Léčení nad rámec medicíny

Zdraví je mnohem důležitější než všechna ostatní požehnání v životě. 

Vaše zdraví určí kvalitu vašeho života. Léčebná technika Harmonyum léčí díky invokaci božského lékaře ve vás. Není možné mít zkušenost trvalého vyléčení bez spirituálního léčení. Fyzická medicína se stará o fyzické tělo, ale nemůže vyléčit lidskou mysl. Kořen všech nemocí je v lidské mysli. Všechny nemoci přicházejí skrze mysl.

Neexistuje lékař ani terapeut, který by dokázal vyčistit vaši mysl. Není léku, který by měl vliv na mysl a vyčistil ji. Je potřeba něco udělat s myslí. Všechny zdravotní okolnosti jsou nejprve vytvořeny v našich myšlenkách, pocitech, slovech, činech a přístupu, které jsou spojené s karmickou a genetickou linií a s naším prostředím. Negativní myšlenkové vzorce, které vytvářejí zdravotní problémy anebo okolnosti ve vašem životě, neopustí vaši mysl, dokud jim neporozumíte. Každý fyzický stav, kterým procházíte, je přímou manifestací mentálního stavu. Váš mentální přístup, což je způsob, jakým používáte svoji mysl, je zobrazen v každém aspektu vaší bytosti, včetně vašeho života. Metafyzické léčení, božské léčení, začíná tím, že změníte svoji mysl, změníte svůj mentální přístup. Způsob, jakým používáte svoji mysl, se postupem času stane způsobem, jakým používáte své tělo.

Příčinou hmoty je duch. Léčení je aktem připomenutí si, že musíme vždy produchovnit hmotu. Jsme duch a hmota. Díky tomu máme spirituální tělo (duch) a fyzické tělo (hmota). Pro trvalé léčení musí být duch dán na první místo. Léčebná technika Harmonyum léčí spirituální tělo, aby se spirituální tělo mohlo postarat o fyzické tělo. Fyzické léčení není trvalé a dokonalé, dokud nedosáhneme spirituálního léčení skrze spirituální tělo. Za negativním důsledkem se skrývá negativní příčina a léčení je zbavení se negativní příčiny, aby mohl zmizet negativní efekt. Léčení je odstranění negativní příčiny. Abychom se mohli vyléčit, je potřeba se přiblížit k Bohu. Odstranění nemoci je osvobození se od nemoci, od problémů, od omezení. Svoboda pochází z božské pravdy. Absolutní pravda vám přináší svobodu. Pravda vás osvobodí. Písmo svaté praví: „Pravda vás osvobodí.“ Léčebná technika Harmonyum je psychoterapeutické použití Božské pravdy. Je založená na všemohoucnosti Boha jako nekonečné lásky, nekonečné moudrosti a nekonečné pravdy. Léčebná technika Harmonyum je založena na manifestaci léčivé síly neměnných zákonů Boha.

Posíláme vám požehnání božské spirituální lásky, která přináší duši radost. Posíláme vám požehnání božské spirituální moudrosti, které naplňuje ducha. Posíláme vám požehnání božské spirituální pravdy, která vnáší do života řád. Zveme vám k tomu šířit světlo božské spirituální moudrosti a sdílet lásku NAAM tím, že pošlete tuto léčivou zprávu svým přátelům a milovaným. Udělejte dnes něco laskavého pro své milované anebo pro někoho neznámého! Tak zase příště!

„BUĎTE KAŽDÝM DNEM LEPŠÍ A LEPŠÍ“

www.JosephMichaelLevry.com