Nový přístup k léčení

Zdraví je nejvzácnější věcí, kterou na tomto světě můžeme mít. Lidé si neuvědomují, jak je zdraví vzácné do té doby, než ho ztratí. Bez ohledu na to kolik jógy praktikujete, jak zdravě se stravujete anebo jak moc cvičíte, pokud přemýšlíte, cítíte, mluvíte a jednáte negativně a máte negativní přístup, jste kandidátem na nemoc. Většina lidí neví, že jakmile myslí, cítí, mluví a jednají negativně nebo má negativní přístup, krev se znečišťuje a zdraví je ohroženo.

Nad rámec toho, jakmile někoho pomlouváte, kopete si hrob vlastními zuby. Slovo je Bohem a slova by měla být použita k léčení, povzbuzení a sjednocení, ne k ničení a rozdělování. Je třeba si neustále připomínat, že Bůh sedí na špičce našeho jazyka. Jakkoli je pravda, že dýchání znečištěného vzduchu, pití znečištěné vody, konzumace nečistého jídla a nedostatek cvičení přispívají ke špatnému zdraví, nejsou jedinou příčinou nemoci. Z negativity onemocníte i když jíte to nejčistější jídlo, cvičíte každý den a jógu praktikujete neustále. V konečném důsledku nejvyšší forma jógy, nejlepší cvičení a nejčistější strava jsou ve formě dobrých myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Toto jsou vlastnosti, které vám přinesou nejčistější krev a trvale chrání vaše zdraví.

Existují dva důležité aspekty trvalého vyléčení: fyzické léčení a spirituální léčení. Léky fungují pouze pro tělo fyzické. Nedosáhnou do vaší mysli, kde se nachází kořen každé nemoci. Fyzický stav je manifestací mentálního přístupu a žádný lékař nikdy nevyčistí vaši mysl. Pravda je taková, že jediné, co lékař dokáže, je, že nám skrze lékařský zákrok nebo operaci vám koupí čas, kdy je nemoc odsunuta do budoucnosti. Týden, měsíc nebo deset let budete od nemoci osvobozeni, ale znovu se vrátí, protože nebylo učiněno nic, co se týká její příčiny. Jednalo se pouze o pokrytí důsledku. Pokud se vám nelíbí důsledek, je třeba odstranit příčinu. Odstraňte příčinu a důsledek bude jednou pro vždy pryč.

Je třeba, abychom se sami sebe zeptali, proč si myslíme, že máme právo ničit naše životy sebe sabotujícím chováním ve formě negativních myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Musíme se odloučit od tohoto zvyku a začít se léčit tím, že budeme dýchat správně, pít čistou vodu, jíst čerstvé a zdravé jídlo, správně cvičit a především budeme mít dobré myšlenky, dobré pocity, dobrá slova, dobré činy a dobrý přístup. Jakákoli nemoc, která se manifestuje ve vašem fyzickém těle, je manifestací mentální podmínky neboli jednoduše řešeno, je podmíněním vaší mysli. Mentální stav se tak zakoření a krystalizuje ve fyzický problém. Naše životy jsou ovládány neviditelnými silami. Viditelný svět pochází z neviditelného světa. Jakkoli je fyzický svět jedinou realitou vědců, pravá realita existuje nad rámec našich pěti smyslů. Příčina je často neviditelná. Důsledek je viditelný. Vnější zdání nám neposkytuje plný obrázek  mentálního, emočního a fyzického zdraví člověka. Nikdo z nás nemůže doopravdy poznat jiného člověka, dokud nepoznáme jeho skrytou podstatu.

Všechny zdravotní problémy jsou vytvořeny v naší mysli. Způsob, jakým používáme mysl se stává způsobem, jakým používáme naše tělo. Jakmile si stěžujeme na bolest v těle, byl tento stav v mysli přítomen dlouhou dobu před tím, než se projevil ve fyzickém pocitu. Váš mentální přístup se manifestuje ve vašem zdraví. Emoce a mentální přístup mají přímý vliv na spirituální tělo. Jakýkoli vliv na spirituální tělo se manifestuje ve fyzickém těle. Toto je recept pro manifestaci zdraví nebo nemoci. Proto potřebujete spirituální léčení, abyste podpořili fyzické zdraví. Zdravotní problémy přicházejí proto, aby nám připomněly, že musíme pracovat se silou uvnitř. Abychom se mohli vyléčit, musíme se dostat ke kořeni problému. Pravá transformace je možná pouze když se celá naše mysl stane božskou. Aby bylo fyzické zdraví trvalé, potřebuje být podpořeno spirituálním léčením a Harmonyum je pokročilou a velmi efektivní formou spirituálního léčení. My jsme především a hlavně duchem. Ti, kteří doopravdy rozumí léčení, vám řeknou, že zaměření se na hmotu, bez toho, aby bylo postaráno i o spirituální tělo, nám přinese pouze částečný výsledek. Pouze ve spirituálním stavu může člověk vystoupat nad zákon karmy. Další z těchto léčivých principů jsou dále odkryty v knihách Božský lékař a Kód mistrů.

