Koronavirus: jak se chránit?

Koronavirus: jak se chránit?

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie. Naším úkolem je vás informovat a zároveň opravdu doporučujeme, abyste praktikovali ochranná opatření. Zvykněte si každý den používat dezinfekci na ruce, umývat si ruce tak často, jak to jde a pít horkou vodu nebo Naam Chai Tea z termosky, která drží teplo, každých 10 až 15 minut, pokud se nacházíte v zasažené oblasti nebo se pohybujete na stísněných veřejných prostorách, aby se zabránilo šíření COVID-19. Také doufáme, že jste si našli čas k přečtení článku o praktických doporučení pro ochranu proti viru a že se některé z těchto technik staly součástí vaší každodenní praxe. 

Nyní, více než kdy dřív, je třeba, abychom o sebe navzájem pečovali a abychom se stali zosobněním klidu a světla pro všechny členy naší komunity. Sdílejte tyto informace se všemi, kteří jsou na tuto moudrost připraveni. 

Tato přítomná pandemie způsobuje oddělenost a rozptyl vědomí, což má vliv na osobní život každého z nás. Mnoho lidí cítí ve svých srdcích a žaludku pocity příchodu masivních změn, nepředstavitelných a neviditelných, které jsou důsledkem neznámého a nepředvídatelného. Náhlé a nečekané změny nás zastihly nepřipravené a odpovědí je strach, zlost a často panika. Tyto drastické změny narušují naše jinak neměnné návyky. Ve chvíli, kdy narušíme naše předvídatelné zvyky a vzory, můžeme se cítit vystrašeně, nejistě nebo dokonce přemoženě a zdrceně. Spirituálně řečeno, stojíme tváří v tvář dokonalé bouři. 
 

CO SE SKRÝVÁ VE JMÉNĚ:
CORONAVIRUS/COVID-19 A JEHO VIBRACI

Ovládnutí čehokoliv závisí na poznání, protože nikdy nemůžeme ovládnout něco, o čem nic nevíme. To znamená, že jako první musíme porozumět jeho jménu. Karma se skrývá ve vibraci jména. Mystikům se minulost, přítomnost i budoucnost odkrývá skrze jméno stejně tak, jako někdo čte začátek, prostředek a konec knihy. Význam jména má velký vliv jak na majitele jména, tak i na ostatní. Podle Božské duchovní moudrosti má každé písmeno svoji číselnou hodnotu. S tímto systémem vidíme, že nám kombinace čísel v jakémkoli jméně odkrývá mystický dopad nebo archetypální vibraci. Vhled do archetypální vibrace spojené se jménem nám dává znalost a znalost vede k ovládnutí.

Když se podíváme blíže na pořadí a význam písmen a vlastnosti slova „coronavirus“, objevíme skrytou zprávu, která nás může vést a získat nadhled ohledně tohoto smrtícího viru. Podle metafyzické vědy čísel, slovo „coronavirus“ odpovídá vibraci čísla 43, které indikuje destrukci, nezdary a ničení. Pod touto vibrací mohou být věci zredukovány na nic. 

Když se blíže podíváme na pořadí a význam písmen a vlastnosti slova „COVID-19“, zjistíme, že má numerickou vibraci čísla 13, archetyp známý jako Smrt nebo Kosící kostra. Je to archetypální energie změny a regenerace. Tento 13. klíč Velké Arkány je vibrací transformace, smrti a vzkříšení; nechat jít minulost, abychom mohli vyrůst za naše hranice; nechat jít občas znamená zničit; je to číslo rozvratů a otřesů; číslo zkázy a nových začátků. Je to symbol síly, která se musí správně použít tak, aby nezničila sama sebe. Ústřední postava tohoto 13. klíče Velké Arkány, Smrt, je zobrazena jako kostra s kosou, která kosí lidi na poli s novou trávou. Zdá se, jako by tváře mladých lidí vyrůstaly ze země. Tato karta reprezentuje transformaci a znovuzrození vědomí na vyšší úrovni. Indikuje ambice, jež jsou sesekány jako tráva na louce, a zkrácení života. Dále, když se podíváme na součet čísel 1 a 3 v čísle 13, dostaneme číslo 4. Zajímavé je, že také rok 2020 se redukuje na číslo 4. Toto číslo je číslem Uranu, mysticky znám jako severní uzel Měsíce, neboli Rahu, známé také jako hlava draka. Je to aktivní a často ničivá síla, zlomyslná planeta, dynamická ve své podstatě, s velice nízkou vibrací. V metafyzice se zapisuje jako 1 – 4. Číslo 4 je Uran, neboli negativní aspekt Slunce. Rahu přináší zmatení, představuje překážky v životě, způsobuje náhlé změny a může vést ke katastrofě.
 

