Univerzální Kabala

ÚVOD K UNIVERZÁLNÍ KABALE

Univerzální Kabala je duchovní disciplína, která transformuje a rozšiřuje lidské vědomí tak, aby se v něm zrodilo povědomí o spirituálním vědomí, které je v souladu s přírodou, pomocí a službou božskému v každém z nás. Tato metoda studia zároveň vede žáky do vyšších stavů vědomí tím, že jim poodkrývá filozofii života celkově i v rámci každodenního rytmu, který upravuje tak, aby žák měl možnost zažít vyšší inkarnaci vědomí již v tomto životě. Tato přeměna a rozšíření vědomí je možná díky studiu Korespondenčních kurzů a zárověň ochotě k otevřenému a neustálému zkoumání našeho charakteru. Díky praktikování SLOVA budete inspirováni, posíleni a pomoc vám přijde při jakékoli nepřízni osudu. Získáte praktické vědomí, hloubku a sílu, moudrost a inteligenci a stejně tak intuici, jež vám dovolí stát se přizpůsobivými. Praktikování SLOVA vám dodá vědomí sebedůvěry, rovnováhy a sebejistoty, která rozzáří celou vaši bytost. Toto je velmi přesná věda, přesná technologie a přesná znalost, která dovoluje každému člověku, aby manifestoval ty nejvyšší možné cíle v životě. Meditováním o síle vesmíru, má každý možnost prožít propojení s jeho duchem a neviditelným světem a být obklopen Anděly, kteří mu odhalí užasné poklady a spirituální moudrost všech věcí přírody.

V Kabale věříme v sílu a působivost SLOVA (Naam), které zde bylo od počátku věku, a které je nyní pro většinu lidí “ztracené.” Toto nejvyšší SLOVO je od vyhnání z ráje naší jedinnou nadějí. Praktikováním SLOVA se lidé mají možnost spojit s nekonečnem bez cizí pomoci a interpretace. SLOVO má moc otevřít se vyššímu vědomí. Naše posvátné učení může každému člověku pomoci znovu získat ztracené SLOVO, které je jak božské tak i pozemské autority. Vnitřním růstem pomaličku nacházíme toto SLOVO, které zároveň souvisí s naším posláním a nalezením smyslu v tomto životě. Je to SLOVO boží, které otevírá srdce. Praktikování SLOVA nebo manter přináší proces obnovy, který je duchovním zrozením, vedoucím ke sloučení všech částí naší opravdové podstaty - mysli, citu a intelektu. Pravé znovuzrození se projevuje na fyzické i duchovní úrovni a zároveň se jím obnovuje síla naší duše. Přináší správné myšlení, mluvení i jednání. Zároveň se obnovují buňky a tkáně našeho těla a zvyšuje se jejich celková vibrace na vyšší stav vědomí, čímž mohou lépe koordinovat své funkce s nově získanou duchovní podstatou. Zamyslíme-li se nad tím, že regenerace je procesem obnovení latentní síly duše, která je podstatnou součástí celého člověka v duchovním smyslu, pochopíme, že regenerace vskutku dokáže vyprodukovat nový organismus.

Pouze opravdové otevření srdce nám ukáže, jak se propojit s viditelnými i neviditelnými bytostmi. Poskytne nám nadvládu nad elementem vzduchu a dodá našemu zraku takovou vibraci, abychom mohli vidět bytosti, které nejsou pouhým okem viditelné, a dovolí nám získat moc nad těmito bytostmi, které jsou stále kolem nás. Otevřeme-li naše srdce díky správnému praktikování SLOVA a žijeme-li opravdu naplno ze srdce, tyto nádherné bytosti se stanou našimi nápomocnými přáteli a posli Boha. Nejdůležitějším elementem, který však potřebujeme, je víra. Pokud naše praxe je opravdu čistá a SLOVO si osvojíme, jsme schopni překročit oceán času s lehkostí, vyhnout se všem překážkám a kontaktovat světelné nám nápomocné bytosti, o kterých si většina lidí myslí, že neexistují. Naší víru posílíme zpíváním manter, které nám na oplátku přináší jedinečnou sílu, která v nás zůstává, a čeká, až si ji přivoláme a využijeme k našemu požehnání. Osvojením si SLOVA, zvuk našeho hlasu se stává živejším a léčivým. Z hlasu lze rozpoznat opravdový duchovní pokrok člověka. Stačí slyšet něcí hlas a poznáte, jak je duchovně na výši. Řečeno jinak, úroveň duchovního vývoje člověka je evidentní z jeho hlasu. Praktikování zpěvu manter přináší léčivý aspekt našemu hlasu. Mantry nejsou pouze kódy projekce k dokódování tajemství božské podstaty, ale zároveň jsou mantrickou vědou, přinášející základní strukturu ochrany a štěstí v našem životě.

