NOVĚ! Kurz pro učitele Naam jógy, úroveň 1

Kurz Naam jógy, úroveň 1 – v Praze v listopadu 2019 – registrace je nyní otevřena!
pro budoucí lektory i pro možnost sebevzdělávání

"Účinek Naam jógy je bezprostřední, inspirativní a spirituální." - Dr. Joseph Michael Levry

Spirituální alchymie kombinace učení jógy a vibrace Naam (zpívání manter) ve spojení s učením Univerzální Kabaly vytváří jedinečnou zkušenost, díky které se máme příležitost stát mistrem našeho osudu. Jedná se nejenom o čas strávený přímo na kurzu, ale i doba mezi jednotlivými víkendy bude naplněna prací dle možností a připravenosti účastníka na osobním vývoji k prohloubení zkušenosti s Naam. Tento čas strávený studiem a pravidelnou osobní praxí s mantrami zároveň pomůže v procesu osobní transformace pod vedením a za pomoci učitelů i ostatních účastníků kurzu.

Naam jóga nás učí používat posvátná slova v modlitbách, které probouzejí ducha, odkrývají naši pravou esenci a čistí tělo a mysl. Univerzální Kabala nás učí, jak pracovat se zákony Přírody, díky kterým poznáváme dosud nepoznané, neviděné a neslyšené. Toto posvátné učení nám přináší použitelné nástroje pro zdraví a spokojenost a důsledkem toho přichází souznění s prapůvodní podstatou božského vědomí, které nám pomáhá se přesunout z hlavy do srdce a čelit všem zkouškám v životě s nadhledem. Ponoříme se do jedinečného 200 hodinového programu pro učitele, který zahrnuje jógu, mudry, mantry, dechová cvičení, techniky pro sebeléčení a učení Univerzální Kabaly. Tento kurz také obsahuje instrukce a certifikaci v Shakti Naam® úrovni 1, „Jógy nesmrtelnosti“ a nejnovější techniky, jež vytvářejí vitalitu a rovnováhu v životě díky protažení těla a práci s dechem. To otevírá naše srdce, probouzí v nás kosmické vědomí a pomáhá zároveň nám i všem kolem nás!

Místo konání: NAAM PRAHA, Lucemburská 3, Praha 3

Více informací ZDE