Mocná modlitba

Přidejte si tuto modlitbu do své meditace. Vneste do toho své pocity a odříkávejte ji ze svého srdce jako první věc, když se ráno probudíte a jako poslední věc, než jdete večer spát. Když zde anebo kdekoliv jinde, používáme slovo Bůh, máme tím na mysli Univerzální Nekonečnou Mysl, kterou je nekonečná láska, nekonečná moudrost, nekonečná pravda a nekonečné dobro.

Číst dál...

Om Satyam mantra tisíce požehnání

Spojením se s vyšší pravdou vyjádřenou v Om Satyam Param Dhimahi jsou odstraněna všechna úskalí a problémy. Když se v nás pravda začíná probouzet, pociťujeme osvobození od všech známých i neznámých omezení. V Písmu Svatém se praví: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32)

Číst dál...

Přidejte se k nám v modlitbě za Ameriku a svět

V tomto čase bolesti, úzkosti, strachu a zmatku dovolte vést naše léčivé modlitby k tomu, abychom léčili Spojené státy americké. Srdce Ameriky je plné bolesti a tato bolest je dále reflektována v srdcích mnoha lidí. Pokud je Amerika vedoucí zemí světa, pak celý svět tuto bolest cítí.

Číst dál...

Walking in the Light (Jít cestou světla)

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“

Číst dál...

Jak vyléčit sebe i svou rodinu

Země v této době prochází velmi složitým obdobím, což způsobuje, že většina lidí má tendenci rychle a neuvědoměle reagovat. Karmická vlna právě čistí Zemi, díky čemuž se dostávají na povrch všechny nevyřešené emoce a karmické vzorce, které jsme zdědili z minulých generací, a mají vliv bez výjimky na každého člověka.

Číst dál...

Spirituální význam zatmění Slunce

Po tisíce let jsou mystikům a jogínům známé časy zatmění Slunce a Měsíce jako velmi nepříznivé – jsou špatným znamením. Dne 21. srpna bude svět svědkem zatmění Slunce, kdy celé Spojené státy budou mít zkušenost plného zatmění Slunce, což je nebeský fenomén, který se neudál přibližně jedno století.

Číst dál...

Skutečný příběh o síle skupinové modlitby

Zasíláme Vám dvě osobní zkušenosti o síle skupinové modlitby tak, jak je zažili účastníci letošního pobytu Božské spirituální alchymie. Svědectví prostřednictvím videa je od Juliena Dietricha a následující článek je od Dr. Roberta Mirshaka.

Číst dál...

Nový přístup k léčení

Zdraví je nejvzácnější věcí, kterou na tomto světě můžeme mít. Lidé si neuvědomují, jak je zdraví vzácné do té doby, než ho ztratí. Bez ohledu na to kolik jógy praktikujete, jak zdravě se stravujete anebo jak moc cvičíte, pokud přemýšlíte, cítíte, mluvíte a jednáte negativně a máte negativní přístup, jste kandidátem na nemoc. Většina lidí neví, že jakmile myslí, cítí, mluví a jednají negativně nebo má negativní přístup, krev se znečišťuje a zdraví je ohroženo.

Číst dál...

Léčení za použití vnitřního ohně: Agnisar Krija

V tomto článku bychom rádi vyzdvihli mocnou, regenerační a velmi léčivou Shakti Naam techniku, která se nazývá Agnisar Krija. Je to silná léčivá jogínská praxe, která zvyšuje vnitřní oheň a energii. Agni znamená oheň a Sara znamená zaplavit. Doslova tedy „Agnisar“ znamená zaplavit ohněm oblast naší třetí čakry, která se nachází ve spodní části břicha kolem pupíku.

Číst dál...

Přitáhněte si božskou laskavost, zdraví a prosperitu

Požehnané jsou duše, které v dnešním světě přijmou svojí spiritualitu. Jeden z největších básníku a spirituálních mistrů Indie byl Kabir. Kabirova spiritualita je sloučení Prem neboli lásky a Bhakti neboli oddanosti. Láska a oddanost k milovanému Bohu, jednomu Bohu a meditační praxe skrze posvátnou hudbu, vedou k vnitřní mystické zkušenosti božského světla a zvuku.

Číst dál...

Léčení skrze astrální tělo

Existuje neviditelná, léčivá, spirituální síla, která obklopuje, prostupuje a svazuje všechny věci ve viditelném i neviditelném světě. Tato všudypřítomná, všemocná a vševědoucí síla, která řídí proud života, je soustředěna v kostech všech lidí. Díky správnému použití této síly může být dosaženo trvalého léčení.

Číst dál...