Kabalistické kódy pro spiritální růst:

 1. Za vše poděkovat a cítit vděk
 2. Síla služby
 3. Milujte, co je dobré a ignorujte, co je špatné
 4. Staňte se dobrotou, spravedlností a soucitem. Nikdy nekritizujte a nezáviďte ostatním
 5. Buďte trpěliví, klidní, a berte ohledy na ostatní. Nepodléhejte hněvu nebo pýše
 6. Buďte soucitní, čistí a jemní. Nikdy nepoužívejte ironii
 7. Buďte si s sebou jistí, spokojení a otevřeni ostatním. Nepochybujte a nezáviďte
 8. Najděte správnou míru ve všem, vyhněte se přebytkům
 9. Buďte pokorní, milí a štědří a respektujte ostatní. Nedělejte si legraci z ostatních, nebuďte zlí na ostatní
 10. Buďte pravdiví ve slovech a činech. Říkejte pravdu, nikdy nelžete a neshazujte ostatní. Pravda Vás osvobodí
 11. Pomáhejte a berte ohledy na vše co existuje. Nikdy nikoho nezraďte
 12. Praktikujte oddanost. Milujte a chraňte život. Rozšiřujte mír a harmonii a žádným způsobem nebuďte agresivní

Více informací o učení Univerzální Kabaly najdete v sekci Články nebo na aktuálních kabalistických seminářích.

 

HOLISTICKÉ KABALISTICKÉ PORADENSTVÍ

Holistické kabalistické poradenství podporuje každého klienta tím, že má příležitost se více dozvědět sám o sobě. Je to soukromá konzultace, která využívá zákonů přírody a matematiky spirituality, díky kterým pomáhá komukoli v jakékoli situaci se přesunout z osudu ve smyslu utrpení do osudu ve smyslu nejvyššího naplnění. Holistické kabalistické poradenství je jedinečný způsob, který nabízí pomoc. Holistický kabalistický poradce vytváří neutrální prostor, skrze který pracuje obrovská mocná nadčasová moudrost Univerzální Kabaly a Naam jogy, a tím se dostává přímo ke zdroji překážky, která stojí mezi naším já a naším vyšším Já.

Holistický kabalistický poradce nedává rady. Co to znamená? Váš poradce studuje vaši kabalistickou mapu a na základě toho dává informace o souvisejících zákonech Vesmíru. Neděláme předpovědi, protože nejsme vykladači budoucnosti ani nepoužíváme praktiky jako je channelling.

Zodpovědností Holistického kabalistického poradce je být pozitivní a povzbuzující, a předávat informace neutrálně v duchu služby.

V případě zájmu o konzultaci Holistického kabalistického poradenství, prosím kontaktujte Kateřinu na kTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. 734 480 033.

 

Kurz Kabala narození a dále 

Staňte se součástí vědomé budoucnosti a přispějte k pozitivní evoluci lidstva

Jak lidstvo čelí různým okolnostem této doby, nastal čas k tomu přijmout zodpovědnost za to se naučit a sdílet moudrost, která dokáže vytvořit základ pro příchod nové generace - generace duší s vyšším vědomím, která činí volby a rozhodnutí, jež přinesou harmonii a mír na planetu Zemi. 

Abychom dokázali přilákat a podpořit tuto novou generaci, potřebujeme se naučit, jak:

1.     Přilákat andělskou duši

2.     Požehnat a chránit život dítěte ještě předtím, než se narodí 

3.     Odstranit karmu duše během 9 měsíců těhotenství - kdy namísto toho, aby byli zavaleni karmickou zátěží, jsou osvobozeni a mohou naplnit svůj osud a použít svoji životní energii k přenesení lidstva na vyšší úroveň vědomí

Tato tajemství a mnoho dalších jsou sdílena v rámci tohoto kurzu. Moudrost, kterou se naučíte zde, není možné najít jinde.  

Je to něco, co s vámi rezonuje? Pak to není náhoda!

On-line videa jsou k dispozici nově s českými titulky!!!

Přihlašte se a začněte s online částí ještě dnes - celkem vás čeká 23 videí - přibližně 50 hodin nahraných na kurzech v Naam Yoga Los Angeles, přednáší Dr. Levry a učitelé mezinárodního týmu učitelů!! 

