Spirituální význam zatmění Slunce

Po tisíce let jsou mystikům a jogínům známé časy zatmění Slunce a Měsíce jako velmi nepříznivé – jsou špatným znamením. Dne 21. srpna bude svět svědkem zatmění Slunce, kdy celé Spojené státy budou mít zkušenost plného zatmění Slunce, což je nebeský fenomén, který se neudál přibližně jedno století.

Jakkoli je zatmění Slunce důležitou událostí, existuje spousta mylných představ ohledně jeho pravého významu. Bez ohledu na to, jak chytří nebo bláhoví si myslíme, že jsme, teď přišel čas, abychom se řídili moudrostí Věků a následovali zákony přírody, abychom porozuměli tomu, jak Vesmír funguje. Zákony Vesmíru jsou jako semafory pro naše životy a je potřeba se naučit číst hvězdy jako mapu. Prací se zákony přírody se dostáváme do kontaktu s inteligentními silami, které skrze ně fungují. Vesmír je inteligentní a je ovládán určitými neměnnými zákony. Jakmile žijeme v nesouladu se zákony přírody, zveme neštěstí do našich životů. Správné porozumění manifestace zákonů přírody rozvíjí naše vědomí a dává nám prostředky, které potřebujeme k překonání slabosti, abychom mohli vést naše životy tvořivým způsobem, který léčí nás i naše milované.

Musíme si pamatovat, že Světlo je principem dokonalosti a temnota je nepřítomnost Světla. Během zatmění Slunce je světlo omezeno a vytváří se tak prostředí, které je příznivější negativitě. Proto je to nejlepší čas k praktikování meditace a modlitby, abychom mohli zvýšit naše vnitřní Světlo a posílit jasnost naší bytosti. Během času zatmění jsou lidé více náchylní k mentálnímu, emočnímu a fyzickému stresu, který může mít vliv na vztahy s přáteli, milovanými i na vztah k sobě. Je důležité zdůraznit, že nejdůležitějším symbolem Světla na Zemi je Slunce. Přináší světlo, osvícení, léčení a dobro. Během nadcházejícího zatmění Slunce zakryje Měsíc náš výhled na něj a bude vytvořen čas temnoty, plný či částečný podle toho, kde na Zemi se nacházíte. Stupeň, v rámci kterého je Slunce zatměno ve vaší oblasti, určí, jaký vliv bude na tuto oblast mít. Proto je to nejlepší čas k posílení vaší energie, jelikož by zde neměla být žádná slabost, žádný kaz a žádná oblast, skrze kterou může temnota proniknout do vaší aury. Je potřeba, abychom meditovali ke zvýšení našeho světla a pozvednutí světla všech duchů a duší kolem nás.

Zatmění jsou období rychlých změn, příležitostí pro nás se obrátit dovnitř a urychlit náš spirituální, morální a emoční růst. Je to čas, kdy jasnost naší mysli může být ovlivněna a nemělo by to být období, kdy si volíte začít novou práci, projekt, vztah anebo kdy se nacházíte v prostředí, které je náchylné k nehodám. Během zatmění nás příroda varuje, abychom nepracovali se zemí jakýmkoli způsobem a minimalizovali riziko poštípání hmyzem. Toto období může trvat od jednoho do tří dnů před a po vlastním zatmění. Většině lidí není známo, že mystikové vždy doporučovali se vyhnout sexuálnímu styku anebo početí dítěte během tohoto období. Důvodem pro to je fakt, že sexuální síla, která je jednou z nejsilnějších sil v celém Vesmíru, je prostoupená solární energií. Tato síla je také spojena se sférou zvanou Jesod na kabalistickém Stromu Života, který představuje naši základnu a je spojený se znamením Štíra. Během času slunečního zatmění je tato síla ovlivněna. Dítě, které bylo počato v čase zatmění, může vykazovat vady. Těhotným není ze stejného důvodu doporučeno se na zatmění Slunce dívat. Vězte, že všechny změny, které můžete v životě prožívat v tuto chvíli jsou reflexí vašeho vnitřního světa. Toto je nejlepší čas k tomu nechat odejít minulost. Toto období může vyvolat strach a úzkost. Někteří lidé budou nuceni prožívat změny způsobem, které je nepohodlný, ale v konečném důsledku povede k rozšíření vědomí a spirituálnímu růstu. Máme tři hlavní linie obrany: imunitní systém, elektromagnetické pole a trávicí systém. Během zatmění jsou tyto linie oslabenější, speciálně linie trávicí. Pokud je to možné, není doporučené jíst během období zatmění samotného a ideálně ale držíme půst celý den. Dále je doporučené nejíst jeden a půl až tři hodiny před i po zatmění. Pokud to váš zdravotní stav nedovoluje a potřebujete jíst častěji, jsou doporučené lehké, snadno stravitelné svačiny nebo ovoce. Je také zajímavé, že lidé, kteří jsou ve třetí skupině 52 dnů po narozeninách nebo lidé v 52 dnech před narozeninami, období, která známe jako periody Marsu a Saturnu, by si měli dávat velký pozor. (Pro podrobnější informace o vašich osobních planetárních periodách a vlivech se prosím podívejte do knihy Zvedání závoje.)

Toto je nejlepší čas pro meditaci a naplnění vašeho srdce láskou k Bohu. Naladění se na Boha skrze meditaci a modlitbu posílí vaše srdce, mysl a duši v tento den. Toto je nejlepší čas k tomu se modlit, abychom vytvořili dokonalé naladění se na zdroj našeho bytí, Stvořitele naší duše. Především je ale toto velmi příznivý čas pro meditaci a práci s posvátným zvukem Naam, speciálně pokud je to praktikováno v rámci skupinového vědomí. Zatmění Slunce představuje potenciál pro osobní a globální transformaci. Vibraci posvátného zvuku ve skupině během zatmění přispívá velkou měrou k úlevě utrpění mnoha lidí a k léčení světa. Nebesa nám dávají tuto jedinečnou příležitost k otevření portálu do našeho vnitřního světa, abychom se mohli zbavit naší osobní temnoty a uvolnit část z naší karmy. Dovolte si vidět jasně sami sebe. Duše, které vibrují anebo poslouchají Naam v čase zatmění Slunce přijmou požehnání z vyššího světa. Vibrujte Naam, abyste mohli otevřít svou mysl a srdce doteku božství a zvýšili proudění Světla v tomto spirituálně důležitém čase.

S láskou, mírem a světlem 

Tým Rootlight