Jaro a vaše zdraví

Léčivá série pro jaro – část 1

Během jara se zvyšuje vibrace prány, která je stále silnější a výraznější. Léčivé období jara je k dispozici v době od 21. března do 22 června. Paprsky Slunce zahrnují v tento čas zemi energií a vysoce nabitou pránou a díky tomu je toto období nejlepší dobou pro regeneraci a léčení. Slunce, které je představitelem Boha, jedinečného zdroje veškerého života, posílá na zemi velké množství prány, proto je možné se vyléčit a aktivovat vaši vlastní vnitřní obnovující energii tím, že se modlíte za druhé.

Od okamžiku, kdy svítí Slunce na zemi v úhlu 60 stupňů až do poledne, jsou vibrování Naam a vstřebávání slunečního fluida velmi důležité praktiky, díky kterým získáte největší přínos léčivé energie jara. Pracujte proto s posvátnou hudbou vydavatelství Rootlight, speciálně s CD Absolute Goodness a Messages of Light: Infinite Healing a naplňte každou buňku svého těla novými vibracemi jara, abyste se dokázali naladit na příznivé síly vesmíru. Vdechujte dokonalé světlo nového dne a najděte moc a sílu se vyléčit a obnovit svůj život.

Vězte, že existuje prapůvodní spirituální vztah mezi vzduchem, duchem a světlem. Bez Slunce, které je fontánou světla, a bez vzduchu by nemohl existovat život. Sluneční fluidum obsažené ve vzduchu nás obklopuje Božským duchem, univerzálním životem, který oživuje veškerý stvořený život. Jakkoli nás na jaře obklopuje hojnost prány, pravda je taková, že sluneční fluidum nás obklopuje neustále. Jak je podrobně vysvětleno v knihách Léčivý oheň nebes a Božský lékař, jsou tři hlavní části těla, které je potřeba vystavit na Slunci, abyste přijali nejvíce léčivé energie. Jak vstřebáváte sluneční fluidum, představte si své tělo jako spirituální houbu. Posaďte se, uvolněte a vnímejte léčivé světlo Slunce, jak prochází vaším tělem. Sjednoťte svůj dech s jeho rytmem. Představte si, jak každá část vašeho těla vstřebává krásné světlo Slunce. Představte si, jak se z každého z vašich 26 obratlů stává houba, která s každým dechem nasává toto světlo. S každým výdechem pak vnímejte, jak léčivé světlo září skrze póry vašeho těla, skrze zadní část hlavy, trupu i nohou. Jak pokračujete, vnímejte, jak se vaše tělo otevírá obklopujícímu pránickému slunečnímu fluidu, a soustřeďte se na to, jak roste a roste. Tím, že si představujeme, jak sluneční fluidum naplňuje naši bytost, otevíráme se vyššímu vědomí přítomnosti a moci Boha, který pracuje skrze Slunce. Bůh ve skutečnosti naplňuje každou buňku našeho těla.

Jakmile praktikujeme tuto speciální jarní techniku, dovolujeme více a více Bohu, abyste se stal součástí naší bytosti. Tímto způsobem můžeme vyléčit tělo i mysl. Proto využijte silné regenerující energie jara i během vaší každodenní spirituální praxe. Pamatujte si, že toto je nejsilnější období pro léčení mysli, těla i ducha, proto si jako vědomý záměr stanovte se plně naladit na nebeské energie. To přinese co největší proud božské lásky, světla a milosti do vašeho života.