Přidejte se k nám v modlitbě za Ameriku a svět

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

v tomto čase bolesti, úzkosti, strachu a zmatku dovolte vést naše léčivé modlitby k tomu, abychom léčili Spojené státy americké. Srdce Ameriky je plné bolesti a tato bolest je dále reflektována v srdcích mnoha lidí. Pokud je Amerika vedoucí zemí světa, pak celý svět tuto bolest cítí.

My všichni jsme vzájemně spojeni a teď víc než kdy jindy je potřeba, abychom se sjednotili v lásce, laskavosti, dobrotě a porozumění. Naše pocity, činy, slova, myšlenky a přístup se musí stát zobrazení této lásky.

Individuálně i kolektivně potřebujeme jít dále s jemností a to můžeme udělat pouze za pomoci modlitby. Pamatujte si, že každý člověk je posvátný, protože každý v sobě má dech života. Tyto volby odhalily oddělení na úrovni uvědomění, které existuje v této zemi i v celém světě. Potřebujeme se sjednotit, protože rozpolcený dům nemůže zůstat stát. Pojďme se přesunout za iluzi toho, že jsme oddělení od sebe vzájemně a od Boha. Pamatujte si, že je to láska, která sjednocuje a všechny přináší dohromady, protože nám dovoluje vidět, jak každá lidská bytost je článkem v nekonečném řetězu světla, bez ohledu na to, jak malý tento článek může být. Každá lidská bytost má božský účel a smysl, a Bůh nikdy nedělá chyby.

Potřebujeme lásku, abychom mohli vyléčit naše srdce. Potřebujeme mír, abychom srdce uklidnili a potřebujeme světlo, abychom do srdce přinesli léčivý rytmus. Modlitba lásky, míru a světla je krásná a mocná, jakkoli je jednoduchá. Komplexní situace potřebují jednoduchá řešení. Je to v jednoduchosti, kde můžeme najít Božství. Jak začnete praktikovat rozšíření energie lásky, míru a světla všem, vnímejte pocity lásky, míru a světla, jak vstupují do vašeho srdce. Nechte je vás zahřát a léčit, jak se obklopujete vibracemi lásky, míru a světla a pošlete je Spojeným státům americkým. Zahrňte všechny lidi, známé i neznámé, i všechny ve vládě. Myslete na děti a všechny ty, co prožívají bolest a utrpení. Dovolte pozitivním vibracím lásky, míru a světla, aby prostoupily každého, bez ohledu na jeho chování a na to, co dělá. 

1.    1. část – Odříkejte Modlitbu lásky, míru a světla

Posaďte se klidně a vyrovnaně. Zavřete oči a přeneste se do svého středu. Můžete se propojit s Božstvím vibrací mantry AUM. Jakmile jste připraveni, zhluboka se nadechněte, zadržte dech a zpívejte AAAUUUMMMM pomalu s výdechem. Opakujte ještě dvakrát. Pak odříkejte Modlitbu lásky, míru a světla. Jak říkáte část o lásce, vnímejte a představujte si krásné růžové světlo před sebou, za sebou, po vaší levici, a tak dále, dokud se kompletně neobklopíte růžovou barvou. Pro část míru si představte nebesky modrou barvu v každém směru, jak odříkáváte tuto část modlitby. Nakonec vnímejte jasné bílé světlo a odříkejte poslední část. Ruce můžete mít spojené dlaněmi na sebe před srdcem anebo v jakékoli jiné pozici.

Láska přede mnou
Láska za mnou
Láska po mé levici
Láska po mé pravici
Láska nade mnou
Láska pode mnou
Láska ve mně
Láska v mém okolí
Láska všem
Láska celému Vesmíru

Mír přede mnou
Mír za mnou
Mír po mé levici
Mír po mé pravici
Mír nade mnou
Mír pode mnou
Mír ve mně
Mír v mém okolí
Mír všem
Mír celému Vesmíru

Světlo přede mnou
Světlo za mnou
Světlo po mé levici
Světlo po mé pravici
Světlo nade mnou
Světlo pode mnou
Světlo ve mně
Světlo v mém okolí
Světlo všem
Světlo celému Vesmíru

 

2.    2. část – Pošlete lásku, mír a světlo Spojeným státům

A teď pošlete tyto léčivé vibrace k léčení srdce Ameriky. Pokračujte v představování si barev, jak je popsáno výše.

Láska před Amerikou
Láska za Amerikou
Láska po levici Ameriky
Láska po pravici Ameriky
Láska nad Amerikou
Láska pod Amerikou
Láska v Americe

Mír před Amerikou
Mír za Amerikou
Mír po levici Ameriky
Mír po pravici Ameriky
Mír nad Amerikou
Mír pod Amerikou
Mír v Americe

Světlo před Amerikou
Světlo za Amerikou
Světlo po levici Ameriky
Světlo po pravici Ameriky
Světlo nad Amerikou
Světlo pod Amerikou
Světlo v Americe

Tak se staň.

Sdílejte tuto modlitbu a její praktikování se všemi, abychom společně zvýšili proudění léčivého světla na Zemi v této přechodové době. Jsme veliká mezinárodní komunita srdečných, milých, laskavých lidí. Pojďme vytvořit nezadržitelnou léčivou vlnu dobra sdílením této jednoduché ale mocné modlitby skrze sociální média, email a naše slova! 

S láskou, mírem a světlem

Tým Rootlight