Přitáhněte si božskou laskavost, zdraví a prosperitu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

požehnané jsou duše, které v dnešním světě přijmou svojí spiritualitu. Jeden z největších básníku a spirituálních mistrů Indie byl Kabir. Kabirova spiritualita je sloučení Prem neboli lásky a Bhakti neboli oddanosti. Láska a oddanost k milovanému Bohu, jednomu Bohu a meditační praxe skrze posvátnou hudbu, vedou k vnitřní mystické zkušenosti božského světla a zvuku.

Proto je Naam plné odevzdání se Bohu. Písma svatá celého světa učí o stejném projevení se Boha jako vnitřní mystické světlo a zvuk. Pamatování na Boha je nejvyšší ze všech praxí. Mnoho lidí je vibrací Naam v tomto věku zachráněno. Dokáží přejít obávaný karmický oceán světa. V Kali Juze nebude úspěšná žádná praktikovaná spirituální aktivita, pouze Simran Naam (opakování posvátného jména) a Dhyan Naam (rozjímání nad posvátným jménem). Nejvyšší úroveň útěchy, radosti a štěstí je Naam. Naam je také nejvyšší požehnání. Naam je nejposvátnější nektar. Vibrujte Naam a budete požehnáni pokladem spirituální moudrosti a silou Slova.

Posvátné nahrávky na CD Absolute Goodness (Nejvyšší laskavost) obsahují dokonalý božský recept, který nám dovoluje proniknout do skrytých tajemství mysli a zažehává náš božský potenciál. K vytvoření dokonalé praxe je možné s nahrávkou Divine Goodness (Božská laskavost) pracovat v rámci každé hodiny dne a také spojit Divine Goodness s meditací Divine Sodarchan. Nahrávka Divine Goodness obsahuje pět dokonalých metafyzických principů:

Sat Nam Wahe Guru

God is Love, God is Wise, God is Kind, God is Good

My Mind is a Center of Divine Operation

Har Har, Every Day in Every Way I Am Better and Prosperous

Har Har, Infinite Substance, Manifest in Me Now, Wahe Guru 

První část v nahrávce Divine Goodness je Sat Nam Wahe Guru. Obsahuje dvě velmi mocná jména Boha. Guru mantru Wahe Guru a Naam Sat Nam. Wahe Guru oslavuje gurua a znamená „Ó, Guru, Ty jsi jedinečný“ anebo „Úžasný Bůh!“ Odříkáváním mantry Wahe Guru se duše automaticky slučuje s Bohem, Jedinečným Guru, kterým je absolutní láska. Božské slovo Sat Nam je mocné jméno Boha a je obsaženo v našem hlavním Naam Eck Ong Kar Sat Nam Siri Wahe Guru. Sat Nam je síla Boha. Je potřeba, abychom si zvykli na to ponořit se každý den i noc do oceánu Sat Nam. S Naam naplňujeme každou buňku milující oddaností a zbožností. Osvěžte svoji mysl i tělo skrze Sat Nam. Ze Sat vše vzniklo. Sat představuje původ. Pocházíme ze Sat a zpět do Sat se opět navracíme. Veškerá síla Boha a jeho vlastnosti jsou obsažené v Sat. Klíč ke zdraví, úspěchu a štěstí je v Sat Nam. Proto zpívejme Sat Nam. Je to božská pravda, že vše je obsaženo v Sat Nam.

Písmeno „S“ v Sat je zvuk, který ovládá vědomí a přináší moc a sílu. Je to síla Shakti. Zvuk „S“ nás spojuje s Duchem Boha, který prochází celým stvořením a je přítomen v božské prozřetelnosti. Díky „S“ můžete mít kontrolu nad vědomím sebe sama. Přináší magické schopnosti a nadvládu nad vaším okolím. Použití „S“ vede k nadvládě nad ohněm ve všech královstvích Boha. Zvuk „S“ sám o sobě vibruje stejně jak zvuk, který vydává had.  Písmena „S“ a „Š“ v „Ad Sač“ představují hebrejské písmeno Šin. „Š“ je velmi silný zvuk, který dodává sílu vůle a všemohoucnost, protože Šin v Kabale je rovno principu Ruach Elohim, Duchu Boha. Berte „S“ v rámci „Š“ jako Ruach Elohim. Je to princip aktivity, který odpovídá magnetickému poli. „Š“ přináší světlo do intelektu a je známé jako nápomocný oheň, který dovoluje intelektu i vědomí otevřít se Bohu. Dovolí vám manifestovat v životě to, co chcete. Díky „Š“ můžete mít vliv na všechno v božském světě. Prací se „Š“ se modlíte k Ruach Elohim, našemu vnitřnímu Bohu, aby sestoupil dolů z vyššího světa a pracoval na našem kreativním ohni, abychom mohli probudit Kundalini Shakti neboli elektrickou sílu. Kundalini Shakti představuje sílu Šekiny. „S“ je ohněm elektrické síly, kterou nazýváme Kundalini Shakti. Díky práci se zvukem „S“ začínáme tvořit. Toto je ukázka principů pokročilých technik, kterou dostávají studenti v rámci pobytu Božské spirituální alchymie, kde máme sedm dní na to se plně ponořit do této vysoké moudrosti.

