Odkrytí neviditelných sil, které ovládají vztahy

Nebyl by to zázrak, kdybyste mohli mít přístup k informacím o vašich vztazích, které by ovlivnily pozitivně způsob, jakým přemýšlíte, mluvíte a jednáte, což by vedlo k harmonii, míru a radosti v celém vašem životě?

Číst dál...

Více o zdraví a úspěchu: Síla Naam meditací s malou

Abychom mohli získat nazpět „ztracené slovo,“ je třeba rozvinout všemocnou sílu hrtanu. Logos, hlasivky a hrtan musí harmonicky rezonovat, abychom mohli ovládat síly přírody a být tvořiví jako Bůh. Když vibrujeme Naam a aktivujeme bod hary, který odpovídá spodní části břicha – oblasti pánve a reprodukčních orgánů (kde je koncentrována kosmická energie), začínáme posouvat naši sexuální sílu vzhůru do krku, aby mohl být aktivován hrtan, jako sídlo naší kreativní síly. 

Číst dál...

Léčivá moc a síla vděčnosti

V praktikování vděčnosti se skrývá obrovská moc a síla, která má schopnost přinést rozšířený stav uvědomění a vnitřní rovnováhy, jež vedou k požehnání. Jakmile je vděčnost praktikována aktivně, vede k probuzení a obnovení sil duše, které vás mohou přenést přes nepřízně osudu. 

Číst dál...

Zdraví a úspěch: Síla Naam meditací s malou

Spirituální technologie použitá v Naam Mala Meditation nám dovoluje se automaticky naladit na kosmické cykly, jež vládnou vesmíru. Práce s mystickou vibrací čísla 108 nám dovoluje sladit naši energii s rytmem času a prostoru, abychom mohli být v harmonii se spirituálními silami přírody.

Číst dál...

Lumen de Lumine a světlo zázraků

Mantra Lumen de Lumine je velmi mocná žijící manifestace Adamické Hvězdy. Je to archetyp člověka, Prvorozeného na světě, který rozvinul a manifestoval všechny božské ctnosti a použil všechny božské zákony. Lumen de Lumine je Cesta, Pravda a Život.

Číst dál...

Spirituální síla žen

Nastal čas abychom si uvědomili, že pozitivní evoluce lidstva na individuální i na kolektivní úrovni potřebuje spirituální sílu žen. Ženy představují srdce. Záchrana lidstva se nachází v otevření srdce. Ženy povedou lidstvo do dalšího stádia vědomé evoluce. V dalších letech bude toto více a více jasné, protože ženy budou přinášet více přínosů světu skrze praktiky, které zprostředkovávají silnější identifikaci se s ženským aspektem Božství.

Číst dál...

Nebeská ochrana plná milosti

Vibrujte Triple Mantru kdykoliv, kdekoliv a vše co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple Mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já.

Číst dál...

Rok 2016 a jeho vliv na naše životy

Jak se blížíme k začátku Věku Lásky, čistí v tuto chvíli svět intenzivní emoční vlna. Tento proces čištění může způsobovat, že mnoho lidí, i ti nám nejbližší, jednají způsobem, kdy jejich chování a reakce nepoznáváme. Abychom se během této doby vyhnuli emočnímu ohni, bude naší nejlepší obranou pevná spirituální praxe a Naam meditace.

Číst dál...

Praktikování Blessing Naam

Celý kosmos je prostoupen hudbou a pohybem, které vytvářejí jednotný celek. Pohyby Naam jógy v rámci praktikování Blessing Naam fungují v souladu se Zákonem, který vládne vztahu mezi posvátnými slovy a hudbou. Dělání Naam s těmito pohyby společně s rytmem hudby dovoluje člověku dostat se do kontaktu s posvátnými, čistými, mocnými silami přírody, které tvoří a tvarují budoucnost. Tyto pohyby nabíjejí tělo harmonií, rytmem, hudbou a geometrickými čísly přítomnými v těchto silách.

Číst dál...

Nemožné se stává možným vynesením toho nejlepšího z vás na povrch (1. část)

Ukázka z loňské přednášky kurzu Božské duchovní alchymie jako příprava na pobyt Božské duchovní alchymie v roce 2016 

Je důležité se přesunout z našeho falešného já do našeho pravého já. Je třeba překonat váš obraz toho, kterým si myslíte, že jste a stát se tím, kým doopravdy jste. Většina lidí má falešný obraz sebe sama, který je dán jejich zónou komfortu. Vaše zóna komfortu určuje, kým jste, ale to je pouze vaše omezené já.

Číst dál...

Léčivá hudba ověřená lékařským výzkumem: Lékařský, matematický a vědecký důkaz, jež dokládá účinnost posvátné léčivé hudby

V centru pro výzkum rakoviny Sloan Kettering (MSKCC) v New Yorku byly od roku 2011 hrány dětským pacientům meditace s mantrami. Tito pacienti trpěli neuroblastomem, nejobvyklejším extrakraniálním solidním nádorem v dětství a nejčastějším nádorem v kojeneckém věku.

Číst dál...