Mocná modlitba

Přidejte si tuto modlitbu do své meditace. Vneste do toho své pocity a odříkávejte ji ze svého srdce jako první věc, když se ráno probudíte a jako poslední věc, než jdete večer spát. Když zde anebo kdekoliv jinde, používáme slovo Bůh, máme tím na mysli Univerzální Nekonečnou Mysl, kterou je nekonečná láska, nekonečná moudrost, nekonečná pravda a nekonečné dobro.

Tato nekonečná dokonalá Mysl se manifestuje v nás jako naše vlastní mysl. Když se odloučíme od této nekonečné Mysli, která vše stvořila a která vládne všemu a vše řídí, stáváme se omezení. Tato modlitba poděkování je naladěním se na tuto nekonečnou božskou Mysl, na zdroj našeho bytí, stvořitele naší duše. Když jsme vděční Bohu a děkujeme mu, stává se to modlitbou. Vděčnost je mocný způsob, skrze který se můžeme spojit s božskou myslí a vědomím, abychom mohli být požehnáni a stali se požehnáním pro ostatní. Jakmile děkujete Bohu za svá požehnání, dovolujete jim se ve vašem životě násobit. Přijímáte pak více požehnání. Jakmile nejste vděční za to, co máte, Vesmír vám to sebere. Pokud nepoděkujete za své zkoušky, zůstávají ve vašem životě a násobí se. Pokud poděkujete za své zkoušky, rozpouštějí se a opouštějí váš život. Všechno v našem světě má spirituální podstatu a fyzickou formu. V materiálním světě je všechno zakryto skořápkou. Každý problém je příležitostí dosáhnout vyššího vědomí. Všechny vaše zkoušky mají určitou funkci, kterou plní. Zobrazují váš stav bytí. Jsou zde proto, aby vám přinesly moudrost, zvýšily vaše vědomí a pomohly vám uvědomit si vaši vyšší podstatu. Každá situace, které čelíte, má pro vás skrytý vzkaz, který ale není často možné objevit skrze pět smyslů. Proto je Naam tak důležité, protože vám dovoluje dostat se nad rámec pěti smyslů. Naam otevírá srdce a lidské srdce vidí lépe než oči.
 
Bez ohledu na to, co se ve vašem životě děje, vždy je alespoň jedna věc, za kterou můžete být vděční. Nejrychlejší způsob, jak zlepšit váš život nebo změnit určitou situaci, je vytvořit si pocit vděčnosti. Když jsou lidé vděční, jsou pro jejich prospěch aktivované určité příznivé síly v přírodě. Žijte z úrovně vyššího já a děkujete Bohu za vše. Zpívejte Naam a mezi tím říkejte Bohu: děkuji. Řekněte lidem kolem sebe, jak si jich vážíte. Těm, co se modlí za druhé, je vždy požehnáno. Buďte vděční a děkujte a celý váš den bude požehnán.
 
Mocný způsob, jak se naladit na božskou podstatu
 
Děkuji Bože, můj Pane.
Děkuji, že jsem naživu a že ti mohu sloužit.
Děkuji za tento krásný život, který jsi mi dal.
Děkuji za tvoji milost. (3x opakujte)
Děkuji za to, že jsi dobrý a že tvoje milost trvá navěky.
Děkuji za tvoje neomezené slitování, které máš pro mne.
Děkuji za všechno, co jsi mi dal.
Děkuji za veškeré dobro, kterým jsi mi požehnal.
Děkuji za vše, co jsi mne naučil.
Děkuji za dobro, které jsi vložil do mé mysli, mého srdce a mojí duše.
Děkuji za soulad v mé duši se všemi lidmi a všemi okolnostmi.
Děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti, Pane.
Děkuji ti za tvůj život. 
Děkuji ti za tvé světlo.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, že mě naplňuješ ještě více světlem.
Děkuji, že naplňuješ moji duši svojí milostí a laskavostí.
Ó Pane, požehnej mojí duši a nechť je tvému jménu navždy požehnáno.
Požehnej mi, požehnej mi, ó Pane, vskutku mi požehnej a rozšiř moje území.
Modlím se za neomezený nárůst v bohatství, úspěchu, radosti, harmonii, dobrém zdraví, lásce a dobru. Vskutku mi požehnej.
Pane, děkuji ti milión krát. (3x)
Otče, děkuji ti za neomezený nárůst v bohatství, úspěchu, harmonii, dobrém zdraví, lásce a dobru. (3x)
Tak se staň.
Pro slávu Boha. 
 
Požehnejte svůj život modlitbou za druhé
 
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za to, že dáváš svá požehnání všem bytostem, známým i neznámým a že necháváš svoji božskou lásku, mír a světlo proudit na Zemi.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za to, že dáváš všem Naam jogínům, praktikovatelům Harmonya, Božským spirituálním alchymistům a našim milovaným štědrost, dobro a požehnání tvojí milosti.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za to, že necháváš svoji moc a sílu milosti a slitování projevit v jejich životě.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za obohacení všech Naam jogínů, praktikovatelů Harmonya, Božských spirituálních alchymistů a našich milovaných bohatstvím, úspěchem, harmonií, dobrým zdravím, radostí, štěstím, vítězstvím a láskou, pro slávu Boha.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za léčení, požehnání, ochranu, rozšíření a posílení naší Naam komunity.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za pozvednutí, naplnění a dodání prosperity každému z nás, spolu se všemi, kteří jsou s námi spojeni, všemi způsoby, pro slávu Boha.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za oživení a pozvednutí našeho ducha tvojí milostí a za to, že je v našich životech projeven božský duch, jež je neomezený.
Děkuji ti, Bože, můj Pane, za necháváš svoji tvář na nás zářit, abychom se stali zobrazením tvé božské lásky, tvé božské moudrosti, tvé božské pravdy a prostředníky tvého vyššího světla.
Tak se staň.
Pro slávu Boha.