Léčivá dávka Naam

Co děláme s láskou bude vždy mnohem větší a silnější než to, co budeme dělat bez lásky. 

Většina z nás žije ve vnímání pouze 1% Vesmíru. NAAM otevírá dveře ve zbývajících 99% reality. Abychom měli vliv na 1%, ve kterém žijeme, potřebujeme se naučit, jak získat přístup k 99% skrze NAAM. 99% je pravou realitou, kterou nám ale zakrývá naše tělo bolesti. Jakmile čelíte překážce, nereagujte. Dělejte NAAM, abyste se vyhnuli tělu bolesti a přinesli světlo, které odstraňuje temnotu. Komplexní bitvy života na zemi je možné vyhrát pouze za použití božských zbraní, ne pozemských.

Většině lidí není známo, že pravé spirituální bitvy se často odehrávají v naší mysli, emocích a přesvědčení. Je jedno, jak svůj problém nazvete, bude vyřešen, jakmile zpíváte NAAM s láskou. Jakmile naplníte svoji mysl posvátnými spirituálními slovy NAAM, prostoupí vaši vědomou a podvědomou mysl, aby naplnily celou vaši bytost spirituální mocí a silou, aby Bůh mohl fungovat skrze vás. Písmo svaté praví: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“ (Jan 15:7) Neboli: „Zůstanete-li ve mně díky vibraci NAAM a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.“

Zpívejte NAAM a dovolte hromu Boha najít a rozložit trůn temnoty, která se vzedmula proti vám. Zničte ohněm NAAM jakoukoli ničivou sílu, která byla obrácena proti vám. V NAAM se skrývá nezměrná síla. Je to síla, která překoná každou jinou. NAAM je silou Stvořitele a Stvořitel přesahuje nejenom zemi, ale i nebe. Žádná vědomost, žádná radost, žádná moudrost na světě se nemůže vyrovnat zpěvu NAAM. Jakmile zpíváte NAAM, jste v těsném kontaktu s prapůvodním principem. Není vyššího okamžiku, než když člověk pozvedne své srdce ke Stvořiteli. Je to vědomý proces lidské duše, je to vnitřní spirituální potrava duše, co má magickou sílu. Zpívejte NAAM ve jménu božské lásky.

NAAM má sílu odstranit negativní myšlenky, které vytvářejí neštěstí. Posvátná spirituální slova v NAAM mohou přenastavit naše mentální vzorce a kompletně změnit atmosféru kolem nás díky božské pozitivní energii. NAAM podmiňuje vaši mysl, aby vám dodala spirituální vitalitu, ruku v ruce s neochvějnou silou čelit a překonat jakoukoli zkoušku, která se před vámi objeví. Díky zpěvu NAAM vytváříme otevřený kanál pro moc a sílu Boha, aby pracovaly skrze nás.

Existuje určitý způsob, jak abychom měli NAAM zpívat. Jakmile NAAM zpíváte, ve stejném okamžiku mu musí vaše uši naslouchat. To znamená, musíme odříkávat i poslouchat NAAM zároveň. Není možné mít plný přínos z NAAM, pokud to takto neděláte. Ústa odpovídají lásce a uši moudrosti. Jakmile zpíváme NAAM ústy, které odpovídají lásce a posloucháme NAAM ušima, které představují moudrost, dostáváme ovoce svobody, která přichází jako výsledek pravdy, které je vytvořena sloučením lásky a moudrosti. Dělání NAAM tímto způsobem dovolí, aby Bůh seslal své Duchy k vám, abyste mohli získat ovoce své NAAM praxe a byli požehnáni radostí, světlem a mírem, ve svém srdci, mysli a duši.

Posíláme vám požehnání božské spirituální lásky, která přináší radost duši. Posíláme vám požehnání božské spirituální moudrosti, které naplňuje ducha. Posíláme vám požehnání božské spirituální pravdy, která přináší řád životu. Zveme vám k tomu šířit světlo božské spirituální moudrosti a sdílet lásku NAAM tím, že pošlete tuto léčivou zprávu svým přátelům a milovaným. Udělejte dnes něco laskavého pro své milované anebo pro někoho neznámého! Uvidíme se příště!

„BUĎTE KAŽDÝ DEN LEPŠÍ“ 

www.JosephMichaelLevry.com