Naam tleskací pochod pro životní energii, jasnost a celkové zdraví

Ti, kteří praktikují techniku Naam tleskacího pochodu, budou mít příležitost rozvinout svoji mysl a posílí své zdraví. Díky spojení technik pohybu do strany, tleskání a vibrace zvuku, které jsou součástí Naam tleskacího pochodu, je vytvořeno jedinečné cvičení, které přináší nový život mozku, rozvíjí poznávací dovednosti a vede ke zdraví srdce. Spojením těchto technik, jež jsou silné samy o sobě, do jednoho cvičení je aktivováno dynamické, léčivé rozproudění energie, které vytváří novou úroveň v rámci léčení jógou.

Číst dál...

Léčení emočního trauma pro zdravý a šťastný život

Proč máme hluboký pocit, že nám něco v našem životě chybí? Proč ti, kteří mají zdánlivě vše, cítí ve svém srdci přesto prázdno? Co je tím záhadným chybějícím elementem, který potřebujeme, abychom se cítili doopravdy naplnění?

To, jak se cítíme, je to zásadní, protože předtím, než dokážeme odpovědět na tyto otázky, je potřeba, abychom porozuměli, že všichni lidé, bez ohledu na to, kde se v životě nacházejí, jsou emoční bytosti. Naše primární, astrální a molekulární těla jsou těla emocí a ať si toho jsme vědomi nebo ne, jsme často závislí na emocích z naší minulosti. Proto předtím, než můžeme odpovědět na otázku proč a co, musíme nejprve pochopit, kdy se to stalo. Kdy se naše emoční citlivost objevila. Odpověď je jasná – v našem dětství. Naše emoční zralost a růst do tohoto dne závisí na kvalitě našich vztahů s matkou a otcem v rámci raného období našeho života. Od okamžiku, kdy jsme se narodili, do věku 11 let dochází mezi dítětem a jeho rodiči a jejich bezprostředním okolím k neustálé výměně emoční a chemické energie.

Číst dál...

Shakti Naam jóga pro plné zdraví

Vytvořte si silnou auru, dokonale protáhněte celé tělo a zbavte se nemocí! 

Shakti Naam cvičení pohupování pažemi přináší trvalé zdravotní přínosy a je pro všechny, kdo touží po dokonalém zdraví. Jakmile je toto jednoduché ale zároveň výjimečné cvičení praktikováno pravidelně, zaručuje posílení zdraví v každé oblasti těla, mysli i ducha.

Číst dál...

Kód úspěchu

Spirituální recept na prosperitu a vyšší kvalitu života

Nahrávka zdarma jako dárek od Dr. Levryho

Tato výjimečná nahrávka je dárek pro vás. Obsahuje nadčasový recept ke zlepšení, léčení a uvědomění si své pravé podstaty. Naším přáním je, abyste pozitivně transformovali váš život, dosáhli naplnění vašich nejušlechtilejších snů a aby se rok 2019 stal nejlepším rokem vašeho života. Jediné, co potřebujete udělat, je ji poslouchat.

Číst dál...

Dekódování Modlitby Páně pro léčení a růst ve všech oblastech života

Tato mocná léčivá aplikace Modlitby Páně vás naladí na příznivé, konstruktivní síly Vesmíru.

Dnes s vámi sdílíme mystickou verzi Modlitby Páně. Doufáme, že ji využijete k tomu, abyste požehnali svému životu i životům vašich milovaných. Je důležité pamatovat na to, že modlitba je mocným klíčem. Nejvíce učení z lidí jsou ti, co se nejvíce modlí. Modlete se k Bohu zatímco jste zdraví, aby na vás Bůh nezapomněl, když jste nemocní. Naše utrpení přichází díky ztrátě schopnosti se doopravdy modlit. Není nic horšího než modlitba, do které nevložíte své srdce. Modlitba bez srdce je špatnou modlitbou.

Číst dál...

