Shakti Naam jóga pro plné zdraví

Vytvořte si silnou auru, dokonale protáhněte celé tělo a zbavte se nemocí! 

Shakti Naam cvičení pohupování pažemi přináší trvalé zdravotní přínosy a je pro všechny, kdo touží po dokonalém zdraví. Jakmile je toto jednoduché ale zároveň výjimečné cvičení praktikováno pravidelně, zaručuje posílení zdraví v každé oblasti těla, mysli i ducha.

Číst dál...

Dekódování Modlitby Páně pro léčení a růst ve všech oblastech života

Tato mocná léčivá aplikace Modlitby Páně vás naladí na příznivé, konstruktivní síly Vesmíru.

Dnes s vámi sdílíme mystickou verzi Modlitby Páně. Doufáme, že ji využijete k tomu, abyste požehnali svému životu i životům vašich milovaných. Je důležité pamatovat na to, že modlitba je mocným klíčem. Nejvíce učení z lidí jsou ti, co se nejvíce modlí. Modlete se k Bohu zatímco jste zdraví, aby na vás Bůh nezapomněl, když jste nemocní. Naše utrpení přichází díky ztrátě schopnosti se doopravdy modlit. Není nic horšího než modlitba, do které nevložíte své srdce. Modlitba bez srdce je špatnou modlitbou.

Číst dál...

Om Satyam mantra tisíce požehnání

Spojením se s vyšší pravdou vyjádřenou v Om Satyam Param Dhimahi jsou odstraněna všechna úskalí a problémy. Když se v nás pravda začíná probouzet, pociťujeme osvobození od všech známých i neznámých omezení. V Písmu Svatém se praví: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32)

Číst dál...

Léčení nad rámec medicíny

Zdraví je mnohem důležitější než všechna ostatní požehnání v životě. 

Vaše zdraví určí kvalitu vašeho života. Léčebná technika Harmonyum léčí díky invokaci božského lékaře ve vás. Není možné mít zkušenost trvalého vyléčení bez spirituálního léčení. Fyzická medicína se stará o fyzické tělo, ale nemůže vyléčit lidskou mysl. Kořen všech nemocí je v lidské mysli. Všechny nemoci přicházejí skrze mysl.

Číst dál...

Walking in the Light (Jít cestou světla)

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“

Číst dál...

Léčivá dávka Naam

Co děláme s láskou bude vždy mnohem větší a silnější než to, co budeme dělat bez lásky. 

Většina z nás žije ve vnímání pouze 1% Vesmíru. NAAM otevírá dveře ve zbývajících 99% reality. Abychom měli vliv na 1%, ve kterém žijeme, potřebujeme se naučit, jak získat přístup k 99% skrze NAAM. 99% je pravou realitou, kterou nám ale zakrývá naše tělo bolesti. Jakmile čelíte překážce, nereagujte. Dělejte NAAM, abyste se vyhnuli tělu bolesti a přinesli světlo, které odstraňuje temnotu. Komplexní bitvy života na zemi je možné vyhrát pouze za použití božských zbraní, ne pozemských.

Číst dál...

Spirituální význam zatmění Slunce

Po tisíce let jsou mystikům a jogínům známé časy zatmění Slunce a Měsíce jako velmi nepříznivé – jsou špatným znamením. Dne 21. srpna bude svět svědkem zatmění Slunce, kdy celé Spojené státy budou mít zkušenost plného zatmění Slunce, což je nebeský fenomén, který se neudál přibližně jedno století.

Číst dál...

Jaro a vaše zdraví

Léčivá série pro jaro – část 1

Během jara se zvyšuje vibrace prány, která je stále silnější a výraznější. Léčivé období jara je k dispozici v době od 21. března do 22 června. Paprsky Slunce zahrnují v tento čas zemi energií a vysoce nabitou pránou a díky tomu je toto období nejlepší dobou pro regeneraci a léčení. Slunce, které je představitelem Boha, jedinečného zdroje veškerého života, posílá na zemi velké množství prány, proto je možné se vyléčit a aktivovat vaši vlastní vnitřní obnovující energii tím, že se modlíte za druhé.

Číst dál...

Nový přístup k léčení

Zdraví je nejvzácnější věcí, kterou na tomto světě můžeme mít. Lidé si neuvědomují, jak je zdraví vzácné do té doby, než ho ztratí. Bez ohledu na to kolik jógy praktikujete, jak zdravě se stravujete anebo jak moc cvičíte, pokud přemýšlíte, cítíte, mluvíte a jednáte negativně a máte negativní přístup, jste kandidátem na nemoc. Většina lidí neví, že jakmile myslí, cítí, mluví a jednají negativně nebo má negativní přístup, krev se znečišťuje a zdraví je ohroženo.

Číst dál...

Mocná modlitba

Přidejte si tuto modlitbu do své meditace. Vneste do toho své pocity a odříkávejte ji ze svého srdce jako první věc, když se ráno probudíte a jako poslední věc, než jdete večer spát. Když zde anebo kdekoliv jinde, používáme slovo Bůh, máme tím na mysli Univerzální Nekonečnou Mysl, kterou je nekonečná láska, nekonečná moudrost, nekonečná pravda a nekonečné dobro.

Číst dál...

Přitáhněte si božskou laskavost, zdraví a prosperitu

Požehnané jsou duše, které v dnešním světě přijmou svojí spiritualitu. Jeden z největších básníku a spirituálních mistrů Indie byl Kabir. Kabirova spiritualita je sloučení Prem neboli lásky a Bhakti neboli oddanosti. Láska a oddanost k milovanému Bohu, jednomu Bohu a meditační praxe skrze posvátnou hudbu, vedou k vnitřní mystické zkušenosti božského světla a zvuku.

Číst dál...