Síla nereagování

Zamyslete se nad tím, kolik přátelství a vztahů s vašimi milovanými bylo ztraceno, poškozeno nebo trvale zničeno během několika vteřin důsledkem nevědomého reagování.

Můžete udělat mnoho věcí správně, ale stačí jedna bezmyšlenkovitá, nevědomá reakce, aby bylo vše zničeno. Jak spirituálně rosteme, musíme usilovat o to vstoupit do stavu neposuzování a být nepodmínění v rámci naší kapacity stávat se více milujícími, tolerantními a odpouštějícími vůči ostatním.

 

Zamyslete se nad tím, kolik přátelství a vztahů s milovanými bylo ztraceno, poškozeno nebo trvale zničeno během několika vteřin důsledkem nevědomého reagování. Speciálně nikdy nemluvte ve vzteku. Svá slova namísto toho vložte do meditace a modliteb. Slova jsou totiž mocná. Co řeknete, nemůže být nikdy vymazáno, jelikož se to stává akášickým záznamem. Bude vás to pronásledovat navždy, poškodí to dokonce i vaši osobnost a pověst. Používejte svá slova k tomu, abyste léčili, povzbuzovali, posilovali a žehnali všem. Nepoužívejte svá slova k tomu, abyste rozdělovali a ničili druhé.

V okamžiku, když chcete reagovat, počkejte. Je důležité praktikovat spirituální umění čekání, protože postupem času se odkryje mnoho věcí a to vede k pozitivní spirituální transformaci. Podívejte se zpět na svůj život a vzpomeňte si na dobu, kdy jste reagovali a uvědomte si, že kdybyste namísto toho počkali, bylo by to lepší pro vás i pro všechny ostatní. Tím, že si vyhradíme čas pro sebe, dovolujeme božské inteligenci, aby pracovala na podvědomých úrovních v nás i v druhých, kdy nám může být ukázáno, co máme dál dělat. Proces nereagování je spirituální praxí, která rozvíjí uvědomění. Dělá vás vědomější a otevírá vás k tomu naslouchat hlasu božské moudrosti, díky kterému vidíte věci z širší perspektivy. Jakmile jste vědomější, váš charakter se začíná měnit. Vědomý člověk je více soucitný. Bez disciplíny není možné prožívat štěstí. Každá situace v životě je základem, kdy si můžete uvědomit kvalitu svého vědomí. Abychom mohli fungovat v úrovně čistého vědomí, musíme být dokonale osvobozeni od veškerého negativního podmínění, všech komplexů, nezdravých preferencí a předsudků, abychom mohli být dokonale neutrální. Všechny situace, kterým čelíme, se dějí proto, aby nám poskytly příležitosti pro růst a poučení. Připravují nás na věci, které se mohou stát v budoucnosti nám samým anebo lidem kolem nás. V přítomném okamžiku ale není možné toto jasně vidět. Nereagováním si dovolujeme vstoupit do více neutrálního stavu našeho vlastního božství a postupem času se pak stává jasnější, proč se věci odehrávaly tak, jak se odehrávaly. Nesmíme zapomínat na to, že Stvořitel svoji nekonečnou, neomezenou moudrost naší smrtelné mysli odkrývá vždy postupem času. Stejným způsobem je potřeba, abyste se vždy dívali na skutky pravého spirituálního mistra v dlouhodobém časovém horizontu.

To nejdůležitější je, abychom na sobě neustále pracovali, protože pouze tím zajistíme, abychom se v okamžiku, kdy se zapomeneme, nestali reaktivní a neublížili někomu, kdo udělal něco, co v rámci našeho smrtelného vnímání vidíme jako špatné anebo to v nás vyvolává frustraci a vztek. Naše vnímání reality může realitu měnit a skrze naše slova a činy můžeme stejně tak tuto realitu měnit i pro druhé. Pokud si volíme vidět světlo Slunce, pak to bude to, co uvidíme a nebudeme tím dávat sílu temným mrakům, které by jinak mohly pokazit náš den. Pokud si volíme se soustředit pouze na negativní aspekty, pak negativita prostoupí způsob, jakým vše vidíme. Pokud si volíme procházet našimi zkouškami s úsměvem na tváři, pak tyto zkoušky nikdy nebudou mít příležitost se nás držet jako špína. Když si díky nedostatku uvědomění volíme přenechat sílu našich dobrých pocitů a radosti někomu, kdo je přehnaně kritický, pak dovolujeme našim dobrým pocitům a radosti, aby byly zasaženy jejich negativitou. Tím, jak se vzdáváme své síly, klesáme dolů a dolů do bláta. Nedovolte přehnaně kritickému člověku, aby způsobil, že se budete cítit negativně. Někteří přehnaně kritičtí lidé mají často přehnaně vysoká očekávání, co se týká jejich úspěchů a osobního chování. Většina z nich je chytrá, talentovaná a efektivní. Někdy jsou tak kovaní ve svých způsobech, že jim jejich omezenost vytváří důvody si neustále stěžovat a dívat se poníženě na ty, co nesdílejí jejich omezený pohled na život. Pokud někdo kritizuje vše, co vy i ostatní děláte, uchovejte si své pozitivní nastavení a nedovolte jim, aby vás stáhli do své bouře negativity. Nikdy nepřijímejte realitu jiného člověka za vlastní. Neztotožňujte se s názory druhých, pokud vás tyto názory nedělají lepšími. Nezabývejte se příliš tím, co si o vás myslí druzí, pokud vás to nedělá lepšími. Jeden z velkých spirituálních zákonů praví, že člověk musí být sobě nejpřísnějším soudcem a všem ostatním nejlaskavějším přítelem. Nesmíme zapomínat na to, že jakmile někoho rychle odsuzujeme nebo kritizujeme, nevíme, jakými vážnými problémy prošel anebo jaké smutky jsou v něm skryté, jakkoli to může vypadat, že je na tom lépe než my. Nevíme ani, jaké těžké zkoušky ho mohou čekat v blízké budoucnosti, o kterých se ani nikdy nemusíme dozvědět. Život je plný úskalí i pro ty, kteří zdánlivě vypadají, že jsou na tom dobře. Čím vědomější se stáváme, tím více se snažíme objevit jejich vlastnosti anebo cokoli, co nás k nim může přinést blíže, všechno v nich, co můžeme pomoct rozvinout, aby to mohlo rozkvést jako krásná květina, která šíří svoji léčivou vůni, která pozvedává své okolí, namísto toho, abychom na ostatních viděli chyby. Život je ve skutečnosti takový, jaký si jej dovolíme vytvořit. Trénujte svoji mysl v tom, aby v každé situaci viděla dobro.