Léčivý zázrak krajtího dechu

Python Breath

Krajtí dech (python breath) je mocná jogínská praxe, která v těle uvolňuje obrovské množství léčivé pránické energie z nižších čaker, aby se váš život a vaše tělo dali opět do pohybu, kdy vám zároveň přinášejí nepopsatelnou léčivou zkušenost prány.

Kdykoliv se cítíte smutní, nerozhodní nebo zaseknutí v negativní situaci, praktikujte Krajtí dech, díky kterému pracujete na střevech, a vaše energie se dá opět do pohybu. Když se potřebuje někdo vyléčit, je potřeba se zaměřit na žaludek a střeva. Jakmile dobře nefunguje žaludek, není možné, aby mozek dobře fungoval. Krajtí dech, také známý jako Ajgari mudra, je výjimečná technika, která přináší pohyb do důležitých orgánů.

Číst dál...

Léčení nad rámec medicíny

Zdraví je mnohem důležitější než všechna ostatní požehnání v životě. 

Vaše zdraví určí kvalitu vašeho života. Léčebná technika Harmonyum léčí díky invokaci božského lékaře ve vás. Není možné mít zkušenost trvalého vyléčení bez spirituálního léčení. Fyzická medicína se stará o fyzické tělo, ale nemůže vyléčit lidskou mysl. Kořen všech nemocí je v lidské mysli. Všechny nemoci přicházejí skrze mysl.

Číst dál...

Síla nereagování

Zamyslete se nad tím, kolik přátelství a vztahů s vašimi milovanými bylo ztraceno, poškozeno nebo trvale zničeno během několika vteřin důsledkem nevědomého reagování.

Můžete udělat mnoho věcí správně, ale stačí jedna bezmyšlenkovitá, nevědomá reakce, aby bylo vše zničeno. Jak spirituálně rosteme, musíme usilovat o to vstoupit do stavu neposuzování a být nepodmínění v rámci naší kapacity stávat se více milujícími, tolerantními a odpouštějícími vůči ostatním.

Číst dál...

Léčivá dávka Naam

Co děláme s láskou bude vždy mnohem větší a silnější než to, co budeme dělat bez lásky. 

Většina z nás žije ve vnímání pouze 1% Vesmíru. NAAM otevírá dveře ve zbývajících 99% reality. Abychom měli vliv na 1%, ve kterém žijeme, potřebujeme se naučit, jak získat přístup k 99% skrze NAAM. 99% je pravou realitou, kterou nám ale zakrývá naše tělo bolesti. Jakmile čelíte překážce, nereagujte. Dělejte NAAM, abyste se vyhnuli tělu bolesti a přinesli světlo, které odstraňuje temnotu. Komplexní bitvy života na zemi je možné vyhrát pouze za použití božských zbraní, ne pozemských.

Číst dál...

Bio-magnetická praxe pro léčení a úspěch

Velmi mocná praxe pro posílení a rozšíření vašeho bio-magnetického pole.

Tato bio-magnetická praxe známá také jako Shakti Naam technika Magnet je skvělým cvičením pro zdraví a mocným způsobem, jak posílit celkovou kondici. Dodá vám silnou a krásnou auru. Toto cvičení je výbornou praxí proti nemocem a k posílení a rozšíření vašeho elektromagnetického pole, abyste se mohli stát magnetem pro vše, co je dobré. Zlepší vaši fyzičku a díky němu budete magnetičtí a přitažliví.

Číst dál...

Jaro a vaše zdraví

Léčivá série pro jaro – část 1

Během jara se zvyšuje vibrace prány, která je stále silnější a výraznější. Léčivé období jara je k dispozici v době od 21. března do 22 června. Paprsky Slunce zahrnují v tento čas zemi energií a vysoce nabitou pránou a díky tomu je toto období nejlepší dobou pro regeneraci a léčení. Slunce, které je představitelem Boha, jedinečného zdroje veškerého života, posílá na zemi velké množství prány, proto je možné se vyléčit a aktivovat vaši vlastní vnitřní obnovující energii tím, že se modlíte za druhé.

Číst dál...