DR. JOSEPH MICHAEL LEVRY

Dr. Joseph Michael Levry je autentický Spirituální Mistr, který na počátku 21. století přináší regeneraci do spirituality. Je mezinárodně proslulým spirituálním vůdcem, mystikem, skladatelem, spisovatelem a učitelem o tématech sebeléčení, praktické spirituality a seberealizace. Život, práce a učení Dr. Levryho představují univerzální vzkaz, který spojuje světová spirituální učení tím, že odkrývá jejich esenci a společný původ. Svůj život oddal celosvětovému léčení a službě vedením druhých k moudrosti jejich vlastního srdce.

Díky rozsáhlému vzdělání jako inženýr a v oboru metafyziky sestavil Dr. Levry Naam jógu, jedinečný praktický systém sebeléčení, který sjednocuje spirituální učení Východu s mysticismem Západu, léčivé techniky a pokročilé jogínské praktiky se silným učením Univerzální Kabaly.

Univerzální Kabala, stejně tak jako všechno učení Dr. Levryho, není ani náboženská ani omezená na jeden systém víry. Je univerzální a otevírá naše srdce. Obsahuje obrovské množství vědomostí a je jedinečnou esencí dávné moudrosti, která nás učí, jak se přesunout za iluzi oddělení tím, že nám pomáhá vidět vše jako jednotu. Jakkoli mají učení Dr. Levryho svůj původ v určitých spirituálních tradicích, lidé všech náboženství a víry, stejně tak jako lidé bez víry a náboženství jsou přitahováni k jeho čisté esenci. Dnes Dr. Levry cestuje po celém světě a šíří léčivé poselství této božské duchovní moudrosti.

Vysoce pokročilí mystikové známí jeho rodině předvídali jeho narození a životní misi. Už od jeho mládí bylo těm, co ho znali, zřejmé jeho spirituální propojení. V době jeho dospělosti se díky rozsáhlému studiu s mystickými zasvěcenci jeho spirituální nadání plně rozvinulo.

Dr. Levry se poprvé setkal s jógou ve věku čtrnácti let díky své starší sestře, která začala praktikovat Hatha jógu ve Francii a ukázala svému bratrovi její léčivou sílu. Tato příležitost zažít na vlastní kůži účinky jógy znamenala začátek jeho studia mnoha tradic, zahrnutých ve vědě jógy. Během svých častých cest do Indie, Asie, Israele a Západní Indie měl Dr. Levry požehnání setkat se s učením různých mudrců všech spirituálních disciplín. Jeho spirituální cesty kolem světa a zvláště v Indii ho vedly k různým jogínským mistrům, od kterých obdržel mnoho pokročilých technik. Záhy na to, když se usídlil ve Spojených Státech, setkal se s Yogi Bhajanem, Mahan Tantrikem, který byl spojený s popularizováním Kundalini jógy na Západě. Díky tomuto vztahu dostal Dr. Levry spirituální jméno Gurunam a Yogi Bhajan ho veřejně vedl ke sloučení Kabaly s vědou jógy, kterou učil. Dr. Levry se pak na určitý čas stal jedním z osobních poradců Yogi Bhajana.

LINIE VÝCHODU

Slovo “Naam” odpovídá posvátnému proudu zvuku, vytvořenému podle matematických principů. Jméno Naam jóga, které Dr. Levry vybral pro tuto silnou formu jogínské vědy, je formou jógy, která kombinuje práci s kreativním a léčivým zvukem společně se silnými a specifickými dechy, fyzickým pohybem a pozicemi rukou, které mají příznivý vliv na energii meridiánů.

Jméno Naam jóga, které bylo přijato v roce 2006, bylo výsledkem setkání Dr. Levryho se svatým mužem Baba Virsa Singh Ji z Nového Dillí v Indii. Způsobem své spirituální tradice a díky jedinečnému daru, který mu byl dán, od něho mohl Dr. Levry spirituálním přenosem obdržet dar “Naam”. Schopnost předávat Naam jiným získal svatý Baba Virsa Singh Ji přímo od Baba Siri Chanda, syna Guru Nanaka. Ke konci roku 2004 díky tajemnému setkání přímo s posvátným Baba Virsa Singh Ji obdržel Dr. Levry dar Naam. Toto setkání podnítilo zrod toho, co je dnes známé na Západě jako Naam jóga a představuje sloučení Kabaly s jogínskými praktikami Východu pod záštitou Naam. 

