Rok 2016 a jeho vliv na naše životy

Jak se blížíme k začátku Věku Lásky, čistí v tuto chvíli svět intenzivní emoční vlna. Tento proces čištění může způsobovat, že mnoho lidí, i ti nám nejbližší, jednají způsobem, kdy jejich chování a reakce nepoznáváme. Abychom se během této doby vyhnuli emočnímu ohni, bude naší nejlepší obranou pevná spirituální praxe a Naam meditace.

Číst dál...

Nemožné se stává možným vynesením toho nejlepšího z vás na povrch (1. část)

Ukázka z loňské přednášky kurzu Božské duchovní alchymie jako příprava na pobyt Božské duchovní alchymie v roce 2016 

Je důležité se přesunout z našeho falešného já do našeho pravého já. Je třeba překonat váš obraz toho, kterým si myslíte, že jste a stát se tím, kým doopravdy jste. Většina lidí má falešný obraz sebe sama, který je dán jejich zónou komfortu. Vaše zóna komfortu určuje, kým jste, ale to je pouze vaše omezené já.

Číst dál...

Léčivá hudba ověřená lékařským výzkumem: Lékařský, matematický a vědecký důkaz, jež dokládá účinnost posvátné léčivé hudby

V centru pro výzkum rakoviny Sloan Kettering (MSKCC) v New Yorku byly od roku 2011 hrány dětským pacientům meditace s mantrami. Tito pacienti trpěli neuroblastomem, nejobvyklejším extrakraniálním solidním nádorem v dětství a nejčastějším nádorem v kojeneckém věku.

Číst dál...

Léčivá moc a síla vděčnosti

V praktikování vděčnosti se skrývá obrovská moc a síla, která má schopnost přinést rozšířený stav uvědomění a vnitřní rovnováhy, jež vedou k požehnání. Jakmile je vděčnost praktikována aktivně, vede k probuzení a obnovení sil duše, které vás mohou přenést přes nepřízně osudu. 

Číst dál...

Božská duchovní praxe a její léčebný a ochranný přínos

Dávní moudří mystici věděli, že největší tajemství pro nadějný život se skrývá v práci s energií východu a západu Slunce. Stejně tak, jako to praktikovali mystici, zvolte si i vy čas v rámci rána a večera k práci s Božskou duchovní praxí. Vytvoření a udržování zvyku praktikování každý den v určitý čas na konkrétním místě vytváří mentální disciplínu obrovské hodnoty.

Číst dál...

Lumen de Lumine a světlo zázraků

Mantra Lumen de Lumine je velmi mocná žijící manifestace Adamické Hvězdy. Je to archetyp člověka, Prvorozeného na světě, který rozvinul a manifestoval všechny božské ctnosti a použil všechny božské zákony. Lumen de Lumine je Cesta, Pravda a Život.

Číst dál...

Silná léčivá jogínská mantra čistého vědomí

Om Namo Bhagavate Vasudevaya je silná jogínská mantra čistého vědomí.

Přivolává vyšší milující vědomí, princip Lásky, aby jednal skrze vás. Prací s touto mantrou se všechny vaše myšlenky, slova a činy stanou prodlouženou rukou Božství, která odstraní veškeré disharmonie v těle i mysli. Díky tomu budete zdraví a zářící a svět bude skrze vás vyléčen.

Číst dál...

Nebeská ochrana plná milosti

Vibrujte Triple Mantru kdykoliv, kdekoliv a vše co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple Mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já.

Číst dál...

Shakti Naam přináší z Písma Svatého tajemství k dosažení osvobození

Posvátná Písma a svaté knihy překonávají jiné knihy proto, že jsou v průběhu různých období v historii napsané Duchem Boha, skrze lidi, jež byli posvěceni Bohem. Tito lidé, kteří byli Bohem posvěceni, jsou nazýváni proroci, apoštolové a osvícené lidské bytosti. Písma Svatá se tedy stávají horkou linkou, jež nás přímo s Bohem spojuje. Jakákoliv věta z Posvátných Písem je zmocněna k tomu činit zázraky, každý verš je schopen léčit jakoukoliv nemoc. Proto práce s nimi má v životě člověka sílu činit zázraky a jedinečná léčení. 

Číst dál...

Praktikování Blessing Naam

Celý kosmos je prostoupen hudbou a pohybem, které vytvářejí jednotný celek. Pohyby Naam jógy v rámci praktikování Blessing Naam fungují v souladu se Zákonem, který vládne vztahu mezi posvátnými slovy a hudbou. Dělání Naam s těmito pohyby společně s rytmem hudby dovoluje člověku dostat se do kontaktu s posvátnými, čistými, mocnými silami přírody, které tvoří a tvarují budoucnost. Tyto pohyby nabíjejí tělo harmonií, rytmem, hudbou a geometrickými čísly přítomnými v těchto silách.

Číst dál...

Léčivá síla třech kabalistických pilířů Naam jógy

U samotného vchodu do kabalistického chrámu krále Šalamouna stály dva pilíře. Pravý pilíř je nazýván Jachin, což znamená Síla, Moudrost a „On vybuduje“. Levý pilíř je nazýván Boaz, což znamená Krása, Láska a „Ve své síle“. Proto, jakmile se podíváme na symbolismus dvou pilířů společně, můžeme je interpretovat v tomto významu: „V síle bude Můj Dům vystavěn.“

Číst dál...