Přidejte se k nám v modlitbě za Ameriku a svět

V tomto čase bolesti, úzkosti, strachu a zmatku dovolte vést naše léčivé modlitby k tomu, abychom léčili Spojené státy americké. Srdce Ameriky je plné bolesti a tato bolest je dále reflektována v srdcích mnoha lidí. Pokud je Amerika vedoucí zemí světa, pak celý svět tuto bolest cítí.

Číst dál...

Jak vyléčit sebe i svou rodinu

Země v této době prochází velmi složitým obdobím, což způsobuje, že většina lidí má tendenci rychle a neuvědoměle reagovat. Karmická vlna právě čistí Zemi, díky čemuž se dostávají na povrch všechny nevyřešené emoce a karmické vzorce, které jsme zdědili z minulých generací, a mají vliv bez výjimky na každého člověka.

Číst dál...

Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“

CD Sounds of the Ether vás pozvedne do nové dimenze života, kde vaše mysl, srdce a duch mohou být sjednoceny se všemi ostatními v kolektivním vědomí Světla. Toto kolektivní vědomí Světla není omezeno na určité jméno, charakter nebo osobnost, ale je neomezené v lásce, pravdě a míru.

Číst dál...

Skutečný příběh o síle skupinové modlitby

Zasíláme Vám dvě osobní zkušenosti o síle skupinové modlitby tak, jak je zažili účastníci letošního pobytu Božské spirituální alchymie. Svědectví prostřednictvím videa je od Juliena Dietricha a následující článek je od Dr. Roberta Mirshaka.

Číst dál...

Odkrytí neviditelných sil, které ovládají vztahy

Nebyl by to zázrak, kdybyste mohli mít přístup k informacím o vašich vztazích, které by ovlivnily pozitivně způsob, jakým přemýšlíte, mluvíte a jednáte, což by vedlo k harmonii, míru a radosti v celém vašem životě?

Číst dál...

Léčení za použití vnitřního ohně: Agnisar Krija

V tomto článku bychom rádi vyzdvihli mocnou, regenerační a velmi léčivou Shakti Naam techniku, která se nazývá Agnisar Krija. Je to silná léčivá jogínská praxe, která zvyšuje vnitřní oheň a energii. Agni znamená oheň a Sara znamená zaplavit. Doslova tedy „Agnisar“ znamená zaplavit ohněm oblast naší třetí čakry, která se nachází ve spodní části břicha kolem pupíku.

Číst dál...

Více o zdraví a úspěchu: Síla Naam meditací s malou

Abychom mohli získat nazpět „ztracené slovo,“ je třeba rozvinout všemocnou sílu hrtanu. Logos, hlasivky a hrtan musí harmonicky rezonovat, abychom mohli ovládat síly přírody a být tvořiví jako Bůh. Když vibrujeme Naam a aktivujeme bod hary, který odpovídá spodní části břicha – oblasti pánve a reprodukčních orgánů (kde je koncentrována kosmická energie), začínáme posouvat naši sexuální sílu vzhůru do krku, aby mohl být aktivován hrtan, jako sídlo naší kreativní síly. 

Číst dál...

Léčení skrze astrální tělo

Existuje neviditelná, léčivá, spirituální síla, která obklopuje, prostupuje a svazuje všechny věci ve viditelném i neviditelném světě. Tato všudypřítomná, všemocná a vševědoucí síla, která řídí proud života, je soustředěna v kostech všech lidí. Díky správnému použití této síly může být dosaženo trvalého léčení.

Číst dál...

Zdraví a úspěch: Síla Naam meditací s malou

Spirituální technologie použitá v Naam Mala Meditation nám dovoluje se automaticky naladit na kosmické cykly, jež vládnou vesmíru. Práce s mystickou vibrací čísla 108 nám dovoluje sladit naši energii s rytmem času a prostoru, abychom mohli být v harmonii se spirituálními silami přírody.

Číst dál...

Alchymické sklánění pro zlepšení mozku k dosažení zdraví a prosperity

O ty, co praktikují Alchymické sklánění v rámci vibrace Naam, bude postaráno Vesmírem, jelikož je to pozdravení Boha, které reguluje přední mozkový lalok. Náš přední mozkový lalok je spirituální květinou, o kterou by mělo být velmi dobře postaráno.

Číst dál...

Spirituální síla žen

Nastal čas abychom si uvědomili, že pozitivní evoluce lidstva na individuální i na kolektivní úrovni potřebuje spirituální sílu žen. Ženy představují srdce. Záchrana lidstva se nachází v otevření srdce. Ženy povedou lidstvo do dalšího stádia vědomé evoluce. V dalších letech bude toto více a více jasné, protože ženy budou přinášet více přínosů světu skrze praktiky, které zprostředkovávají silnější identifikaci se s ženským aspektem Božství.

Číst dál...