DEŠIFROVÁNÍ ROKU 2015: Dálnice k Božské Lásce

Rok 2015 v sobě skrývá magickou vibraci, která v lidstvu vyvolá velikou touhu po Božské Lásce. Je to rok, ve kterém máme šanci porozumět našim snům a nadějím, abychom je byli schopni uskutečnit. Stane se to díky tomu, budeme-li v našem vědomí uchovávat pravdu, že vše je možné, pokud to plyne v souladu s Vůlí Boha, jež je naší nejvyšší vůlí. 

Číst dál...

Harmonyum III a vyšší Eden


Naše minulost je velice mocná a má silný vliv na naši úroveň zdraví a štěstí. Opravdu je to tak, že naše minulost podmiňuje naši mysl a vytváří okolnosti našeho současného života. Je velmi obsáhlá, vytvořená milióny životů.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 1. část - Síla pozitivní mysli

Jakmile váš den začne s pozitivními, radostnými a mírumilovnými vyhlídkami, máte mnohem větší šanci pro nové příležitosti, aby k vám přišly, a zároveň se otevíráte naplnění vašich snů. Trvalý optimismus může být nereálný, ale jakmile byla jednou svíčka optimismu zažehnuta, dokáže odehnat veškerou temnotu a přilákat k sobě ostatní.

Číst dál...

Spirituální růže osudu

Dostal jsem několik emailů od členů naší komunity, kteří se ptali na kabalistické orákulum nazvané Akášický záznam (Akashic Record), jež je k nalezení na našich webových stránkách. Proto si myslím, že bude užitečné tomuto tématu věnovat celý článek. Mnoho lidí dosvědčilo přesnost tohoto posvátného systému. Speciálně byli překvapeni reflexí o nich samých, kterou našli v informacích uvedených pod vibrací jejich jména, v efektu planetárních těles na jejich životy a reflexí vibrace jejich vztahu.

Číst dál...

Vytváření naší reality a účinek Naam

Myšlenky a slova jsou velmi mocné žijící paprsky energie, vytvářené myslí, srdcem a Duchem člověka. I když jsme všichni větší nebo menší mírou ovlivňováni naším okolím, jsou to naše myšlenky, slova a chování, které na nás mají největší vliv. Náš charakter je neustále formován našimi každodenními myšlenkami, pocity a skutky. Když doopravdy porozumíme tomu, co to znamená, pochopíme, že máme moc si vytvořit úspěšné a spokojené životy tím, že budeme naše myšlenky vést pozitivním a konstruktivním směrem.

Číst dál...

Nekonečná požehnání mantry RaMa
 a meditace pro auru

Díky práci s mantrou RAMA můžeme postupně opravovat, léčit a posilovat naši vzácnou auru, tak abychom mohli vnímat plný ničím nepřerušovaný proud požehnání a příležitostí, které Vesmír neustále přináší k našemu prahu. Aura je citlivý žijící subjekt, jehož zdraví a jas přímo souvisí s úspěchem v našem životě. Poškozená aura může narušovat náš milostný život, zdraví a kariéru. Proto je velice důležité opravit jakékoliv kazy, které si naše aura mohla v sobě nashromáždit během našeho života, často důsledkem stresu nebo emočních traumat, které všechny zanechávají stopu na tomto citlivém poli, které obklopuje a v sobě obsahuje naši bytost.

Číst dál...

Léčivá síla dávání

Mnoho mystiků a spirituálních mistrů nachází požehnání v hledání různých způsobů, jak dávat. Požehnání Boha se vždy manifestuje díky naší ochotě dávat a sloužit ostatním. Když cítíte, že jste se zasekli, nejrychlejší cesta, jak změnit vaši situaci je dáváním.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 3. část - Létání nad mraky života

Turbulence jakéhokoli druhu v životě jsou pro nás požadavkem, abychom stoupali výš v myšlenkách i slovech. Jak se nacházíme na určité úrovni v našem životě, někdy se tato cesta stává kodrcavou a bouřlivou. Čas od času všichni čelíme zkouškám, které vytváří napětí a neshody v našich životech. Toto se může manifestovat jako nešťastný vztah, zdravotní obtíže anebo problémy v práci. Aby se pilot vyhnul turbulencím ve vzduchu, vede letadlo výše do atmosféry, nad nepokoje pod ním. To samé je třeba, abychom učinili i my v našem životě.

Číst dál...

Tajné umění manifestace našich přání

Slova jsou manifestované myšlenky, které slyšíme a cítíme a které vibrují vzduchem. Vyřčené slovo přenáší naše myšlenky přímo na fyzickou úroveň. Proto je důležité, abychom si dávali pozor na naše slova, především pokud se týkají něčeho, co chceme, aby se v našem životě stalo skutečností.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 2. část - Zvyšte vaši frekvenci

Musíme si uvědomit, že všechno, co se děje v našich životech, se děje důsledkem našeho vlastního vědomí. Váš život je zrcadlem vaší vnitřní reality a vy, jakkoli se o to můžete pokoušet, nemůžete skrývat nic, co je uvnitř. Dříve nebo později se to totiž projeví ve vnějším světě.

Číst dál...

Pravý duchovní Mistr

Pokud budete tuto práci číst s otevřeným srdcem, přinese vám světlo do mysli, pokoj do srdce a posílí vašeho ducha. Než začnu, rád bych se zmínil o společenství Rose Croix Kabbalah (Rosekruciánů), které mě vedlo již od raného věku a umožnilo mi studium této rozsáhlé Božské duchovní vědy, které bylo dříve velmi tajné.

Číst dál...