Rozšiřte své světlo

Nic dobrého nikdy nevzešlo z reagování. Karma je zákonem akce a reakce. Jakmile reagujeme, vytváříme si pouze a jenom další nechtěnou karmu. Reagování nám zabraňuje ovládat naši realitu. Okolnosti svého života berte jako zkoušku svého spirituálního charakteru. Když reagujeme, fungujeme z úrovně nižší frekvence a všechno, co děláme z nižší frekvence vytváří řetězový efekt, který proniká do každého aspektu našich činů. Jakmile jednáme z úrovně nižší vibrace naštvání, emočního projevu, vzteku nebo strachu, tato nízká vibrace ovlivňuje všechny v našem okolí. Tím pádem přenášíme tuto nízkou vibraci na ostatní. Pokud snížíme naši vibraci, nejsme silou jednající ve jménu dobra, proto vše, co děláme, způsobí bolest. Jakmile nepůsobíme z vyšší úrovně vibrace, vše, co děláme, vede k bolesti. Proto je důležité, abychom si dopřáli čas a prostor, abychom načerpali sílu a moudrost, které jsou potřeba k tomu být neutrální a vytvořit základ pro to, abychom mohli jednat způsobem, který je léčivý.

Nejlepší způsob, jak získat světlo, je ten, že se naučíte odolat reagování a nejlepší okamžik k tomu odolat je, když cítíte, že se chystáte reagovat. Když se chystáte reagovat, zastavte se a použijte sílu dechu, aby přinesl vaši mysl pod kontrolu. Například se můžete začít nadechovat a počítat do 20, zadržet dech a počítat do 20 a vydechovat a počítat do 20. Pokračujte s tímto dechem několik minut, dokud nebudete cítit, že máte mysl opět pod kontrolou. Vždy si pamatujte, že mysl následuje dech, dech je králem mysli. Jakmile ovládáte mysl, ovládáte vaši realitu. V rámci dne máme mnoho příležitostí k tomu reagovat, což jsou většinou příležitosti k tomu nasbírat světlo. Pokaždé, když odoláte touze reagovat, získáváte světlo a posilujete svoji sílu vůle. Jakmile se ovládáte, můžete ovládat okolnosti ve vašem životě a vést je způsobem, který je harmonický. Nejste již nadále obětí okolností, namísto toho se stáváte tvůrcem okolností. Protože pokud můžete ovládat sami sebe, můžete ovládat síly přírody. Pokud se nedokážete ovládat, nemůžete ovládat svoji realitu. Neboli jakmile si dokážete zabránit v tom, abyste reagovali, ovládáte okolnosti svého života. Můžete je vést příznivým směrem. Když neovládáte sebe ani své reakce, pak nemůžete ovládat okolnosti svého života. Pokaždé, když si zabráníte v tom, abyste mysleli nebo cítili negativně, posilujete své světlo. Pokaždé, když si zabráníte v tom, abyste řekli něco negativního, získáte více světla. To samé platí, jakmile odoláte nutkání říct něco negativního, co se týká vás samých. To, co o sobě říkáte, vás může posílit anebo zničit. Slova, která říkáme, tvoří. Tvoří každou část našeho života. Slova jsou vyjádřené myšlenky a podstatou naší mysli je kondenzovat myšlenku do formy.

