Léčivá síla dávání

Mnoho mystiků a spirituálních mistrů nachází požehnání v hledání různých způsobů, jak dávat. Požehnání Boha se vždy manifestuje díky naší ochotě dávat a sloužit ostatním. Když cítíte, že jste se zasekli, nejrychlejší cesta, jak změnit vaši situaci je dáváním.

Číst dál...

Tajné umění manifestace našich přání

Slova jsou manifestované myšlenky, které slyšíme a cítíme a které vibrují vzduchem. Vyřčené slovo přenáší naše myšlenky přímo na fyzickou úroveň. Proto je důležité, abychom si dávali pozor na naše slova, především pokud se týkají něčeho, co chceme, aby se v našem životě stalo skutečností.

Číst dál...

Léčebný systém Harmonyum a věda dosažení nejvyšší výkonnosti

Každá lidská bytost je sama sobě prostředníkem pro vyléčení. Dokud žijete, existuje ve vás kapacita k léčení. Každý den buňky z každé části našeho těla umírají a nové buňky vznikají. Předtím, než je nová buňka zrozena, je naplněna čistým potenciálem síly a rovnováhy a má kapacitu být lepší než její předchozí generace.

Číst dál...

Pravý duchovní Mistr

Pokud budete tuto práci číst s otevřeným srdcem, přinese vám světlo do mysli, pokoj do srdce a posílí vašeho ducha. Než začnu, rád bych se zmínil o společenství Rose Croix Kabbalah (Rosekruciánů), které mě vedlo již od raného věku a umožnilo mi studium této rozsáhlé Božské duchovní vědy, které bylo dříve velmi tajné.

Číst dál...

Invokace daru barev a požehnání světla díky síle modlitby

Modlitba Lásky, Míru a Světla je založena na velice posváté a mystické moudrosti Kabaly. Její odříkávání posílí vaši auru a tak dle principu univerzální přitažlivosti může přitahovat proud podobných energií z Vesmíru. Každé ráno a každý večer, zároveň i během náročných momentů, zavřete oči a mentálně se soustřeďte na vibraci Lásky, Míru a Světla jako zdroj všech požehnání. Díky tomu získáte pocit čistoty, inspirace a osvěžení a naplníte váš život Milostí.   

Číst dál...

Praktikování Shakti Naam, Starověký dar modernímu lidstvu

Praktikování Shakti Naam jógy aktivuje moudrost těla, díky které pak opět může optimálně vyjadřovat originální sílu DNA a navenek vychází to nejlepší, co v člověku je. Je to silné cvičení zaměřené na osvobození a aktivaci vzácné životní síly v nás, díky které dochází vyladění a harmonizaci těla.

Číst dál...

Healing the Healer with Naam (Léčení s Naam)

Mnohonásobně požehnán je ten, kdo poslouchá či zpívá toto léčivé Naam. Otevřete svou duši jako se květina otevírá slunečním paprskům, kdykoli budete zpívat tuto léčivou kombinaci posvátných manter v Gurbani. Naam je duchovní semínko, které roste v našem srdci a díky němuž se stáváme Božskou květinou Lásky, Moudrosti a Pravdy, abychom mohli být vsazeni do zahrady Boží a stali se tím, čím jsme byli před pádem z ráje. Ve většině lidí toto semínko zůstává skryté po milióny let a probouzí se tehdy, když za správných podmínek začneme vibrovat Naam.

Číst dál...

Nádhera Naam jogy

V této době, jak nikdy předtím, vystupují na povrch různé lidské nedostatky, díky jimž jsme předmětem všemožných rozporů na fyzické i zeměpisné úrovni. Praktikování Naam jógy nám umožní, aby se naše oči otevřely a náš ochranný štít byl posílen. Pomůže vám to nacházet se neustále ve světle, být vedeni a chráněni světelnými bytostmi.

Číst dál...

Harmonyum III a Tři Světy

Nikdo nemůže žít bez srdce a žádné srdce nemůže žít bez lásky. Je to Božská Láska, která spočívá v lidském srdci a která má v sobě nezměrné množství energie. Nic, žádné minulé ani stávající zranění mysli, srdce, ducha a formy, nedokáží obstát před Božskou Láskou, protože láska v sobě obsahuje všechny okolnosti, možnosti a metody, které lidská duše potřebuje ke svému plnému rozvinutí.

Číst dál...

Lék Vyššího Světa

Při transcendentálním léčebném systému Harmonyum je používán nejvyšší symbol nesmírné síly kdy známé v celé spirituální říši. Všechny symboly gnóze, všechny  postavy spirituality, veškeré kabalistické legendy proroctví jsou navráceny díky tomuto specifickém symbolu.

Číst dál...

Harmonyum a linie světla

Harmonyum je Božská léčivá věda, známá jako Bio Metafyzický lék. Jakkoli existuje mnoho různým léčebných systémů, Harmonyum je jedinečnou léčebnou vědou, která v sobě obsahuje všech 22 Tarotových karet Velké Arkány v akci. Jinými slovy je  Harmonyum psycho-terapeutickou aplikací tajemné moudrosti. Její síla je stejná jako síla, kterou představuje rytina na berli Mojžíše. Harmonyum patří k linii světla.

Číst dál...