Registrujte se proto co nejdříve, ať máte příležitost projít všechna videa před konáním kurzu na místě a rovnou tak sdílet a učit tuto jedinečnou moudrost ženy (i muže) kolem vás.
Pro inspiraci zde sdílíme i osobní zkušenost s kurzem:
Kabala narození je kurz, který není pouze jen o přípravě na početí a vědomé práci během těhotenství.
Je pravda, že skrze tento kurz se naučíte, jak pracovat v souladu se zákony vesmíru a přírody pro efektivní práci v rámci početí, skrze kterou máte příležitost si přitáhnout vysoce vyvinutou inteligentní duši, která se zde potřebuje inkarnovat a kterou skrze práci na sobě během těhotenství máte příležitost zbavit více méně veškeré karmy ještě předtím, než se narodí...
Tento kurz je především a hlavně ale zásadním kurzem pro všechny ženy, aby měly příležitost si uvědomit jedinečný dar, který jako ženy máme. V nás se totiž skrývá síla, o které nemáme zatím ještě ani tušení, kterou nám tento kurz pomáhá objevit a aktivovat.
Touto silou je osvobodit lidstvo od neštěstí a utrpení, kterým stále dokola procházíme tím, že začneme vědomě pracovat na odstranění vaší individuální a kolektivní karmy skrze popsané velmi praktické principy.
Díky jejich aplikaci přispíváme k pozitivní evoluci planety a k přinesení míru na zemi. protože je přesně to, co svět v tuto chvíli nejvíce potřebuje.
Není možné, aby se tato změna udála navenek, pokud nejprve neproběhne uvnitř nás.
A zde přichází naše příležitost a ráda bych řekla i povinnost jako žen. Naším úkolem je přivést muže ke spiritualitě, která jim pomáhá otevřít jejich srdce a to vše se děje skrze studium božské duchovní moudrosti, která je zde nádherným způsobem pojmenovaná. Protože je to láska, která nám dovoluje odpouštět a najít si zpět k sobě cestu. Je to láska, která má moc a sílu vše vyléčit a uzdravit
A pro mě osobně byl tento kurz jedinečným způsobem, jak se s touto láskou propojit a otevřít se jí, abych dokázala vyléčit svoje srdce, otevřít je a pomoci tak procesu léčení celé planety.
- Kateřina

Dva úžasné víkendy nyní online NOVĚ S ČESKÝMI TITULKY kdykoliv ke shlédnutí a třetí víkend na místě (kdy a kde bude potvrzeno)!

Zúčastněte se kurzu Kabala narození a dále a získáte dar vědomého početí a těhotenství - nejvyššího spirituálního dědictví předávaného z matky na miminko, z otce na dítě. Tím, že se naučíte moudrost obsaženou v tomto jedinečném kurzu, získáte hluboce obsáhlé porozumění kosmickým energiím, které ovlivňují početí, vývoj, narození a dětství dítěte a zároveň se naučíte, jak urychlit spirituální evoluci dítěte, které sem přichází. To znamená, že dítě, které je narozeno rodičům, kteří se vyznají v Božské duchovní moudrosti, může přijít bez mnoha zkoušek a problémů, kterými museli projít jeho rodiče a příbuzní. 

Kabala narození a dále je kurz, který vás přenáší do samého srdce Božské duchovní moudrosti a odkrývá, jak může být aplikována k transformaci mužského semínka do genetického zlata tím, že je nabito vysoce kvalitním světlem. Tento kurz se bude také zaměřovat na různé funkce a potenciál dělohy, která dokáže jednat jako katalyzátor pro léčivou transmutaci. Tak jak duše sestupuje z neviditelného do viditelného světa, prochází vůlí sedmi duchů Boha. Těchto sedm duchů představuje dynamický proces přírody. Získání vědomosti role, kterou hrají rodiče při sestupu jim pomáhá proniknout do tajemství stvoření, kdy mohou pomoci svému dítěti získat zkušenost Božské milosti.

Tento kurz bude odkrývat osvědčené a prověřené vzorce, které léčí semínko duše Světlem a Láskou. Jakmile studujete Božskou duchovní moudrost, jste požehnáni vzácnými vědomostmi a posíleni jejím nebeským obětím. Během těchto dvou víkendů transformace, léčení a růstu, se všichni na cestě světla naučí, jak aplikovat principy Univerzální Kabaly na dynamiku vztahu mezi matkou a dítětem, od doby před početím, během těhotenství a narození a v rámci rodičovské výchovy. Dále bude odkrývána důležitá role otce, která bude prozkoumána jedinečným způsobem z perspektivy dítěte. Tento kurz, který doslova "nenechá žádný kámen neobrácený," vám přinese klíč ke kolektivnímu léčení samotné budoucnosti celého lidstva. 

Naposledy před 5 lety byl tento kurz, Kabala narození a dále, učen přímo Dr. Levrym. Teď, se pustíme ještě hlouběji a dále, kdy nás Dr. Levry přenese do samotné esence této v jednu dobu tajné a vzácné moudrosti. Tato hlubší náplň kurzu bude obsahovat informace nikdy dříve nezveřejněné. Je to nejčistčí a nejvíce praktická aplikace nebeského učení Božské duchovní moudrosti, která bude učena poprvé a pak dlouhou dobu nebude znovu nabídnuta. Je to tedy jedinečná příležitost, kterou není dobré promarnit. 

Informace k registraci:

Linka pro registraci a platbu online včetně aktuální ceny kurzu: 

http://edu.naamyoga.com/p/kbb_eng3

Pro dotazy a registraci prosím kontaktujte Kateřinu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 734 480 033. 

Naam a zázračná miminka je silný dokumentární film, který představuje tři případy, které doteď nedokáže lékařská věda vysvětlit. Příběhy Darii, Ruby a Petera září jako příklady, jak se nemožné mohlo stát možným. Toto je kurz, který vás naučí moudrost a pravou sílu lásky, víry a naděje, které jsou zobrazené v tomto filmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=3f1Bi2YePNk

Nenechte si ujít tuto úžasnou příležitost přenastavit svůj život a plynout v souladu a harmonii s energií této doby!