrývající naši pravou spirituální bytost. Mantra Hari Ohm byla nahrána na tomto 33. CD proto, že její vibrace vede k seberealizaci, kterou je svodoba. Je to osvobození se od temnoty ignorance a negativního myšlení. Hari Ohm je známé jako léčivá mantra, protože přináší studenta zpět k Bohu. Je to díky stavu Jednoty, kdy jsou spáleny a odstraněny všechny formy oddělení a odlišností, neboli dualita, které se manifestují ve všech formách onemocnění a disharmonie. Ti, kteří vibrují tento krásný a silný zvuk, budou celou svou bytostí zářit Světlem a Slávou Nebes.

Druhá nahrávka je oddána principu RAMA, které je také známé jako Jméno Boha, jež se překládá jako "Ten, který nás naplňuje neutuchající radostí." Stejně tak jako Hari Ohm, je i RAMA velice ceněné jako ochranná a léčivá mantra, která dokáže transformovat v pravé spirituální mistry ty, kteří opakují její mocný zvuk. Pozitivní vibrace vytvořená tímto silným zvukem po tisíceletí posilovala a ochraňovala lidi. RAMA by mělo být používáno lidmi, kteří praktikují léčení, speciálně pokud cítí, že je jejich energie vyčerpána. Tím, že budete jednoduše zpívat společně s druhou nahrávkou, ucítíte, jak se obnovuje vaše fyzická energie a vrací se vám zdraví. RAMA vám dodá silné aurické pole.

Jak budete zpívat RAMA, vtahujte břicho dovnitř na RA a uvolněte na MA. Vymýtí to veškerou negativní energii z vaší aury a přinese vám to schopnost cítit, vidět, vnímat a vědět díky dosaženým spirituálním schopnostem to, co ostatní ještě nevědí nebo čemu nerozumí. Získáte to, co lidstvo ztratilo - kapacitu nést víru ve svém srdci. RAMA dává do pohybu síly, kterých je třeba pro začátek změny, která povede Zemi zpět ke Světlu.

Závěrečnou mantrou je Hariang, které je jménem Boha a jako takové odstraňuje bloky v naší podvědomé mysli. Někdy totiž chceme něco udělat, ale zároveň sami sebe držíme zpátky. Děláme jeden krok vpřed a dva kroky vzad. Omlouváme si naši neschopnost dosažení naplnění našich snů nejrůznějšími logickými důvody a díky tomu sami sebe přesvědčíme, abychom opustili naplnění našeho nejvyššího osudu. Hariang je mantrou, která rozpouští všechny "důvody" proč nemůžeme prožít naše sny. Přenese vás do proudu úspěchu a pozitivní energie. I ti, kteří až doteď nikdy v ničem nedosáhli úspěchu, budou odměněni každou příležitostí. Práce s touto mantrou vás povede od jednoho úspěchu k dalšímu. Proč? Protože Hariang vám dovolí čelit všem vašim strachům, nejistotám, pochybnostem a připoutání, abyste se od nich mohli osvobodit a žít vaším nejvyšším božským osudem naplnění. Funguje to.

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/celestial-naam-cd-instant-download

 

FOREVER NAAM

Vibrace probouzející duši

Ad Rosam per Crucem; Ad Crucem per Rosam. 

Získání Růže skrze cestu Kříže; získání Kříže skrze cestu Růže. Rozkvetení růže v našem srdci je symbolické pro rozvinutí našeho vnitřního vyššího vědomí. Vibrace těchto posvátných slov pomůže aktivovat Růži Ducha, která rozkvétá na kříži našeho těla a transformuje naše srdce do nástroje, díky kterému skrze nás může zářit světlo Slunce a léčit všechny kolem nás. Pět léčivých slabik (Five Healing Vowels: I-E-O-U-A) utváří mystický vzorec, jehož vibrace aktivuje všechny spirituální centra pro léčení a spirituální růst. 

http://rootlight.myshopify.com/collections/music/products/forever-naam-cd-instant-download