Co je Harmonyum?

Harmonyum je transcendentální, energetická léčebná technika, která se stará o celou lidskou bytost. Je to kompletní holistický systém, který stimuluje přirozenou schopnost těla vyléčit sebe samo. Aby jakákoli úleva od fyzického, emočního nebo mentálního stresu byla trvalá, změna musí přijít zevnitř. Jinak to bude pouze dočasné.

Podstata zdraví

Je spousta faktorů, které mohou zpomalit přirozený léčivý proces, sem patří stres, slabé geny, špatná strava, sedavé povolání, vystavení se toxinům a dokonce i negativním emocím. Tyto i další faktory mohou zabránit zdravému plynutí životní síly v těle a mít negativní vliv na nervový systém, endokrinní systém, imunitní systém, složení krve, a ultimátně celé tělo. Lidské tělo je elektrický a magnetický organismus, a každý orgán a systém závisí na správném elektro-magnetickém proudu, který plyne z mozku do nervového systému a dále do svalů a zbytku těla.

Medicína energie a meridiány těla

Podle teorie jsou meridiány energetickými dálnicemi, které propojují vše v těle. Energie je vedena z praktikujícího do přijímajícího skrze electromagnetický mechanismus v těle. Moderní věda se pokouší porozumět těmto meridiánům a jedna teorie říká, že jejich schopnost se chovat jako systém, který přenáší energii je proto, že jsou tvořeny látkou připomínající vodu, která vede elektřinu.

Tyto stabilní vodní chomáčky, které oscilují vysokou frekvencí jsou možná zásadní ingrediencí ve funkci života. (Shui Yin Lo PhD, 2001, str. 1-2) Meridiány jsou spojovací strukturou pro energii, stejně tak jako tepny a žíly jsou spojením pro krev, která skrze ně proudí do celého těla a nervy jsou komunikační strukturou pro nervové impulsy. Energie, která cestuje skrze meridiány je vnímána tak, že ovlivňuje ostatní tekutiny těla, jako je krev a hormony a všechny další systémy, jako je nervový systém, imunitní systém a kardiovaskulární systém. Z toho důvodu, léčení energií bylo používáno po tisíciletí pro problémy s mozkem a nervovým systémem. Léčebný systém Harmonyum pracuje na meridiánech nejblížeji souvisejícími s páteří a nervovým systémem, které jsou propojené s hormony, mozkem a reproduktivním systémem.

Lidské bytosti jsou svojí podstatou kompozicí

Když přemýšlíme o zdraví, většina z nás si to okamžitě spojí s fyzickým tělem. Pak teprve mohou následovat myšlenky ohledně mentálního nebo emocionálního zdraví. Jinými slovy, nejprve máme tendenci přemýšlet o zdraví v souvislosti s viditelným aspektem (naším tělem) a pak teprve přemýšlíme o zdraví v souvislosti s neviditelnými aspekty (jak myslíme a jak se cítíme). Když definujeme to, co je viditelné, jako že to patří do fyzického světa hmoty a to, co je neviditelné, jako patřící do světa energie a ducha, potom je jasné, že my jako lidské bytosti, jsme z části hmota a z části energie. Vidíme naše tělo, ale nevidíme naše emoce, i když mají přímý vliv na náš endokrinní systém, který je součástí našeho fyzického těla. Nedokážeme vidět naše myšlenky, ale mají vliv na náš neurologický systém a na zbytek fyzického těla, které přijímá impulsy z mozku a nervového systému. Neboli řečeno jinak, máme fyzické tělo a energetické neboli spirituální tělo. V teorii meridiánů je energie, která cestuje meridiány, úzce spojená s duchem a může být brána jako jeho součást.