Dr. Levry vytvořil praxi Naam jógy díky celoživotnímu studiu různých forem jógy, Kabaly a východních orientálních pohybových umění. Toto unikátní spojení učí od 80. let minulého století. A jako učitel, student a badatel i nadále pokračuje ve své oddanosti k tomuto učení a syntéze spirituální moudrosti vlastní všem tradicím.

Jedna z jeho spirituálních cest zavedla Dr. Levryho do Indie k Yogi Shri Bal Mukund Singh Jimu, který mu soukromě předal tajné dávné jogínské praktiky Sukshma Vyayama, v západním světě skoro neznámé. Tato tradice se stala základem další formy Naam jógy, nazývané Shakti Naam jóga. Tato málo známá forma jógy má své kořeny v Himalájích. Dva přední vůdci indické vlády, Indira Gandhi a Pandit Jawaharlal Nehru, osobně praktikovali tuto formu jógy pro její schopnost podpořit zdraví a sílu, odvrátit efekty stárnutí a zvýšit celkovou vytrvalost.

LINIE ZÁPADU

Dr. Levry byl od dětství vychováván pro vysoce metafyzické vědy a západní Kabalu, díky vzdělání v matematice, fyzice a inženýrství. Kabala, jako spirituální technologie a filozofie, se skládá z abstraktních matematických konceptů a je známá jako matematika spirituality, stejně tak jako hudba je matematikou umění. Toto poskytuje základ pro porozumění univerzální pravdě. Rané vzdělání Dr. Levryho v matematice, fyzice a v technických oborech následoval bakalářský a magisterský titul v průmyslovém inženýrství na Polytechnickém Institutu v New Yorku. Studium metafyziky mu poskytlo komplexní perspektivu víry, léčení a spirituality. V raných letech dospělosti během dlouhodobého ponoření se do studia v mystických školách prokázal disciplínu a mistrovství nad sebou samým a obdržel tituly nejvyššího uznání z několika mystických institucí.

To obrovské množství moudrosti, ze kterého moderní mystik a jogín Dr. Levry čerpá, pochází nejen ze vzdělání na klasických univerzitách, ale také od specializovaných institucí vyššího vzdělání, které se zaměřují na spiritualitu a mají zvláštní privilegium udělovat tituly v metafyzice. Jedna z takovýchto institucí, The Institute of Metaphysical Humanistic Science, udělila Dr. Levrymu doktorát filosofie (PhD) v Metafyzických vědách. Fyzika, kvantová fyzika a metafyzika poskytují teoretický rámec pro porozumění mechanismu, který je skrytý ve fungování Naam jógy a v léčebném systému Harmonyum, tak jak je vyvinul Dr. Levry. Metafyzika speciálně se zabývá příčinou za příčinami, podstatou reality, logikou myšlení a obsahuje vědy, které zpřístupňují vnitřní fungování spirituality.

V návaznosti na své celoživotní zkušenosti, studium a zkoumání lidských podmínek a díky speciálnímu úhlu pohledu svého původu sloučil Dr. Levry elementární principy, které se skládají ze základů každé kategorie učení, včetně spirituality, každé akademické disciplíny, umění a řemesla. Dr. Levry a další potomci linie Rozekruciánů, kteří představují dávnou kabalistickou filozofii, zasvětili svůj život rozvoji a obraně konstruktivní božské duchovní moudrosti pro pozitivní evoluci lidstva. Jeho široké vzdělání a vize mu poskytují jedinečnou způsobilost naplnit tuto velikou misi. Jeho úspěch podporuje kombinace moudrosti a existencionalismu, které společně vytvářejí celkovou jedinečnost jeho bytosti. Dle způsobu klasických učenců Východu a Západu i on rozpoznal neoddělitelnou podstatu spirituality a vědy, což je filozofií, která ho vedla ke sloučení hudby, vědy a metafyziky v produkování posvátné hudby.

