Praktikování Blessing Naam

Celý kosmos je prostoupen hudbou a pohybem, které vytvářejí jednotný celek. Pohyby Naam jógy v rámci praktikování Blessing Naam fungují v souladu se Zákonem, který vládne vztahu mezi posvátnými slovy a hudbou. Dělání Naam s těmito pohyby společně s rytmem hudby dovoluje člověku dostat se do kontaktu s posvátnými, čistými, mocnými silami přírody, které tvoří a tvarují budoucnost. Tyto pohyby nabíjejí tělo harmonií, rytmem, hudbou a geometrickými čísly přítomnými v těchto silách.

Číst dál...

Léčivá hudba ověřená lékařským výzkumem: Lékařský, matematický a vědecký důkaz, jež dokládá účinnost posvátné léčivé hudby

V centru pro výzkum rakoviny Sloan Kettering (MSKCC) v New Yorku byly od roku 2011 hrány dětským pacientům meditace s mantrami. Tito pacienti trpěli neuroblastomem, nejobvyklejším extrakraniálním solidním nádorem v dětství a nejčastějším nádorem v kojeneckém věku.

Číst dál...

Skrytá síla Naam Simran

Léčivé pohyby Shakti Naam jógy dělané v rámci Naam Simran na začátku každé Shakti Naam jóga lekce transmutují a sublimují náš kreativní oheň a přenášejí jej do našeho srdce díky kontinuálnímu opakování Naam Jaap. Jakmile je Naam Simran děláno tímto způsobem, má sílu transmutovat naše kreativní energie ve Světlo a Oheň.

Číst dál...

Božská duchovní praxe a její léčebný a ochranný přínos

Dávní moudří mystici věděli, že největší tajemství pro nadějný život se skrývá v práci s energií východu a západu Slunce. Stejně tak, jako to praktikovali mystici, zvolte si i vy čas v rámci rána a večera k práci s Božskou duchovní praxí. Vytvoření a udržování zvyku praktikování každý den v určitý čas na konkrétním místě vytváří mentální disciplínu obrovské hodnoty.

Číst dál...

Aktivování hypofýzy pro dosažení úspěchu

Meditace s Wahe Guru je velmi účinná. Odstraňuje všechny hříchy a bolesti bezpočtu inkarnací a přináší nebesa do vaší bytosti. S nahrávkou Wahe Guru Power se posvátné jméno Boha stává vaším ochranným štítem. Tím, že vibrujete Wahe Guru 40 krát, pracujete s Duchem Žijícího Boha a invokujete požehnání Božské Matky, čisté životní energie lásky.

Číst dál...

Silná léčivá jogínská mantra čistého vědomí

Om Namo Bhagavate Vasudevaya je silná jogínská mantra čistého vědomí.

Přivolává vyšší milující vědomí, princip Lásky, aby jednal skrze vás. Prací s touto mantrou se všechny vaše myšlenky, slova a činy stanou prodlouženou rukou Božství, která odstraní veškeré disharmonie v těle i mysli. Díky tomu budete zdraví a zářící a svět bude skrze vás vyléčen.

Číst dál...

Posílení imunity, rozvíjení síly mozku a podpoření prosperity s mantrou Sat Nam Wahe Guru

Lékařská věda začíná přicházet na skutečnost, kterou jogíni a mystici znají již po staletí, a to že lidé, kteří dýchají pomaleji, jsou celkově zdravější než ti, kteří dýchají rychleji. Dle jogínské vědy víme, že jakmile se množství dechů za minutu snižuje, prodlužuje se délka našeho života.

Číst dál...

Shakti Naam přináší z Písma Svatého tajemství k dosažení osvobození

Posvátná Písma a svaté knihy překonávají jiné knihy proto, že jsou v průběhu různých období v historii napsané Duchem Boha, skrze lidi, jež byli posvěceni Bohem. Tito lidé, kteří byli Bohem posvěceni, jsou nazýváni proroci, apoštolové a osvícené lidské bytosti. Písma Svatá se tedy stávají horkou linkou, jež nás přímo s Bohem spojuje. Jakákoliv věta z Posvátných Písem je zmocněna k tomu činit zázraky, každý verš je schopen léčit jakoukoliv nemoc. Proto práce s nimi má v životě člověka sílu činit zázraky a jedinečná léčení. 

Číst dál...

Léčivá moc lásky

Přejete-li si někoho vyléčit od veškerých nemocí a dát mu dar zdraví Božského Království, použijte nepodmíněnou Lásku a Božskou duchovní moudrost, také známou jako posvátné učení Boha. Tento článek odkrývá dávné pravdy, které se nacházejí v srdci Božské duchovní moudrosti.

Číst dál...

Léčivá síla třech kabalistických pilířů Naam jógy

U samotného vchodu do kabalistického chrámu krále Šalamouna stály dva pilíře. Pravý pilíř je nazýván Jachin, což znamená Síla, Moudrost a „On vybuduje“. Levý pilíř je nazýván Boaz, což znamená Krása, Láska a „Ve své síle“. Proto, jakmile se podíváme na symbolismus dvou pilířů společně, můžeme je interpretovat v tomto významu: „V síle bude Můj Dům vystavěn.“

Číst dál...

Síla lásky a tajemství zrození

Existuje spirituální zákon, který praví, že nečistý zdroj předává své nečistoty svým výtvorům. Kdykoli muž nebo žena učiní cokoli špatného, je tato karma automaticky přenášena na jejich potomky. Božská spravedlnost předává špatné skutky každé generace generaci další. Pokud Božská spravedlnost dokáže mít vliv na děti skrze jejich rodiče, dokáže také očistit rodiče skrze jejich děti.

Číst dál...