Léčivá moc a síla vděčnosti

V praktikování vděčnosti se skrývá obrovská moc a síla, která má schopnost přinést rozšířený stav uvědomění a vnitřní rovnováhy, jež vedou k požehnání. Jakmile je vděčnost praktikována aktivně, vede k probuzení a obnovení sil duše, které vás mohou přenést přes nepřízně osudu. 

Číst dál...

Lumen de Lumine a světlo zázraků

Mantra Lumen de Lumine je velmi mocná žijící manifestace Adamické Hvězdy. Je to archetyp člověka, Prvorozeného na světě, který rozvinul a manifestoval všechny božské ctnosti a použil všechny božské zákony. Lumen de Lumine je Cesta, Pravda a Život.

Číst dál...

Silná léčivá jogínská mantra čistého vědomí

Om Namo Bhagavate Vasudevaya je silná jogínská mantra čistého vědomí.

Přivolává vyšší milující vědomí, princip Lásky, aby jednal skrze vás. Prací s touto mantrou se všechny vaše myšlenky, slova a činy stanou prodlouženou rukou Božství, která odstraní veškeré disharmonie v těle i mysli. Díky tomu budete zdraví a zářící a svět bude skrze vás vyléčen.

Číst dál...

Nebeská ochrana plná milosti

Vibrujte Triple Mantru kdykoliv, kdekoliv a vše co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple Mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já.

Číst dál...

Shakti Naam přináší z Písma Svatého tajemství k dosažení osvobození

Posvátná Písma a svaté knihy překonávají jiné knihy proto, že jsou v průběhu různých období v historii napsané Duchem Boha, skrze lidi, jež byli posvěceni Bohem. Tito lidé, kteří byli Bohem posvěceni, jsou nazýváni proroci, apoštolové a osvícené lidské bytosti. Písma Svatá se tedy stávají horkou linkou, jež nás přímo s Bohem spojuje. Jakákoliv věta z Posvátných Písem je zmocněna k tomu činit zázraky, každý verš je schopen léčit jakoukoliv nemoc. Proto práce s nimi má v životě člověka sílu činit zázraky a jedinečná léčení. 

Číst dál...

Praktikování Blessing Naam

Celý kosmos je prostoupen hudbou a pohybem, které vytvářejí jednotný celek. Pohyby Naam jógy v rámci praktikování Blessing Naam fungují v souladu se Zákonem, který vládne vztahu mezi posvátnými slovy a hudbou. Dělání Naam s těmito pohyby společně s rytmem hudby dovoluje člověku dostat se do kontaktu s posvátnými, čistými, mocnými silami přírody, které tvoří a tvarují budoucnost. Tyto pohyby nabíjejí tělo harmonií, rytmem, hudbou a geometrickými čísly přítomnými v těchto silách.

Číst dál...

Léčivá síla třech kabalistických pilířů Naam jógy

U samotného vchodu do kabalistického chrámu krále Šalamouna stály dva pilíře. Pravý pilíř je nazýván Jachin, což znamená Síla, Moudrost a „On vybuduje“. Levý pilíř je nazýván Boaz, což znamená Krása, Láska a „Ve své síle“. Proto, jakmile se podíváme na symbolismus dvou pilířů společně, můžeme je interpretovat v tomto významu: „V síle bude Můj Dům vystavěn.“

Číst dál...

Léčivá hudba ověřená lékařským výzkumem: Lékařský, matematický a vědecký důkaz, jež dokládá účinnost posvátné léčivé hudby

V centru pro výzkum rakoviny Sloan Kettering (MSKCC) v New Yorku byly od roku 2011 hrány dětským pacientům meditace s mantrami. Tito pacienti trpěli neuroblastomem, nejobvyklejším extrakraniálním solidním nádorem v dětství a nejčastějším nádorem v kojeneckém věku.

Číst dál...

Skrytá síla Naam Simran

Léčivé pohyby Shakti Naam jógy dělané v rámci Naam Simran na začátku každé Shakti Naam jóga lekce transmutují a sublimují náš kreativní oheň a přenášejí jej do našeho srdce díky kontinuálnímu opakování Naam Jaap. Jakmile je Naam Simran děláno tímto způsobem, má sílu transmutovat naše kreativní energie ve Světlo a Oheň.

Číst dál...

Božská duchovní praxe a její léčebný a ochranný přínos

Dávní moudří mystici věděli, že největší tajemství pro nadějný život se skrývá v práci s energií východu a západu Slunce. Stejně tak, jako to praktikovali mystici, zvolte si i vy čas v rámci rána a večera k práci s Božskou duchovní praxí. Vytvoření a udržování zvyku praktikování každý den v určitý čas na konkrétním místě vytváří mentální disciplínu obrovské hodnoty.

Číst dál...

Aktivování hypofýzy pro dosažení úspěchu

Meditace s Wahe Guru je velmi účinná. Odstraňuje všechny hříchy a bolesti bezpočtu inkarnací a přináší nebesa do vaší bytosti. S nahrávkou Wahe Guru Power se posvátné jméno Boha stává vaším ochranným štítem. Tím, že vibrujete Wahe Guru 40 krát, pracujete s Duchem Žijícího Boha a invokujete požehnání Božské Matky, čisté životní energie lásky.

Číst dál...