Sat, které představuje pravdu, je lůnem života. Je lůnem celého stvoření. Sat je sám Bůh. Veškerá nekonečná božská síla je obsažena v rámci Sat. Soustředění se na a vibrování posvátného slova Sat Nam pro nás otevře všechny kanály lásky. Jakmile si sednete a praktikujete Naam Sat Nam, uvědomíte si, že je plné spirituální síly. Přitahuje člověka blíže k Bohu uvnitř nás a vše v našem okolí se stává lepší. Tuto sílu můžete rozvinout díky práci s nahrávkou Shakti Sat Naam na CD Sacred Naam.

Příčinou všech fyzických i mentálních nemocí je zatížení duše negativní karmou, kterou jsme si s sebou přinesli z předchozích životů. Ta ovlivňuje naše mentální zdraví, naše emoční zdraví, naše fyzické zdraví včetně našich životů. Aby mohl být někdo trvale vyléčen, je potřeba vyléčit jeho duši. Toho může být dosaženo díky síle Nejvyšší Duše, která je projevena v Naam. Léčení lidské duše skrze Nejvyšší Duši za pomoci Naam je jediná forma trvalého léčení. Proto trávíme tolik času zpěvem Naam, abychom odčinili zátěž negativní karmy z minulých životů, kterou si nese naše duše. Díky zpěvu Naam se dostáváme ven z karmické zátěže. Naam je naším božským světlem a už teď je uvnitř nás. Božské světlo je slabé, když je zatíženo všemi nečistotami našich negativních karmických skutků. Díky Naam je ale naše světlo jasnější. Protože to, co dělá Naam je, že nás pomáhá zažehnout. Skrze božská slova Sat Nam soustředíme naši mysl pryč od světských myšlenek směrem zpátky k našemu božskému světlu. Zpěv Sat Nam nebo Wahe Guru po dobu několika hodin vyčistí veškerou negativní karmickou zátěž, která v naší duši zůstala. Díky tomu se naše božské světlo stává jasnější a karmické nečistoty jsou odstraněny. Pak je odstraněna jakákoli mentální a emoční nemoc, negativita nebo touha. Teprve tehdy se naše fyzické tělo stává zdravé a zářící. Toto je nejlepší způsob, jediný pravý způsob, který se postará o mysl i tělo. Tím, že dáváme duši na první místo, a ne tělo nebo mysl. Tím, že se postaráme o naši duši, duše očistí mysl a mysl očistí fyzické tělo a život se stane božský.

Druhá část God is Love, God is Wise, God is Kind, God is Good (Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý) mluví o moci a síle božské pravdy. Začátek Evangelia svatého Jana praví, „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ Každý člověk v dávné minulosti věděl, jak tvořit za pomocí Slova, ale postupem času, jak jsme sestoupili do hmoty, jsme ztratili sílu Slova a museli začít tvořit rukama. Jazyk je spojený s myšlenkami a buňky fungují harmonicky nebo disharmonicky podle toho, jakou povahu mají naše myšlenky. Všechno začíná myšlenkou. Jakmile jednou víte, jak vědomě vést své myšlenky, můžete stimulovat kreativní proces své mysli. Díky těmto principům můžete dát dohromady věci a podmínky vašeho světa, abyste ve svém životě manifestovali zdraví, úspěch, dovednosti a štěstí. Mentální tvoření závisí na vedení myšlenek do síly, která přitahuje, vyžaduje a organizuje vaši zkušenost do smysluplného plánu pro život.