VHLED DO NEVIDITELNÝCH SIL:
CO NÁM ODHALUJE ASTROLOGICKÁ A PLANETÁRNÍ KOMBINACE VLIVŮ SKRYTÁ V PANDEMII KORONAVIRU

V březnu 2019, vstoupil Uran do souhvězdí Býka a zůstane v něm až do 26. dubna roku 2026. To znamená, že Uran, síla ničení, překvapení a drastických změn, která se často chová zlomyslně ve své podstatě, je přítomna ve znamení zvěrokruhu Býka a zůstane tam po dalších sedm let. Uran vládne všem neočekávaným změnám, zatímco Býk reprezentuje stabilitu a bezpečí. Takto, metaforicky řečeno, Uran přichází zničit naši stabilitu. Uran je také nazýván jako velká síla, která nutí lidi probudit se. Obecně nás vliv Uranu nutí hledat nové cesty v tom, jak se díváme na věci okolo nás. 

Tato pandemie přináší změnu do našich často pohodlných životů, nutí nás být obezřetnými a začít se starat. Náš způsob života je obrácen vzhůru nohama, lidé nosí masky, mění své rutiny, školy byly zavřeny, lety a všechen program zrušen. Okolnosti nám ukazují, že věci se začaly měnit a to, co platilo v minulosti, již neplatí. Všechny úžasné nádherné technologické objevy, pokročilé komunikační techniky, online přístupy a svět sociálních médií jsou také řízeny Uranem. Ale Uran je i planetou revoluce a rozvratu, která pracuje na tom, aby nám zakazovala, omezila nás, ohraničila a izolovala nás. Můžeme vidět tyto restriktivní a omezující vlivy Uranu v rámci karantén, které byly nařízeny. Ve skutečnosti, každý z nás zažívá nějakou formu omezení a narušení našich obvyklých návyků. Uran vešel jako hurikán, jedná rychle a někdy obrací věci vzhůru nohama anebo ve zlomek sekundy roztočí věci úplně opačným směrem.

Pokud jste se ještě nepřipravili na vstup do znamení Berana, učiňte tak nyní, dokud nepřijde vrchol. Dne 21. března (narozeniny Země, jarní rovnodennost) 2020 kdy vstupujeme do periody Berana, Uran se spojí s Marsem, protože planeta Mars řídí znamení Berana. Obyčejně můžeme cítit vliv znamení zvěrokruhu již sedm dní předem. To znamená, že můžeme cítit vliv Marsu již od 14. března. Konjunkce Uran-Mars může být brutální a násilná. Reprezentuje skrytá, temná mystéria, smrt a temnotu. To může přinést ještě více ničení, paniky, strachu a hněvu. Není to garance, ale od 13. 4. do 22. 8. je zde okno, ve kterém můžeme vidět paprsek světla ve formě jednoho nebo více nových objevů, které nám mohou dát naději. Modleme se za to, aby světlo zvítězilo.
 

DOKONALÁ BOUŘE

V důsledku toho, že žijeme v čase řízeným Uranem, budou přicházet velké změny v životech každého z nás. Během přednášky Dekódování roku 2020, který byl veden na začátku roku, jsme se obsáhle věnovali významu vibrace čísla 2020 a také jsme se zaměřili na kombinaci sil, kterým budeme čelit v letech 2020–2026. Zjistili jsme, že speciálně tento rok budeme svědky zvýšeného výskytu vzduchem přenášených nemocí a dalších okolností. V podstatě máme sedm let pod vlivem planety Uran, 2020 je pod dalším vlivem planety Uran, a vibrace pandemie COVID-19 je podle mystiky vedena archetypálním vlivem Uranu. To je důvod, proč tyto časy připomínají dokonalou bouři. 

Tento virus se neomezuje geograficky, nehledí na rasu, vyznání víry nebo pohlaví. Nezáleží na tom, kdo jste, odkud pocházíte nebo jak vypadáte, všichni jsme ovlivněni, tak či tak. Lidstvo může být přinuceno k tomu, aby se sjednotilo a obětovalo jeden pro druhého, abychom překonali tuto pandemii.  Jednoduše řečeno, jsme v tom všichni.