Díky aplikování výše zmíněného receptu v hudebním oboru nahrál více než 30 CD posvátného zvuku, která jsou předmětem bezpočtu osobních svědectví o jejich pomoci v oblasti zdraví, rodiny, zlepšení psychiky a postupu v kariéře. Jeho samostudijní kurz Univerzální Kabaly o třech částech, patnáctiletý archív článků na Rootlight.com a pět knih slouží jako primární zdroj vědomostí pro jeho studenty. Dvěstěhodinový Naam jóga kurz pro učitele je uznávaný Mezinárodní asociací jógy a je podporovaný Mezinárodní Naam jógaasociací. Existuje 10 dalších certifikačních kurzů a programů životního stylu, které pokrývají témata od plodnosti a prenatálního zdraví po spirituální aplikace při zdravotních obtížích. Obrovské množství těchto vzdělávacích materiálů dokládá celoživotní oddanost Dr. Levryho ke vzdělávání, učení a výzkumu. 

SHAKTI NAAM JÓGA A JEJÍ PŘEDSTAVENÍ ZÁPADNÍMU SVĚTU

Praktikování Shakti Naam jógy osvobozuje tělo a dovoluje ideálnímu vyjádření vzorce hluboce uloženého v rámci naší DNA, čímž vynáší z člověka na povrch to nejlepší. Je to silná praxe, která se soustředí na osvobození a aktivování vzácné životní síly, aby došlo k optimálnímu posílení mentální i fyzické kondice člověka. Lidské tělo funguje na bázi elektrického potenciálu. Je to síla, která se skrývá za nervovými impulsy. Tento elektrický potenciál je fyzickou manifestací Shakti a je pátým elementem, který oživuje všechno ostatní v nás samých. Shakti Naam jóga vyživuje a uvolňuje tento vnitřní oceán energie a dovoluje mu probíhat centrálním meridiánem jako by byl řekou života. Sebeuvědomělá lidská bytost je ta, jejíž vývoj je vyživován touto mystickou řekou, díky čemuž se vytváří její vlastní propojení s nejvyšší univerzální podstatou. Shakti Naam jóga pracuje s něčím, co je známé jako “originální buňka,” to je mysticky známá část lidského těla, která je zdrojem toho, co dnešní společnost vnímá jako zázračné léčení. Mnoho dávných léčivých kultur nazývalo tento optimální stav člověka stavem zářící solární síly.

Kořeny Shakti Naam jógy jsou sestaveny z kombinace málo známé formy jógy z Himalájí, Univerzální Kabaly a Naam. Vědomosti v ní skryté obsahují současné také východní orientální znalost systému meridiánů těla. Tato kdysi tajná učení nabízejí “fontánu mládí” tím, že pracují s naším jemnohmotným tělem, které se stará o naše fyzické tělo a obnovuje jeho mládí a flexibilitu - a to jak těla, tak i mysli a ducha. Shakti Naam jóga, jako moderní aplikace praktiky Sukshma Vyayamy z Himalájí, pomáhá se stresem a rychlým tempem tohoto věku. Soustředí se na hluboké dýchání a protahování v rámci jógových ásan, otevírá meridiány, podporuje prokrvení vnitřních orgánů, rozšiřuje kapacitu plic, protahuje jemnohmotné tělo a léčí mysl.

