Skrytá síla Naam Simran

Léčivé pohyby Shakti Naam jógy dělané v rámci Naam Simran na začátku každé Shakti Naam jóga lekce transmutují a sublimují náš kreativní oheň a přenášejí jej do našeho srdce díky kontinuálnímu opakování Naam Jaap. Jakmile je Naam Simran děláno tímto způsobem, má sílu transmutovat naše kreativní energie ve Světlo a Oheň.

Číst dál...

Aktivování hypofýzy pro dosažení úspěchu

Meditace s Wahe Guru je velmi účinná. Odstraňuje všechny hříchy a bolesti bezpočtu inkarnací a přináší nebesa do vaší bytosti. S nahrávkou Wahe Guru Power se posvátné jméno Boha stává vaším ochranným štítem. Tím, že vibrujete Wahe Guru 40 krát, pracujete s Duchem Žijícího Boha a invokujete požehnání Božské Matky, čisté životní energie lásky.

Číst dál...

Harmonyum III a vyšší Eden


Naše minulost je velice mocná a má silný vliv na naši úroveň zdraví a štěstí. Opravdu je to tak, že naše minulost podmiňuje naši mysl a vytváří okolnosti našeho současného života. Je velmi obsáhlá, vytvořená milióny životů.

Číst dál...

Posílení imunity, rozvíjení síly mozku a podpoření prosperity s mantrou Sat Nam Wahe Guru

Lékařská věda začíná přicházet na skutečnost, kterou jogíni a mystici znají již po staletí, a to že lidé, kteří dýchají pomaleji, jsou celkově zdravější než ti, kteří dýchají rychleji. Dle jogínské vědy víme, že jakmile se množství dechů za minutu snižuje, prodlužuje se délka našeho života.

Číst dál...

Spirituální růže osudu

Dostal jsem několik emailů od členů naší komunity, kteří se ptali na kabalistické orákulum nazvané Akášický záznam (Akashic Record), jež je k nalezení na našich webových stránkách. Proto si myslím, že bude užitečné tomuto tématu věnovat celý článek. Mnoho lidí dosvědčilo přesnost tohoto posvátného systému. Speciálně byli překvapeni reflexí o nich samých, kterou našli v informacích uvedených pod vibrací jejich jména, v efektu planetárních těles na jejich životy a reflexí vibrace jejich vztahu.

Číst dál...

Léčivá moc lásky

Přejete-li si někoho vyléčit od veškerých nemocí a dát mu dar zdraví Božského Království, použijte nepodmíněnou Lásku a Božskou duchovní moudrost, také známou jako posvátné učení Boha. Tento článek odkrývá dávné pravdy, které se nacházejí v srdci Božské duchovní moudrosti.

Číst dál...

Nekonečná požehnání mantry RaMa
 a meditace pro auru

Díky práci s mantrou RAMA můžeme postupně opravovat, léčit a posilovat naši vzácnou auru, tak abychom mohli vnímat plný ničím nepřerušovaný proud požehnání a příležitostí, které Vesmír neustále přináší k našemu prahu. Aura je citlivý žijící subjekt, jehož zdraví a jas přímo souvisí s úspěchem v našem životě. Poškozená aura může narušovat náš milostný život, zdraví a kariéru. Proto je velice důležité opravit jakékoliv kazy, které si naše aura mohla v sobě nashromáždit během našeho života, často důsledkem stresu nebo emočních traumat, které všechny zanechávají stopu na tomto citlivém poli, které obklopuje a v sobě obsahuje naši bytost.

Číst dál...

Síla lásky a tajemství zrození

Existuje spirituální zákon, který praví, že nečistý zdroj předává své nečistoty svým výtvorům. Kdykoli muž nebo žena učiní cokoli špatného, je tato karma automaticky přenášena na jejich potomky. Božská spravedlnost předává špatné skutky každé generace generaci další. Pokud Božská spravedlnost dokáže mít vliv na děti skrze jejich rodiče, dokáže také očistit rodiče skrze jejich děti.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 3. část - Létání nad mraky života

Turbulence jakéhokoli druhu v životě jsou pro nás požadavkem, abychom stoupali výš v myšlenkách i slovech. Jak se nacházíme na určité úrovni v našem životě, někdy se tato cesta stává kodrcavou a bouřlivou. Čas od času všichni čelíme zkouškám, které vytváří napětí a neshody v našich životech. Toto se může manifestovat jako nešťastný vztah, zdravotní obtíže anebo problémy v práci. Aby se pilot vyhnul turbulencím ve vzduchu, vede letadlo výše do atmosféry, nad nepokoje pod ním. To samé je třeba, abychom učinili i my v našem životě.

Číst dál...

DEŠIFROVÁNÍ ROKU 2015: Dálnice k Božské Lásce

Rok 2015 v sobě skrývá magickou vibraci, která v lidstvu vyvolá velikou touhu po Božské Lásce. Je to rok, ve kterém máme šanci porozumět našim snům a nadějím, abychom je byli schopni uskutečnit. Stane se to díky tomu, budeme-li v našem vědomí uchovávat pravdu, že vše je možné, pokud to plyne v souladu s Vůlí Boha, jež je naší nejvyšší vůlí. 

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 2. část - Zvyšte vaši frekvenci

Musíme si uvědomit, že všechno, co se děje v našich životech, se děje důsledkem našeho vlastního vědomí. Váš život je zrcadlem vaší vnitřní reality a vy, jakkoli se o to můžete pokoušet, nemůžete skrývat nic, co je uvnitř. Dříve nebo později se to totiž projeví ve vnějším světě.

Číst dál...