Harmonyum III a Tři Světy

Nikdo nemůže žít bez srdce a žádné srdce nemůže žít bez lásky. Je to Božská Láska, která spočívá v lidském srdci a která má v sobě nezměrné množství energie. Nic, žádné minulé ani stávající zranění mysli, srdce, ducha a formy, nedokáží obstát před Božskou Láskou, protože láska v sobě obsahuje všechny okolnosti, možnosti a metody, které lidská duše potřebuje ke svému plnému rozvinutí.

Číst dál...

Harmonyum a linie světla

Harmonyum je Božská léčivá věda, známá jako Bio Metafyzický lék. Jakkoli existuje mnoho různým léčebných systémů, Harmonyum je jedinečnou léčebnou vědou, která v sobě obsahuje všech 22 Tarotových karet Velké Arkány v akci. Jinými slovy je  Harmonyum psycho-terapeutickou aplikací tajemné moudrosti. Její síla je stejná jako síla, kterou představuje rytina na berli Mojžíše. Harmonyum patří k linii světla.

Číst dál...

2012 a Zázračná voda díky Posvátnému AUM

Zde je posvátná a velmi léčivá technika z Božské Duchovní Moudrosti, kterou můžete použít k odstranění čehokoli nečistého a negativního, zlepšit vaše zdraví a zajistit si vyšší stupeň duchovního vývoje.

Číst dál...

Harmonyum a tělo bolesti

Je nutné, abychom si uvědomili, že největší překážkou naší osobní i kolektivní transformace je tělo bolesti. Nezáleží na tom, jestli jste bohatí, mocní, známí či krásní, i přesto máte tělo bolesti. Můžete se nacházet v nejlepší kondici nebo naopak být nemocní, tělo bolesti i přesto ovlivňuje váš život.

Číst dál...

2012 a Naam Pozice Hvězdy

V obrovských halách Atlantidy, jak Slunce vycházelo nad horizontem, lidé zdravili jeho paprsky s rozpaženými pažemi, kdy jejich těla vytvářela tvar pěticípé hvězdy a takto se plnili Světlem nového dne.

Číst dál...

Harmonyum a Rytíři Hvězdy Velkého Světla

Manifestace je založena na magnetické souhře mezi neviditelnými a neznámými silami, které řídí a oživují stvoření a které se slučují se silami, jež pak přispívají a kombinují tak, aby stvořily život dávající celek. Léčení je spirituální zkušenost; aktivní podstata Božské milosti. Je to propojení se se zázrakem naší vlastní posvátnosti díky probuzení se z temnoty iluze a negativních zvyků do život měnícího světla Lásky, Moudrosti a Pravdy.

Číst dál...

Harmonyum a Světlo všech Světel

Lidské srdce je katedrálou duše. Zosobňuje záhadu Strážce, který drží tajemství léčivých a kreativních sil života. Jako takový je to božský Vesmírný Mistr veškerého světla a života na zemi.

Číst dál...

Moderní terapie hudbou - Dr. Robert Mirshak

Obdrželi jsme za dlouhá léta mnoho otázek poukazujících na jedinečné benefity práce se sérií Rootligh nahrávek “Léčení nad rámec medicíny.” Další nás oslovili ohledně vědy za mystickým vzorcem, který dělá tato CD tak pozitivně účinnými.

Číst dál...

Síla Lásky - Harmonyum a Klíč k trvalému vyléčení

Léčebná technika Harmonyum nám zprostředkovává kontakt s naším nesmrtelným Já, naší vyšší duší, naším Světlem, které je emanací samotného Boha, také naše existence získává nový smysl a přináší nám harmonii a sílu. Je to skrze naše vyšší Já, kdy se dostáváme do kontaktu se Stvořitelem a s Vesmírem, který stvořil, protože ve skutečnosti my jsme ztělesněním a zosobněním celého Vesmíru.

Číst dál...

2012 a Trojúhelník Světla

Zavřete oči, spojte ruce před hrudí a svým srdcem, myslí a duchem se propojte s neviditelným světem, který prostupuje náš svět. Vnímejte pocity svého srdce a duše, neboť ve propojení s nimi máme příležitost si být vědomi blahodárné přítomnosti neviditelných říší. Spojte se vnitřně se všemi dobrými bytostmi, které vás vedou, chrání a milují.

Číst dál...

Shakti Naam a dokonalá pozice
 zdraví, kondice a dlouhověkosti

Existují vědecké důkazy, které spojují kardiovaskulární onemocnění, obezitu, a dokonce i předčasné úmrtí s dlouhou dobou strávenou v sedě. Sezení zastavuje elektrickou aktivitu svalů a zpomaluje metabolismus.

Číst dál...