Nyní začíná být jasné, že abychom změnili jakýkoli zdravotní stav, je především nutné změnit mentální přístup člověka. Jakmile toto učiníte, problém samovolně zmizí. Většina lidí je ale již podmíněna, naprogramována a negativně ovlivněna. Člověk, který je negativně podmíněn, není svobodný. Celý proces negativního podmínění je nezdravý, protože odjímá naši svobodu a způsobuje, že používáme naši omezenou mysl. Stali jsme se podmínění minulostí a žijeme podle naší minulosti. Proto pokračujeme v žití určitých nezdravých vzorcích. Každé ráno se probudíme a náš mozek opakuje a znovu přehrává staré nezdravé vzorce v našich životech. Vidíme život skrze brýle naší podmíněné mysli a to je ve skutečnosti velmi smutný pohled na náš život. Naše omezená mysl je s jejím připoutáním k minulosti naším nepřítelem, který vytváří zdravotní problémy a neštěstí. Ve zkratce můžeme říct, že kvalita našeho života je určena úrovní našeho vědomí a uvědomění. Je potřeba, abychom se propojili s naší nepodmíněnou myslí a osvobodili se od negativního podmínění.

Naam a léčebná technika Harmonyum jsou mocnými spirituálními prostředky pro otevření srdce a změnění a vymazání nezdravých mentálních zvyků. V Naam józe je kladený důraz na Naam. Nic není tak efektivní v čištění lidské mysli jako je Naam. Slovy velkého světce, jogína a básníka Goswami Tulsidas Ji Maharajiho, „Kalyug Kaval Naam Aadhara, Sumri Sumri Ner Utterhi Para.“ Což znamená, „V tomto věku Kali Jugy, ovlivněném velkou závislostí na technologii a počítačích, je to pouze skrze vibraci Naam, kdy lidé proplují hlubokým mořem světa. Pouze Naam přinese štěstí, mír a osvobození.“ Kabir, jeden z největších básníků a svatých mužů v Indii, se vždy soustředil na důležitost opakování Manter Jmen Boha neboli Naam. Dále řekl, „bez oddanosti Jménu Boha (Naam) je veškerá vaše inteligence přehlušena.“ Proto každá lekce Shakti Naam jógy začíná i končí s Naam. Série Rootlight hudby vám dovoluje začlenit Naam do vaší každodenní spirituální praxe. Léčebná technika Harmonyum čistí vaši mysl a neutralizuje minulost. Pravidelné aplikace Harmonya přinášejí neutralizaci minulosti, naplňují vás božskou láskou a božským světlem, které vytvářejí čisté vědomí. Abyste mohli někomu pomoci se vyléčit, je třeba, abyste jim pomohli uvědomit si věci, které dělají a které pak způsobují jejich onemocnění. Genetické, karmické i planetární vlivy zaměřují naši pozornost na minulost a stávají se překážkami, které nám zabraňují, abychom byli plně přítomni v tomto okamžiku. Po několika aplikacích léčebné techniky Harmonyum je tělo plné léčivého světla a ten, který pozoruje je ponechán, ale již není nic k pozorování. Harmonyum probouzí vědomí, abychom mohli vystoupat nad naše falešné já.

Čím více se připoutáte k Bohu, tím více jste svobodnější, proto se připoutejte k Naam, protože Naam je Slovo Svaté a Slovo Svaté je Bůh. Svoboda je úměrná tomu, jak blízko jste Bohu. Čím blíže jste, tím více svobody máte. Čím dále jste od Boha, tím méně svobody máte. Božská milost je plně soběstačná. Bůh nám dal život a abychom se o život mohli postarat, potřebujeme lásku. Bůh je láska, proto je potřeba invokovat jeho milost díky tomu, že přineseme lásku do našich myšlenek, pocitů, slov, činů a přístupu. Největším tajemstvím a nejlepším lékem je nepodmíněná láska. Nic není víc uklidňujícího a léčivého než láska. Proto mějte své srdce otevřené a myslete, ciťte, mluvte, jednejte a chovejte se s láskou. Vaše zdraví a celý váš život pak budou vzkvétat po celou věčnost.

S láskou, mírem a světlem

Rootlight Tým