2012 a Trojúhelník Světla

Zavřete oči, spojte ruce před hrudí a svým srdcem, myslí a duchem se propojte s neviditelným světem, který prostupuje náš svět. Vnímejte pocity svého srdce a duše, neboť ve propojení s nimi máme příležitost si být vědomi blahodárné přítomnosti neviditelných říší. Spojte se vnitřně se všemi dobrými bytostmi, které vás vedou, chrání a milují.

Číst dál...

2012 a Zázračná voda díky Posvátnému AUM

Zde je posvátná a velmi léčivá technika z Božské Duchovní Moudrosti, kterou můžete použít k odstranění čehokoli nečistého a negativního, zlepšit vaše zdraví a zajistit si vyšší stupeň duchovního vývoje.

Číst dál...

Shakti Naam a dokonalá pozice
 zdraví, kondice a dlouhověkosti

Existují vědecké důkazy, které spojují kardiovaskulární onemocnění, obezitu, a dokonce i předčasné úmrtí s dlouhou dobou strávenou v sedě. Sezení zastavuje elektrickou aktivitu svalů a zpomaluje metabolismus.

Číst dál...

2012 a Naam Pozice Hvězdy

V obrovských halách Atlantidy, jak Slunce vycházelo nad horizontem, lidé zdravili jeho paprsky s rozpaženými pažemi, kdy jejich těla vytvářela tvar pěticípé hvězdy a takto se plnili Světlem nového dne.

Číst dál...

Léčivá moudrost za utrpením

S láskou a požehnáním vám zasíláme tuto léčivou komunikaci, aby přinesla Světlo vaší mysli, vřelost vašemu srdci a sílu vašemu Duchu. Doporučujeme vám si ji přečíst více než jen jednou, abyste obdrželi uklidňující Světlo a moudrost, které jsou ukryté v těchto slovech.

Číst dál...

Harmonyum a Světlo všech Světel

Lidské srdce je katedrálou duše. Zosobňuje záhadu Strážce, který drží tajemství léčivých a kreativních sil života. Jako takový je to božský Vesmírný Mistr veškerého světla a života na zemi.

Číst dál...

Naam oslava nového roku a spirituální praxe pro požehnaný rok 2014

Na začátku roku jsou nám k dispozici všechny spirituální síly, tak abychom mohli dát do pohybu nové síly pro léčení a pozitivní směr. Předvečer nového roku je pak zásadní pro maximalizování spirituální síly tohoto okamžiku. Abychom dokázali odkrýt tajemství přicházejícího roku, je třeba meditovat nad důležitostí vlivu, který může mít předvečer nového roku na celý nadcházející rok.

Číst dál...

Síla Lásky - Harmonyum a Klíč k trvalému vyléčení

Léčebná technika Harmonyum nám zprostředkovává kontakt s naším nesmrtelným Já, naší vyšší duší, naším Světlem, které je emanací samotného Boha, také naše existence získává nový smysl a přináší nám harmonii a sílu. Je to skrze naše vyšší Já, kdy se dostáváme do kontaktu se Stvořitelem a s Vesmírem, který stvořil, protože ve skutečnosti my jsme ztělesněním a zosobněním celého Vesmíru.

Číst dál...