Musíte se naučit, jak využívat svůj talent a svoji sílu. Tato silná meditace v rámci nahrávky Divine Goodness používá jednoduché, přirozené zákony a principy, které, jakmile je jim porozuměno, dokáží ve vašem životě uskutečnit cokoli. Používáme skryté principy života, abychom dokázali porozumět sobě a naplnili svůj osud. Božská prohlášení v Divine Goodness pozvedávají lidské myšlenky díky tomu, že nám dovolují soustředit se na Boha, kdy je mysl dokonale imunní vůči všem negativním myšlenkám. Ten, kdo má zdravé, pozitivní myšlenky si uchovává dobré fyzické zdraví a zároveň vysílá pozitivní příjemné vibrace všude kolem sebe. Je velice důležité, abychom naši mysl měli zaměstnanou pozitivními povznášejícími myšlenkami, které od nás udržují negativní myšlenky v bezpečné vzdálenosti a zároveň pozvedávají morálku a charakter. Trvalé pozitivní myšlenky mění fungování našeho mozku a čistí prostor pro nové přesvědčení, chování a výsledky.

Není silnější a lepší modlitby, než si ráno po probuzení a během dne pomyslet anebo říct, Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý. Toto je druhá část nahrávky Divine Goodness. Pokud chceme změnit svůj osud, pojďme s pocitem vděčnosti a díku vyslovit Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý, protože jakmile děkujeme Bohu, získáváme magickou sílu, která je mnohokrát silnější a efektivnější, než jakýkoli talisman pro štěstí. Jakmile to řeknete, automaticky se začnete cítit lépe a vaše mysl bude aktivována. Neutralizujete tím jakékoli staré destruktivní a nezdravé přesvědčení.

Vyřčením slov Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý je dokonalým spirituálním receptem pro přinesení milosti a dobra do vašeho života. Jakmile si myslíte a říkáte, že Bůh je láska, vaše srdce přijímá božskou vřelost a okamžitě přichází čistota. Čistota vám dodá Sílu. Bez lásky je život jako bez chuti. Je potřeba každý den požádat o Božskou Lásku. Bůh je Láska. Bůh je oceán lásky a soucitu. Naší pravou identitou je naše duše, podstata nás samých. Duše je částí Boha a proto je Bohem, neboli čistou láskou. Proto je potřeba, abychom se odevzdali v rámci celé naší bytosti oceánu Lásky, jehož jsme součástí.  

Jakmile věříte a říkáte, že Bůh je moudrý, automaticky přichází světlo do vaší mysli. Toto světlo vám dodá uvědomění. Musíme hledat všechny metody božské moudrosti. Moudrost je nejvyšší dobro z nebe. Když je člověk moudrý, vlastní nejvyšší božské požehnání. Jakmile si myslíte a říkáte, že Bůh je laskavý, máte v duši božskou pravdu. Pravda ve vaší duši vám přinese svobodu. Pravda je světlo, které září na naši cestu. Bez něj jsme v temnotě, děláme si iluze a jsme svedeni z cesty. Musíme vytrvale usilovat o získání naší svobody. Naše individuální duše je pravda a pravda je nejvyšší.

Jakmile říkáte, že Bůh je dobrý, říkáte to proto, aby se pro vás mohly otevřít brány dobra a požehnání. Dobro je základem, na kterém musí být vše vybudováno. Život může být krásný, ale zhroutí se, jakmile není postaven na dobru. Bůh je principem dobra. Dobro povyšuje. Dobro do lidského světa přináší všechny možnosti. Ti, kdo žijí v dobru, nikdy nezemřou, stanou se vládci svého osudu. V dobru se skrývá Bůh. Na světě existuje pouze jedna bytost, která je absolutně dobrou a tou bytostí je Bůh. Z něj vše vzešlo. Pouze dobro může zachovat život, pouze dobro může vyživovat celý náš život. Dobro je ovocem lásky a tam, kde je dobro, se ukáže Bůh. Dobro odstraňuje všechny druhy omezení.

S touto praxí jsme otevření absolutnímu dobru. Principy použité v nahrávce Divine Goodness jsou božská slova, která slouží jako nástroje skrze které získává tvar kreativní energie. Ve všech slovech použitých v těchto božských afirmacích je semínko moci a síly. Díky pravidelnému praktikování budou tato slova projektována, aby manifestovala to, co ve vašem životě představují. Celý váš život bude naplněn láskou, moudrostí, laskavostí a dobrem Boha. Vesmír dovolí semínkům lásky, moudrosti, laskavosti a dobra, aby se začaly rozšiřovat a projektovat tak, abyste ve vašem životě mohli sklízet úžasné ovoce. Nic nezabrání těmto slovům, aby fungovala. Nic nemůže zastavit slova pravdy. Slovo Boha dokáže vyléčit cokoli, co je narušeno. Díky vibrování Slova Boha jsme očištěni zevnitř. Vibrování Slova Boha je nejvyšší ze všech skutků. Praktikování této meditace čistí všechny kolem vás, včetně samotné atmosféry, ve které žijeme. Slovo Boha je klíčem ke zničení špatné karmy a přepsání vašeho osudu. Každodenní praktikování této meditace je způsob, jak otevřít život milosti a dobru.