„Tím, že si volíme vést naše myšlenky, pocity, slova, činy a přístup vědomě a pozitivně, můžeme transformovat a zlepšit vše kolem nás.“

Tolerance a milost

Nereagování nám dovoluje rozvinout si kapacitu rozšířit naše vnímání, abychom mohli přijmout život jako celek. Život, co vidíme představuje 1%. 99% je to, co nevidíme. 1%, co vidíme, je falešná realita, naproti tomu 99%, co nevidíme, je pravá realita. Paradoxem je, že většina lidí spoléhá z 99% času na 1%, které vidí a pouze 1% času na 99%, které nevidí. Je smutné, že je to naše falešné já, naše tělo bolesti, co nám zabraňuje přístup k bohatému, neomezenému životu, který vytváří 99% a díky tomu máme zkušenost pouze 1% života plného omezení a problémů všeho druhu. Pravda je taková, že náš život je zobrazením našeho vědomí, dostáváme to, co jsme, vidíme věci způsobem, jakým jsme nastaveni, vidíme věci skrze zkreslení, které vytváří náš filtr, skrze naše tělo bolesti. Jakmile podléháme impulsivnímu chování, vytváříme si pro sebe více problémů. Reagování způsobuje, že se stáváme obětí našeho falešného já. Potřebujeme zabránit nás samým, abychom se stali otroky našeho těla bolesti. Jak se ladíme na to být v souladu se silami světla, musíme se maximálně snažit, abychom i v čase frustrace a vzteku viděli světlo, které existuje v temnotě a následovali jej. Musíme se držet pozitivního náhledu na každou okolnost nebo situaci a v časech temnoty se dívat zpět do minulosti a počítat zázraky a požehnání, které nám v životě přišly, požehnání, která jsme přijali z posvátné moudrosti, abychom si uvědomili, jak dalekou cestu jsme ušli.

Je důležité být tolerantní a jednat s milostí a jemností. Tím, že jednáme s láskou a milostí, léčíme člověka, který potřebuje být vyléčen, včetně těch, co s ním souvisejí a jsou s danou situací přímo spojeni, kteří možná ani netuší, že potřebují léčení. Dobrý způsob, jak překonat jakýkoli odpor, je vždy jednat v souladu s vaším vlastním vnitřním božstvím a intuicí. Použijte svoji lidskost, soucit a opatrnost, kdy zůstáváte v přítomnosti a nacházíte dokonalost Boha v každém okamžiku a za pomoci modlitby používáte tyto vlastnosti k obnovení harmonie.

Musíme se obrátit na vyššího anděla naší podstaty. A jak se oddáváme tomuto Velkému Dílu, neměli bychom zapomínat na to, že v určitých okamžicích budeme zkoušeni, speciálně pokud máme růst a stát se zdokonalenými bytostmi, které existují v tuto chvíli v nás jako potenciál. Musíme se stát příklady, skrze které mohou být vyřešeny překážky nejkomplikovanějšího druhu díky našemu závazku k toleranci, soucitu a spirituálnímu překročení běžných hranic. Musíme si bez zastírání být vědomi pravého pokušení těla bolesti neboli ega a toho, jak jej překonat. Musíme si vytvořit zdravé způsoby použití našeho ega, abychom dělali správné činy, namísto toho, abychom reagovali z úrovně našeho falešného já. Musíme jít v souladu s božstvím, abychom se mohli stát prodlouženou rukou kreativní přítomnost na Zemi.

Pravá láska odstraňuje utrpení a přináší radost a štěstí. Nejzdravější forma změny se vždy děje díky procesu evoluce a ne revoluce. Musíme brát v potaz zákon lásky a evoluce, jak vytváříme změny. Zákon lásky musí být použit v rámci všech změn. Pamatujte si, že láska dělá věci snadné, víra možné a naděje dovoluje, aby vše fungovalo. Díky nepodmíněné lásce je možné, abychom vystoupali nad falešné já, abychom mohli prostoupit srdce těch, s nimiž se setkáváme. Pravda je taková, že naše vnímání života tvoří naši realitu. Tím, že si volíme vést naše myšlenky, pocity, slova, činy a přístup vědomě a pozitivně, můžeme přenastavit a zlepšit všechno kolem nás.

Meditace, která vám pomůže nereagovat

Tato krátká vedená meditace vám pomůže nereagovat. Můžete ji dělat kdykoli, speciálně v okamžiku, kdy se chystáte začít reagovat.

Zhluboka se nadechněte, zadržte dech a vnitřně opakujte božský příkaz:

Budiž světlo

Budiž světlo

Budiž světlo

Jak pomalu vydechujete, vnitřní říkejte:

Budiž světlo přede mnou

Budiž světlo za mnou

Budiž světlo po mé levici

Budiž světlo po mé pravici

Budiž světlo nade mnou

Budiž světlo pode mnou

Budiž světlo ve mně

Opakujte tuto jednoduchou techniku celkem 3krát.

Na závěr se zhluboka nadechněte, zadržte dech a pomalu vydechněte.

Pamatujte si, že toto je jednoduchý božský příkaz, který vám pomůže nereagovat, protože světlo je principem dokonalosti.

Tato meditace je obsažena v závěru audio nahrávky Síla nereagování čtená Dr. Levrym.