Shakti Naam jóga může být vystopována zpět až k himalájským mistrům, kteří praktikovali tyto pokročilé techniky, jež osvobozovaly tělo od efektů nemocí a stárnutí. Tato vzácná jogínská praxe Shakti Naam jógy vznikla díky vzácnému muži z Himalájí, známému jako Maharishi Karthikeya Ji Maharaj, který žil přes 300 let. Jeden z jeho studentů byl Yogi Swami Dhirendra Brahmachari Ji, královský mistr jógy, jehož samotný způsob života se stal neutuchajícím zdrojem rad a vedení a zasloužil se tak o rozšiřování jógy v Indii i kolem celého světa.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji byl pro bývalé premiéry Indie Pandita Jawaharlala Nehru a Indiru Gandhi “královským himalájským jogínským guruem.” Byl také spojnicí mezi “himalájskými jogíny” a jogíny žijícími v rámci indické společnosti. Jako takový byl důležitou součástí bohatých jogínských tradic Indie a přinášel uctívaná učení himalájských mistrů jogínům žijícím mezi lidmi. Svými současníky byl vysoce ctěný a jeho moudrost a rady byly vyhledávány i velmi vyhlášenými jogíny své doby, jako byli Shri Mahesh Yogi, Yogi Bhajan, Shri Shri Ravi Shankar, Sant Shri Asharam Ji Bapu a Yogrishi Baba Ramdev.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji byl učitelem mnoha nadaných žáků. Měl jednoho speciálního studenta jménem Shri Bal Mukund Singh Ji, který byl jeho přímým žákem a osobním asistentem a také tím, kdo předváděl jógu na národním televizním programu Swami Dhirendry o zdraví a životním stylu skrze jógu, které byly vysílané po dobu bezmála deseti let v pozdních sedmdesátých a na začátku osmdesátých let minulého století.

Oddán k rozšiřování učení jógy, Swami Dhirendra vytvořil Mezinárodní centrum pro výzkum jógy, kam patřila i jogínská nemocnice, kde se léčili pacienti bez používání moderní medicíny. Na národní televizi v severní Indii také zahájil vysílání pořadů o józe. V šedesátých letech Swami Dhirendra navštívil bývalý Sovětský svaz a trénoval ruské kosmonauty. Efektivní výsledky jeho práce, jeho jogínské zkušenosti společně s obrovskou popularitou jeho jogínských pořadů v televizi mu získaly nejvyšší veřejné uznání a byly vnímány díky svému pozitivnímu vlivu i indickou politikou. Uspořádal také první mezinárodní seminář jógy v Dillí, kterému předsedal Shri Chander Mohan Ji Maharaj, s Indirou Gandhi a Panditem Jawaharlalem Nehru jako čestnými hosty.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji byl držitelem posvátné a jedinečné jogínské moudrosti, hojně studované Shri Bal Mukund Shing Jim v horách, lesích a ašrámech v Himalájích. S vědomím, že Shri Bal Mukund jednou bude hlavním uchovávatelem této linie, byl důkladně připravován Swami Dhirendrou a veden k setkání s mnoha osvícenými jogíny a mystiky na vrcholcích Himalájí v Nepálu a Indii. Po určitém čase, jak se rozšířil vliv jeho učení, získal Shri Bal Mukund Singh Ji vlivné studenty a příznivce. Seznam studentů Shri Bal Mukund Singh Jiho obsahoval ministry vlády, vysoce uznávané vědce a elitní atlety. Také mu bylo uděleno několik zlatých medailí společně s vytouženým titulem Šampiona šampionů na Světovém jóga šampionátu. Získal i mnoho dalších medailí na jógových šampionátech mezinárodních i národních úrovní (SLYC). Shri Bal Mukund Singh Ji je královským jogínským výzkumníkem a tohoto času přebývá v Indii. Po tři desetiletí sloužil indické vládě jako výzkumný funkcionář zaměřený na jógu pro Ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Díky své speciální pozici mohl Shri Bal Mukund Singh Ji po dobu své práce fungovat v chráněném prostředí. Proto není většině veřejnosti o výsledcích těchto důležitých výzkumů nic známo.

Po setkání Dr. Levryho se Shri Bal Mukund Singh Ji, který mu předal pokročilou a tajnou formu Sukshuma Vyayamy, sdílí Dr. Levry aktivně tuto vzácnou vědu jógy se západním světem. Díky tomu má příležitost uskutečňovat pozitivní změny v životech tisíců lidí. 

