Léčivá moc a síla vděčnosti

V praktikování vděčnosti se skrývá obrovská moc a síla, která má schopnost přinést rozšířený stav uvědomění a vnitřní rovnováhy, jež vedou k požehnání. Jakmile je vděčnost praktikována aktivně, vede k probuzení a obnovení sil duše, které vás mohou přenést přes nepřízně osudu. 

Vděčnost otevírá naši mysl a srdce, kterých se v ten okamžik může dotknout Božská mysl a vědomí. Díky tomu jsme naladěni na princip Božství. Když děkujeme, jsme v jednotě se stvořitelem naší duše a zdrojem veškerého bytí. Proto, jakmile vzdáváme díky a jsme vděční, jsme obklopeni ochrannou energií proti všem známým i neznámým formám negativity. Naše světlo se stává tak jasné, že veškerá temnota je odstraněna. Rozvíjení vědomého vnitřního pocitu vděčnosti za vše, s čím se v životě setkáváme, je proto magická praxe a jedna z nejrychlejších cest ke změně okolností v našem životě k lepšímu. Bez ohledu na to, co se ve vašem životě děje, najděte si jednu věc, za kterou můžete být vděční. Toto uvědomění pomůže nastavit příznivou změnu.

Naše úroveň vděčnosti je jasným ukazatelem naší úrovně vědomí, jak se skláníme před Božstvím a aktivujeme naši kreativní sílu. Díky těmto zdrojům přicházejí požehnání. Naopak, jakmile se soustředíme na to, co nemáme, automaticky tím potlačujeme naši kreativní sílu. Fungování z úrovně toho, co nemáme, vytváří výsledek, který je v souladu s nedostatkem.  Abychom vytvořili hojnost, je třeba si nejprve uvědomit a ocenit hojnost, kterou již v tuto chvíli máme. Proto si spočítejte svá požehnání, jež přinášejí světlo vaší duši, jakkoli velká nebo malá se vám mohou zdát. Na oplátku Světlo, které vyzařujete do světa, se bude manifestovat ve formě úspěchu, jež povede ke krystalizaci pozitivní evoluční struktury.

Často si vůbec neuvědomujeme, jak požehnáni jsme. Naše vnímání světa je to, co tvoří náš svět, což znamená, naše vnímání reality mění naši realitu pro nás a skrze naše skutky má vliv na realitu ostatních. Tím, že žijeme naplněni vděčností a dokážeme přijímat naše zkoušky stejně tak jako požehnání, rozvíjíme náš pozitivní mentální přístup a každý den přijímáme s pozitivním nastavením. Jakmile začneme náš den plni příznivého naladění, vytváříme synchronicitu příznivých momentů a jsme tak schopni lépe vstřebat nepříjemné okamžiky, se kterými se setkáváme. Rozvíjíme si sílu transformovat vše kolem nás díky našemu přístupu vděčnosti a její přítomnosti v rámci naší interakce s ostatními.

Pokud jsme ale nevděční za to, co máme, vede to Vesmír k tomu nám to odebrat, aby nás naučil důležité lekce vděčnosti. Hledejte dokonalost Boha v každém okamžiku, abyste ji mohli využít k obnovení harmonie. A to nejdůležitější, vězte, že všechny okolnosti, které se dějí, nám přinášejí příležitost k růstu a učení. Tyto příležitosti nás připravují na věci, se kterými se můžeme my anebo jiní v budoucnosti setkat. Často je obtížné rozumět jejich smyslu v okamžiku jejich dění, ale jakmile si dovolíme vstoupit do více neutrálního prostoru našeho vlastního Božství, začne být jasné, proč bylo důležité to, co jsme právě prožili. Nedostatek vděčnosti nám brání vstoupit do neutrálního prostoru, kterého je potřeba, abychom se dokázali osvobodit od našich omezení a mohli se volně přesunout do prostoru nekonečných možností. Přesuňte se do neutrálního prostoru a tím, že jste vděční, se uvolněte z reakcí, které vás omezují.

Nejprve je potřeba začít s tím, že cítíte vděčnost k Bohu za dech života. Pamatujte si, že není dobré brát věci jako samozřejmost. Co se nám děje, je pouze výsledek toho, co jsme si přitáhli díky našemu přístupu, který dává do pohybu buď příznivé anebo nepříznivé síly ve Vesmíru. Každá zkušenost, kterou procházíte, je určena přímo pro vás, abyste dostali správnou lekci. Jakmile se na to díváme tímto úhlem pohledu, můžeme pochopit, že všechno, co se nám děje, dobré i špatné, je něco, za co je třeba být vděčný. Proto pojďme začít každodenní léčivou praxi počítáním požehnání a vděčností za všechno, co jsme v životě obdrželi. Věřte si a věřte v sílu Vesmíru. To vám pomůže dosáhnout vašich cílů rychleji a úspěchu snadněji. Vaše zvýšené uvědomění vděčnosti bude mít pozitivní vliv na všechny kolem vás, čímž vytvoří řetězový efekt ve vašem životě i v životech ostatních lidí. Tím, že jsme vděční, rozšiřujeme naši kapacitu k přijetí ještě více hojnosti. Naše přítomnost a vyzařování se stanou mocnými silami pozitivity. Tak, jak jsme díky vděčnosti v souladu s Božstvím, budeme mít zkušenost, jak vše funguje pro naše nejvyšší dobro. Přijímáme a vnímáme více příležitostí a začínáme žít život neustále se rozrůstající prosperity a požehnání.