Božská láska, božská moudrost a božská pravda jsou tři vzácné kameny, které byly vždy hledány mudrci. Božská láska přináší elixír nesmrtelného života. Božská moudrost je kamenem mudrců. Božská pravda přináší absolutní svobodu. Celý vesmír je manifestací lásky. Pravda a moudrost jsou obsaženy v lásce. Bůh je bez vlastností a nad jejich rámec. Jeho podstata je nekonečná, nezničitelná a všemocná. Nejvyšší bytost je nad rámec naší mysli, intelektu a smyslů. Celý vesmír je vyživován energií této bytosti. Tato bytost není lidská. Naše individuální duše je neoddělitelnou součástí této vyšší bytosti. Co se týká vašich fyzických omezení, vy víte, že všechny fyzické nemoci jsou výsledkem nebo reakce na minulou karmu. Každý den máte šanci zapomenout na minulost. Lidé jsou strůjcem svého osudu. Tento současný život je založen čistě na zákonu minulé karmy. Musíme osvobodit naši duši, která je uvězněna v těle bolesti, díky lásce, moudrosti a pravdě. Božská láska, božská moudrost a božská pravda nám dovolí neutralizovat naše tělo bolesti a manifestovat náš nejvyšší osud.

Třetí část nahrávky Divine Goodness My Mind is a Center of Divine Operation (Moje mysl je středem božského působení) učiní vaši mysl božskou a jakmile je vaše mysl božská, celý váš život se stane božský. Díky tomu se ve vaší mysli začne automaticky dít božská aktivita pro váš nejvyšší prospěch. Pokud je mysl božským středem působení, pak se čtvrtá část Har, Har, Every day in every way I am better and prosperous (Har Har každý den jsem v každém směru lepší a úspěšný) stane přirozeným důsledkem ve vašem životě. Tento výsledek je postupným zlepšením každého aspektu vašeho života, přinese vám prosperitu, vítězství, lásku a zdraví. Pátá část Har, Har Infinite Substance manifest in me now, Wahe Guru (Har Har Nekonečná podstato, projev se teď skrze mě Wahe Guru) otevírá brány nekonečnému dobru, aby vaším životem bez překážek proudilo. Slova Har Har invokují moc a sílu prosperity. Vzato společně je těchto pět afirmací na nahrávce Divine Goodness spojeno a určeno k tomu pracovat na různých aspektech vašeho života.

 

Praktikování meditace Divine Sodarchan (Božská Sodarchan)

Meditace Divine Sodarchan (Božská Sodarchan) nám dovoluje vědomě se soustředit na božské pravdy, abychom mohli produchovnit a pozitivně zlepšit náš život. Praktikování meditace Divine Sodarchan je podobné Divine Goodness, jelikož vytvářit stejné světlo v mysli a srdci a zaručuje zdraví a sílu života. Jakmile děláte tuto meditaci, vaši mysl naplní myšlenky na Boha a nahradí tak myšlenky na vaše problémy. Důsledkem toho z vašeho života zmizí všechno nepříjemné. Tato meditace změní vaše soustředění pryč od problémů a nahradí je božskými myšlenkami. Vaše mentální nastavení se tak stane absolutně božské. Tato mocná praxe naplňuje vaši mysl božskými afirmace Absolutní Pravdy, aby z vašeho vědomí odstranila myšlenky na cokoli náročného, co se může dít tak, aby se vám otevřely brány požehnání a dobra. „A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21) 

Když říkáme, že Bůh je dobro, dobro je Bůh, otevírá to dveře dobru ve vašem životě. Když říkáme, že Bůh je zdraví, zdraví je Bůh, otevírá to dveře zdraví ve vašem životě. Když říkáme, že Bůh je síla, síla je Bůh, zveme do našeho života neomezenou sílu. Když říkáme, že Bůh je život, život je Bůh, jsme zajedno s Univerzální životní energií a ta námi pak automaticky prochází. V podstatě říkáme „Jsem zajedno s univerzální životní energií a ta je teď aktivována a prochází mnou.“ Je potřeba si vždy vybírat čisté, zářící, božské výroky pravdy. Jediný způsob, jak se osvobodit, je žít v božské pravdě. Božská pravda nás osvobozuje. Naše svoboda souvisí do určité míry s tím, jak blízko Bohu je člověk schopen se cítit. Tato meditace má moc a sílu zvýšit frekvenci vaší mysli, protože vaší myslí budou kontinuálně procházet božské pravdy a vědomě přinášet veškerou radost, úspěch, zdraví a štěstí, které si dokážete představit  ve vašem životě.