GLOBÁLNÍ LÁSKA, MÍR A SVĚTLO: NAAM JÓGA SUPERCLASS POD VEDENÍM DR. JOSEPHA MICHAELA LEVRYHO V MEXICO CITY

Vize Dr. Levry o poskytnutí prostředků lidstvu pro sebeléčení a povzbuzování ostatních je realizována globálně. Ve snaze pozitivně řídit toto spirituální momentum Dr. Levry vytvořil a začal uskutečňovat koncept Naam jóga Superclass oddaných Lásce, Míru a Světlu. Dne 26. ledna 2014 vedl přes 21 000 lidí v rámci čtvrté každoroční „superclass,“ která se zapsala do dějin. Byla to největší lekce jógy, kdy uskutečněná na světě, na náměstí Angel de la Indepencia v Mexico City. Tisíce dalších lidí se této lekce oddané míru a léčení města, země a světa zúčastnili díky živému přenosu online. 

Tato událost udělala díky “pozitivním efektům na lidi, kteří se jí zúčastnili” na federální vládu Mexico City tak velký dojem, že zavedli každou neděli na stejném místě pravidelné lekce jógy. Tato jedinečná událost představila léčivou sílu Naam jógy miliónům lidí po celém světě a ovlivnila lidi ze všech různých směrů. “Je naší zodpovědností individuálně a kolektivně přispět této planetě něčím pozitivním, léčivým a povzbuzujícím,” řekl Dr. Levry.

Naam jóga se stala známou jako nejrychleji rostoucí jóga svého druhu na světě. Přitahuje si i celosvětovou pozornost médií, díky zatím třem obrovským globálním Naam jóga Superclass oddaným míru a sjednocení srdcí v duchu léčení, které se konaly v Mexico City od roku 2011 a pokaždé vytvořily světový rekord: Zocalo (12 000 lidí) v roce 2011, Revolution Monument (15 000) v roce 2012 a Angel de la Indepencia (21 000) v roce 2014.

V posledním desetiletí roste popularita Naam jógy a přitahuje pozornost médií na celém světě. Její vůdci pokračují na cestě oddané službě, komunitě a lidstvu. Když byl Dr. Levry požádán, aby řekl, proč chtěl tuto lekci uskutečnit, odpověděl, “Pokud chcete zlepšit svět, začněte tím, že zlepšíte sami sebe a pokud chcete, aby vám vaše komunita pomáhala, pomozte vy jí.” 

NAAM YOGA LOS ANGELES LÉČEBNÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM V SANTA MONICE, KALIFORNII, USA

Dr. Levry si vybral Santa Moniku v Kalifornii pro mezinárodní centrum a sídlo Naam jógy. Naam jóga LA Léčebné a výzkumné centrum je neziskovou organizací, oddanou k posilování lidí, aby vyléčili sami sebe, podporovali ostatní a učili je společně fungovat v harmonii jako světoví občané přispívající k povzbuzení lidstva.

Toto 650 m2 veliké léčebné a wellness centrum, jehož součástí je obrovský sluncem zalitý sál, je spirituální oázou a ukázkou celosvětové humanitární vize Dr. Levryho pro léčení, službu a pomoc komunitě.

Práce s tímto mocným filantropicky zaměřeným stylem, který již existuje v Santa Monice, je nedílnou součástí poskytování těch nejlepších služeb pro sebeléčení, sebeposílení a podporu komunity. Od jeho otevření v roce 2011 Naam jóga LA již přivítalo tisíce studentů z celého světa. Přicházejí, aby se zúčastnili certifikačních programů Naam jógy a léčebné techniky Harmonyum, lekcí, meditací, seminářů a workshopů.

S důrazem na vědecký výzkum zaměřený na jógu Naam jóga LA pokračuje v posilování rozvoje a poskytování terapeutických hodin zdarma. V současné době program Naam jóga Therapies poskytuje zdarma lekce pro problémy jako je onemocnění štítné žlázy, cukrovka, kardiovaskulární nemoci, poruchy nervového systému a deprese. Pečlivě vedený vědecký výzkum podporuje pozitivní a důležitá partnerství s lékařskou komunitou. Díky každoročním kampaním a sbírkám může charitní sekce Naam jógy LA nazývaná Giving Naam tyto terapeutické programy podporovat a rozšiřovat.