Harmonyum a nervový systém

Zdraví pociťujeme, když máme volný proud energie cirkulující mezi spirituálním a fyzickým tělem. Autonomní nervový systém (ANS) je nervovým systémem spirituálního neboli energetického těla. Centrální nervový systém (CNS) je nervovým systémem fyzického těla. Zdraví pak také závisí na harmonické rovnováze mezi autonomním nervovým systémem a centrálním nervovým systémem.Harmonyum a úloha sebeléčení Sebeléčení je přirozený proces, který dovoluje mysli i tělu vyjádřit ten nejzdravější stav harmonie a dynamické rovnováhy. Ultimátně, zdraví začíná v mysli, která může být nazvána řídícím centrem. Řídící centrum posílá zprávy nervovému systému, který může být nazván zásobovacím centrem, a ten pak naoplátku vysílá vzkazy do celého těla. Je tedy logické, že když vzkaz z řídícího centra vyjadřuje stav zdraví, harmonie a rovnováhy, tyto vzkazy jsou pak přenášeny do zbytku těla nervovým systémem.

Otázkou zůstává, jak ovlivnit zprávy, které vysílá naše řídící centrum? Jak osvobodíme mysl od jakýchkoli negativních a destruktivních myšlenek?

Kdo to za nás může udělat? Kdo dokáže získat kontrolu nad našimi vědomými myšlenkami a nad těmi nevědomými uloženými v hloubce našeho podvědomí? Odpověď je jasná--nikdo nedokáže vyčistit naši mysl mimo nás samých. Neexistuje žádná operace nebo jiná metoda, kterou by někdo mohl aplikovat na naši mysl a která by transformovala semínka v ní zasazená, která přináší odsuzování, negativitu, vztek, rozhořčení, depresi, nebo nízké sebevědomí a tak dále. A protože jsou hluboce zakořeněné v naší podvědomé mysli, aspektu naší mysli, kterého dle definice si nejsme vědomi, je proto pro nás těžké je vymýtit. Obecně, trávíme naše dny tím, že se snažíme co nejlépe postarat o produkty těchto negativních semínek, které se projevují ve formě špatného zdraví, náročné komunice ve vztazích a omezeních, které nám nedovolují se stát nejlepšími, jakými můžeme být.

Představte si, že všechny vaše podvědomé myšlenky jsou harmonické, povznášející a kreativní, projektující harmonii, pozitivní a kreativní myšlenky do vaší vědomé mysli. Naoplátku, vaše řídící centrum posílá tyto vzkazy vašemu zásobovacímu centru, které je dále předává do celého těla. Všechny systémy fungují spojené navzájem a vibrují harmonii a kreativitu a vy jste naladěni na vaše nejlepší vyjádření vás samých a přinášíte světlo, harmonii a léčení kamkoli vstoupíte a každému ve vašem světě.

Podstata pravého trvalého léčení se tedy může uskutečnit v okamžiku, kdy se staneme schopni myslet, cítit a jednat způsoby, které jsou stále pozitivní, povznášející a harmonické. Abychom toho byli schopni, naše vědomí se musí rozšířit, abychom byli schopni si uvědomit, kdy nás naše myšlenky odvádí ze správného směru. Toto je pravá cesta trvalého sebeléčení, která leží před námi.

Čím je Harmonyum jedinečné?

Harmonyum, jako transcendentální léčivý systém, se nachází nad osobním systémem víry. Pracuje skrze univerzální zákony, které vládnou zdraví a pocitu pohody na všech úrovních.

Léčebný systém Harmonyum funguje, protože dává do pohybu sebeléčivý mechanismus v nás samých. Pokaždé, když dostaneme Harmonyum, máme příležitost si trochu více uvědomit jakým způsobem přemýšlíme, cítíme a konáme a jak díky tomu vytváříme chaos v životě našem i lidí kolem nás. Řečeno jinak, přináší negativní podvědomé myšlenky do světla uvědomění.

Toto nové uvědomění myšlenek za myšlenkami nám dovoluje se změnit.

Tím jak změníme základ myšlenek, impulsy cestující z mysli do nervového systému budou jiné, naše emoce a endokrinní systém budou jiné a tím pádem i naše jednání bude jiné—díky němu se pak přesouváme z neharmonického stavu do stavu harmonického, ze stavu nerovnováhy do rovnováhy a z nemoci do stavu plného zdraví.

Co se děje během Harmonya?

