Lék Vyššího Světa

Při transcendentálním léčebném systému Harmonyum je používán nejvyšší symbol nesmírné síly kdy známé v celé spirituální říši. Všechny symboly gnóze, všechny  postavy spirituality, veškeré kabalistické legendy proroctví jsou navráceny díky tomuto specifickém symbolu.

Číst dál...

Léčebný systém Harmonyum a věda dosažení nejvyšší výkonnosti

Každá lidská bytost je sama sobě prostředníkem pro vyléčení. Dokud žijete, existuje ve vás kapacita k léčení. Každý den buňky z každé části našeho těla umírají a nové buňky vznikají. Předtím, než je nová buňka zrozena, je naplněna čistým potenciálem síly a rovnováhy a má kapacitu být lepší než její předchozí generace.

Číst dál...

Harmonyum a tělo bolesti

Je nutné, abychom si uvědomili, že největší překážkou naší osobní i kolektivní transformace je tělo bolesti. Nezáleží na tom, jestli jste bohatí, mocní, známí či krásní, i přesto máte tělo bolesti. Můžete se nacházet v nejlepší kondici nebo naopak být nemocní, tělo bolesti i přesto ovlivňuje váš život.

Číst dál...

Invokace daru barev a požehnání světla díky síle modlitby

Modlitba Lásky, Míru a Světla je založena na velice posváté a mystické moudrosti Kabaly. Její odříkávání posílí vaši auru a tak dle principu univerzální přitažlivosti může přitahovat proud podobných energií z Vesmíru. Každé ráno a každý večer, zároveň i během náročných momentů, zavřete oči a mentálně se soustřeďte na vibraci Lásky, Míru a Světla jako zdroj všech požehnání. Díky tomu získáte pocit čistoty, inspirace a osvěžení a naplníte váš život Milostí.   

Číst dál...

Harmonyum a Rytíři Hvězdy Velkého Světla

Manifestace je založena na magnetické souhře mezi neviditelnými a neznámými silami, které řídí a oživují stvoření a které se slučují se silami, jež pak přispívají a kombinují tak, aby stvořily život dávající celek. Léčení je spirituální zkušenost; aktivní podstata Božské milosti. Je to propojení se se zázrakem naší vlastní posvátnosti díky probuzení se z temnoty iluze a negativních zvyků do život měnícího světla Lásky, Moudrosti a Pravdy.

Číst dál...

Healing the Healer with Naam (Léčení s Naam)

Mnohonásobně požehnán je ten, kdo poslouchá či zpívá toto léčivé Naam. Otevřete svou duši jako se květina otevírá slunečním paprskům, kdykoli budete zpívat tuto léčivou kombinaci posvátných manter v Gurbani. Naam je duchovní semínko, které roste v našem srdci a díky němuž se stáváme Božskou květinou Lásky, Moudrosti a Pravdy, abychom mohli být vsazeni do zahrady Boží a stali se tím, čím jsme byli před pádem z ráje. Ve většině lidí toto semínko zůstává skryté po milióny let a probouzí se tehdy, když za správných podmínek začneme vibrovat Naam.

Číst dál...

Moderní terapie hudbou - Dr. Robert Mirshak

Obdrželi jsme za dlouhá léta mnoho otázek poukazujících na jedinečné benefity práce se sérií Rootligh nahrávek “Léčení nad rámec medicíny.” Další nás oslovili ohledně vědy za mystickým vzorcem, který dělá tato CD tak pozitivně účinnými.

Číst dál...

Harmonyum III a Tři Světy

Nikdo nemůže žít bez srdce a žádné srdce nemůže žít bez lásky. Je to Božská Láska, která spočívá v lidském srdci a která má v sobě nezměrné množství energie. Nic, žádné minulé ani stávající zranění mysli, srdce, ducha a formy, nedokáží obstát před Božskou Láskou, protože láska v sobě obsahuje všechny okolnosti, možnosti a metody, které lidská duše potřebuje ke svému plnému rozvinutí.

Číst dál...

2012 a Trojúhelník Světla

Zavřete oči, spojte ruce před hrudí a svým srdcem, myslí a duchem se propojte s neviditelným světem, který prostupuje náš svět. Vnímejte pocity svého srdce a duše, neboť ve propojení s nimi máme příležitost si být vědomi blahodárné přítomnosti neviditelných říší. Spojte se vnitřně se všemi dobrými bytostmi, které vás vedou, chrání a milují.

Číst dál...

Harmonyum a linie světla

Harmonyum je Božská léčivá věda, známá jako Bio Metafyzický lék. Jakkoli existuje mnoho různým léčebných systémů, Harmonyum je jedinečnou léčebnou vědou, která v sobě obsahuje všech 22 Tarotových karet Velké Arkány v akci. Jinými slovy je  Harmonyum psycho-terapeutickou aplikací tajemné moudrosti. Její síla je stejná jako síla, kterou představuje rytina na berli Mojžíše. Harmonyum patří k linii světla.

Číst dál...

2012 a Zázračná voda díky Posvátnému AUM

Zde je posvátná a velmi léčivá technika z Božské Duchovní Moudrosti, kterou můžete použít k odstranění čehokoli nečistého a negativního, zlepšit vaše zdraví a zajistit si vyšší stupeň duchovního vývoje.

Číst dál...