GLOBÁLNÍ CENTRA A ASOCIACE NAAM JÓGY A HARMONYA

Přítomnost Naam jógy pokračuje ve svém globálním růstu. Centra a asociace existují v New Yorku, Mexiku, Švýcarsku, Německu, Itálii, Brazílii, Novém Zélandu, České Republice. Centra pro léčení Harmonyem se nacházejí v: Camarillu, Kalifornii; Santa Monice, Kalifornii a Donnbronnu, Německu. Mnoho z našich Naam jóga center má také vyhrazený prostor pro léčebnou techniku Harmonyum. Na všech těchto místech, stejně tak jako i na mnoha dalších po celém světě, fungují praktikovatelé Naam Yoga Therapies a léčebné techniky Harmonyum. Navštivte, prosím, naamyoga.com, kde se dozvíte o těchto místech více informací.

LEGENDA

Guru Nanak (1469 - 1539), Otec Sikhismu a první z deseti Guruů Sikhů, zosobňuje pravdivý odkaz používání meditace o Bohu díky odříkání, zpěvu a neustálému upamatovávání si jednoho pravého stvořitele. Guru Nanak obdaroval lidstvo s Jaap: Eck Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru, “Je Jeden Bůh, Jeho Jméno je Pravda, Oslavujte na věčné časy tohoto úžasného Boha.”

Baba Siri Chand (1494-1643) byl nejstarší syn Guru Nanaka. Někteří jej dokonce považují za největšího svatého v historii Indie. Guru Nanak zvolil pro Baba Siri Chand život Udasi, ve kterém praktikoval striktní jogínský životní styl celibátu, chudoby a hluboké komunikace s Bohem. Baba Siri Chand obdržel Naam přímo od svého otce a lidé z celé Indie za ním cestovali, aby získali požehnání tohoto svatého muže. 

Baba Virsa Singh (1934-2007), známý také jako Maharaji,byl Svatý muž biblických rozměrů. Od dětství byl požehnán božskými setkáními jak s Baba Siri Chand tak také s Guru Gobind Singh, desátým z Guruů Sikhů. Vedli jej cestou striktních meditací a obětavé služby lidstvu.Pro bezpočet lidí na celém světě byl upřímným obráncem pravdy a dharmy (služby), léčitelem a spirituálním učitelem. Maharaji byl pravým svatým, který hlásal o důležitosti neustálé komunikace s Bohem díky přednášení Naam, čtením Jaap Sahibu, a obětavé službě.

Dr. Joseph Michael Levry je zakladatelem Naam jógy, mezinárodně uznávaným spirituálním vůdcem, mystikem, skladatelem, spisovatelem a učitelem na témata sebeléčení, praktické spirituality a seberealizace. Formálně představil Naam jógu svým studentům v roce 2006 a o Baba Virsa Singh píše ve své knize Kód mistrů (The Code of the Masters, 2007). Byl požehnán tím, že obdržel Posvátné Naam přímo od Maharaji a svůj život oddává léčení a službě lidstvu. 

Maharishi Karthikeyaji Maharaj - Shakti Naam vznikla se vzácným mužem v Himalájích, známým jako Maharishi Karthikeyaji Maharaj, který se dožil více než 300 let.

Swami Dhirendra Brahmachari Ji, královský mistr jógy, jehož celý život se stal zdrojem rad a vedení a razil tak cestu rozšiřování jógy skrze Indii a kolem celého světa.

Shri Bal Mukund Singh Ji, mistr učitel, který sloužil jako pravá ruka Swami Dhirendry, byl jeho přímým žákem a osobním asistentem. Byl tím, kdo jógu tohoto slavného jogína sám předváděl.

http://josephmichaellevry.com/