Harmonyum je hluboce relaxující zkušenost sestávající se z jemných, neinvazivních pohybů vedených od krku ke spodní části páteře. Pohyby se stávají stále jemnějšími v rámci celé aplikace, která trvá asi 50 minut. Je prováděno na masážním stole a přijímající zůstává plně oblečený. Různé přikrývky nebo polštáře mohou být použity k podložení těla, aby bylo zajištěno maximální pohodlí přijímajícího.

Pro koho může mít Harmonyum přínos?

Harmonyum je prospěšné pro lidi zdravé stejně tak jako pro lidi se zdravotními problémy. Nepoužívá se v případě akutních situací, kdy je potřeba vyhledat lékařskou pomoc, ale jinak je bezpečné ho použít v rámci jakéhokoli zdravotního problému, kdy je stav dané osoby stabilizován. Hlavním benefitem léčebného systému Harmonyum je, že nepřináší žádné riziko farmaceutických kontraindikací a jako takové slouží jako výborná komplementární léčebná strategie pro pacienty, kteří procházejí různými lékařskými procedurami.

Harmonyum pomáhá na velmi široké spektrum problémů. Je výborné na bolest, nespavost, hormonální nerovnováhu, stres a úzkost, problémy s učením a pozorností, depresí, neplodností, srdeční problémy a oslabení imunitního systému. Zároveň je výborné pro ty, co se léčí se zlomeným srdcem, nízkým sebevědomím nebo z různých forem závislostí.

Toto léčení může být přizpůsobené pro různé účely. Je výborné pro lidi na kolečkovém křesle, kdy může být obdržené v sedě. Těhotné nebo lidé, kteří nemohou ležet na břiše při něm mohou pohodlně odpočívat na boku. Je také krásně uvolňující a energizující pro lidi v nemocnici. Existuje speciální technika pro lidi v hospicu a lidi v procesu umírání. Tyto aplikace mohou být prováděny v jakékoli pozici, která je pro daného člověka nejpohodlnější.

Harmonyum podporuje fyzické, emoční a mentální zdraví v každé fázi života. Je to silný systém pro urychlení osobního růstu, spirituální evoluci a stejně tak je pro kohokoli, kdo usiluje o to být tím nejlepším, kým se může stát!

Harmonyum

Harmonyum je božský léčebný systém, který pomáhá zvýšit vitální energii těla a jeho celkové vibrace tak, jak to nedokáží žádné léky nebo bylinky.

Lidské tělo je citlivě vyvinutý chrám, který je schopen sám sebe kompletně regenerovat. Často slyšíme, že se naše tělo nachází v křehkém stavu, je náchylné k onemocnění a může se snadno opotřebovat díky nemoci nebo tím, že se o něj nestaráme. Je samozřejmě pravda, že bychom se o sebe měli aktivně starat, abychom neonemocněli. Harmonyum zvyšuje schopnost těla regulovat jeho imunitní funkci tak, aby se náš sebe-lečící mechanismus mohl nastartovat a omezil příčiny a následky nemoci. Je velmi důležité chránit a uctívat život, abychom se vyhnuli nemocem. Velmi často se stává, že jakmile v našem okolí existuje disharmonie, následuje nemoc.

Prvotně je důležité se dostat na samotný základ nemoci, abychom ji dokázali kompletně vyléčit. Často se léčíme, až když je příliš pozdě nebo se staráme pouze o příznaky nemoci. Harmonyum, naopak, jde přímo po příčině nemoci a pozitivně ovlivňuje to, jak myslíme, cítíme, jednáme a mluvíme. Mění naše vnímání světa. Harmonyum dá do pohybu životní energii v nás, vyživuje mozek, páteř a všech 100 trilionů buněk celé naší bytosti, inspiruje tyto buňky, aby se probudily a začaly pracovat pro naše zdraví a štěstí. Harmonyum mění náš život, kompletně ho čistí a vytváří harmonii s vesmírem. Rozšiřuje naše vědomí, vytváří větší soulad v nás a kolem nás zakusíme-li zázrak jeho blahodárného vlivu skrze každou částečku naší bytosti. Stejně tak, jako voda vyživuje naší pokožku a orgány, Harmonyum vyživuje život v nás, dovoluje mu plně rozkvést a probudit v nás schopnosti, o kterých jsme neměli ani tušení, že existují. Je to nádrž, ze které přichází energie pro naše zdraví, mír a štěstí, oživuje se naše bytí a napravuje se jakákoliv negativita nebo nesrovnalost v našem životě.