Jinými slovy váš dům na fyzické úrovni má odpovídající dům ve spirituálním světě. Pokud se vám nelíbí váš dům ve fyzickém světě, změňte dům ve spirituálním světě. Váš fyzický dům bude tyto změny reflektovat. S touto meditací mentálně projektujete „Jsem otevřený/á pouze absolutnímu dobru.“

Ti, kteří jdou cestou Slova Boha jsou požehnáni (Přísloví 119:1), jsou oživeni (Přísloví 119:25) a posíleni (Přísloví 119:28). Slovo Boha přináší vhled (Přísloví 119:99) a oživuje nás (Přísloví 119:116).

Pozice:

Posaďte se s dlouhou rovnou páteří (na zemi ve zkříženém sedu nebo na židli v nohama na podlaze). Oči jsou jemně otevřené, soustředíte se na špičku nosu.

Dech a mudra:

1.          Uzavřete pravou nosní dírku pravým palcem. Pomalu a zhluboka se nadechněte levou nosní dírkou a zadržte dech.

Ruce položte na kolena, dlaněmi vzhůru. S každou větou božské pravdy pohybujte prsty obou rukou v následujícím pořadí:

Palec na špičku ukazováčku.

Palec na špičku prostředníčku.

Palec na špičku prsteníčku.

Palec na špičku malíčku.

Jak spojujete špičky prstů, mentálně říkejte:

God is love – Bůh je láska (palec se dotkne špičky ukazováčku)

God is wise – Bůh je moudrý (palec se dotkne špičky prostředníčku)

God is kind – Bůh je laskavý (palec se dotkne špičky prsteníčku)

God is good – Bůh je dobrý (palec se dotkne špičky malíčku)

God is love – Bůh je láska (palec se dotkne špičky ukazováčku)

God is wise – Bůh je moudrý (palec se dotkne špičky prostředníčku)

God is kind – Bůh je laskavý (palec se dotkne špičky prsteníčku)

God is good – Bůh je dobrý (palec se dotkne špičky malíčku)

God is Good – Bůh je dobro (palec se dotkne špičky ukazováčku)

Good is God – Dobro je Bůh (palec se dotkne špičky prostředníčku)

God is Health – Bůh je zdraví (palec se dotkne špičky prsteníčku)

Health is God – Zdraví je Bůh (palec se dotkne špičky malíčku)

God is Strength – Bůh je síla (palec se dotkne špičky ukazováčku)

Strength is God – Síla je Bůh (palec se dotkne špičky prostředníčku)

God is Life – Bůh je život (palec se dotkne špičky prsteníčku)

Life is God – Život je Bůh (palec se dotkne špičky malíčku)

Zároveň vtahujte břicho dovnitř s každým pohybem prstů, takto – Vtáhněte břicho dovnitř jednou se slovem „Bůh“, jednou se slovem „je“ a jednou se slovem „Láska“, pokračujte s dalšími afirmacemi, celkem je to 48 vtažení. Vtahování břicho dovnitř je jako tisknutí bezpečné klávesy na vašem lidském počítači, kdy tyto božské pravdy vnášíte do hloubky své duše, aby mohly být použity ve vašem životě z úrovně podvědomé mysli.

Pak zadržte dech a mentálně invokujte nekonečnou podstatu tím, že říkáte „Har Har Infinite Substance is manifesting in me right now Wahe Guru.“ (Har Har Nekonečná podstata se skrze mě projevuje právě teď Wahe Guru). 

2.          Uzavřete levou nosní dírku pravým ukazováčkem nebo malíčkem. Pomalu a dlouze vydechněte pravou nosní dírkou. Začněte znovu a pokračujte v nádechu levou dírkou, vtahování břicha a výdechu pravou, jak se popsáno výše.

Délka: Doporučená délka k praktikování této meditace je 30 minut.

Závěr: Na závěr této meditace se nadechněte, zadržte dech na 5-10 vteřin. Vydechněte. Pak protáhněte a vyklepejte tělo po dobu jedné minuty k odstranění jakékoli stagnující energie.

Poznámka: Tato meditace může být použita k manifestování zdraví a úspěchu v každé oblasti života. Praktikujte ji vědomě a budete mít zkušenost proudění nekonečného dobra.

S láskou, mírem a světlem

Rootlight Tým