Harmonyum bylo vytvořeno se záměrem uskutečnění sebe vyléčení. Zbavuje nás neštěstí a nemocí. Jedním ze způsobů, jak Harmonyum v těle pracuje je ten, že reguluje autonomní nervový systém, který vytváří v těle rovnováhu zajišťující jeho zdraví i zdraví mysli. Autonomní nervový systém se skládá ze sympatetického nervového systému (SNS), který stimuluje vzrušení, a z parasympatetického nervového systému (PNS), který nám dovoluje relaxovat. Dobré zdraví je závislé na harmonickém fungováni těchto dvou systémů, protože oba společně koordinují fungování našich orgánů. Stres moderního života má vliv na přílišnou stimulaci SNS - velká většina hudby, zpráv, filmů, stimulujících nápojů, ale i pracovní podmínky podporují stav přehnané ostražitosti a neklidu. Důsledkem toho se PNS stává méně aktivním, než by měl správně být. V tomto stavu pak máme problém odpočívat a relaxovat. Následně jsou tímto oslabeny funkce těla, které má PNS podporovat, jako je trávení a vstřebávání živin, schopnost regenerace organismu, dýchání, krevní oběh a spánek. Pokud je SNS dominantní po dlouho dobu, tělo je náchylné k nemoci. Proto k vyléčení nemocí takto způsobených je nutné posílení PNS a vytvoření rovnováhy v rámci automatického nervového systému.

Harmonyum je léčebný systém pro tento věk a dále. Podporuje zdraví těla i duše tím, že vyživuje a posiluje naší Primární Esenci. Synchronizuje tělesné a mentální funkce, aby posílilo naší přizpůsobivost, která je důležitá pro zdraví, sílu, štěstí a delší životnost, čímž se zpomaluje proces stárnutí. Harmonyum do našeho života přináší lásku a soucit, protože nám pomáhá k vytvoření harmoničtějších vztahů s přírodou a ostatními lidskými bytostmi. Harmonyum může být použito k vytvoření a k uchování takové úrovně vibrace, na které mohou tělo a mysl ustat i extremní životní stres, aniž by se manifestovala jakákoliv nemoc. Pomáhá nám se s laskavostí přizpůsobit změnám v našem prostředí a osvobozuje nás od strachu tak, že dokážeme jednat inteligentně, kontrolovat vlastní chování a vycházet ze srdce, ať už se to týká reakcí na jakékoli okolnosti v životě. Můžeme si lépe užívat života, pokud se naučíme se dobíjet, zvyšovat naší energii a zachovávat harmonickou rovnováhu v našem těle. Pokud jsou naše vnitřní zásoby vyčerpané, Harmonyum je ideální metodou jejich znovu obnovení.

Po několika Harmonyích, naše celá bytost od hlavy až k patě, bude v ideální vibraci s vesmírem. Harmonyum vše srovnává a balancuje tak, že jsme naladěni na vnímání našich instinktů, které nás vedou k pevnému zdraví, staneme se moudřejšími, vnímavějšími a naladíme se na vibraci našeho vyššího Já. Několik Harmonyí dokáže zvýšit naší spirituální i vesmírnou vibraci těla tak vysoko, že žádná nemoc v nás již nemůže dál existovat nebo nás do budoucna ohrozit. Harmonyum nám dodává sílu, moc nad sebou a světlo. Jak zakusíme jeho jemné teplo, prochází naše tělo procesem očisty, zkrášlení, zintenzivnění a posvěcení života, který celkově zlepšuje naše schopnosti. Po Harmonyu se naše světlo rozšiřuje do vzdálených neviditelných oblastí a ke světelným bytostem, které láká, aby nám přišly na pomoc a inspirovali nás vážit si svého zdraví.

Pro více informací o Harmonyu navštivte sekci Články.

Pro objednání se na Harmonyum nás prosím kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Podkategorie