Podle Božské duchovní moudrosti, nepodmíněná láska, služba, odevzdání se a božská pravda odstraňují negativní vliv Uranu. Je zajímavé, že většina dětí je ušetřena od tohoto viru. Jeden z důvodu může být jejich čisté srdce a nepodmíněná láska. Prozatím není na COVID-19 lék, lékařská obec předvídá, že bude trvat 1–2 roky, než bude vytvořena a distribuována vakcína. Naneštěstí je pravděpodobné, že se věci stanou horšími dříve, než zlepší. Hned vedle vědy a medicíny, jsou nejlepšími zbraněmi, které v tomto boji máme nepodmíněná láska, čistota, odevzdání se a božská pravda. 

Tato pandemie způsobí nejen, že lidé budou umírat, ale i další nepředvídatelné události jako jsou nemoci, finanční nejistota a změny v chování ostatních, které jsou mimo naši kontrolu. Ničí to naše zvyklosti, šokuje systém a nutí nás probudit se. Fyzický svět je neustále se měnící hra stvoření. Jedinou neměnnou realitou je Jednota. Síla, která se nachází nad rámec tvaru a formy. Jsme nuceni objevit pravou povahu naší závislosti. Tato vibrace ničí rigidní a falešné struktury, do kterých jsme sami vstoupili. Tyto časy přinesou velké změny do života každého z nás a změna vytvoří strach a hněv. Avšak, nemusíme tyto časy prožívat ve strachu. Je zde pár věcí, které můžeme udělat proto, abychom tuto vibraci překonali.
 

VĚCI, KTERÉ MŮŽEME IHNED UDĚLAT

Chraňte hrtan a nosní průchody slanou vodou 

Souhvězdí Býka vládne hrdlu, včetně celého krku a hrtanu. Můžeme pracovat s hrdlem tak, abychom přinesli pozitivní efekt posílením stabilizační schopnosti Býka. Viry a bakterie jsou schované v hltanu, části hrdla, která se nachází uvnitř za nosní dutinou, protože zde mají možnost se množit. Jednoduchá technika kloktání slané vody vytváří prostředí pro viry a bakterie, ve kterém těžko přežívají. Jedna z věcí, která nesmí chybět v našich návycích, je mytí rukou tak často, jak to jde, a dostatečná ústní hygiena. Každý den rozpusťte 1–2 lžičky soli ve vlažné sklenici vody. Naplňte ústa vodou, zakloňte hlavu a nechte umýt hrdlo, poté jemně otevřete ústa a začněte kloktat, po několika sekundách kloktání vodu vyplivněte. Opakujte 3x. Pravidelná praxe kloktání slané vody vám pomůže chránit se před kašlem, nachlazením a horečkami. Podobného efektu dosáhnete používáním fyziologického roztoku, který si několikrát během dne stříknete do nosu. Můžeme také pracovat chodidly, naší základnou, abychom zůstali v kontaktu se stabilitou spojenou s Býkem a minimalizovali ničivou povahu Uranu. Několikrát týdně namočte své nohy do horké vody s mořskou solí, což pomůže otevřít meridiány a vyčistit všechny jedy. 

Horká voda

Téma jsme vysvětlili dostatečně v předešlém článku Techniky pro ochranu proti viru, ale stojí za zopakování. Horká voda symbolizuje Božskou Lásku, která překonává sílu Uranu. Ti, kteří žijí z podstaty Božské Lásky, se budou v této vibraci cítit dobře. Voda je symbolem Lásky a horká voda je symbolem Božské Lásky. Horká voda je velkým lékem, zvláště v této době. Prosíme, ujistěte se tedy, aby se pití horké vody stalo každodenní součástí vašeho života.

Udržujte své tělo zdravé a fit pravidelným cvičením 

Pro ty, kteří nemohou jít na cvičení, je zde mimo jiné technika Naam 5, cvičení, které můžete dělat kdykoli a kdekoli, abyste posílili své tělo. Co se jógy týče, není zde více efektivnější technika, která by aktivovala celé tělo, od hlavy až po prsty na nohou, jako je technika Sukshma Vyayama. Vyléčí vás to způsobem, o jakém jste nikdy nesnili. Je důležité dosáhnout každé části těla, protože tak, jak říká staré přísloví, ztrácíte to, co nepoužíváte.

Zpívejte Naam  

Tak, jak jsme zmínili výše, Býk vládne krku, hrdlu a hrtanu. Ačkoli tichá meditace může být dobrá, Naam meditace je doporučená, protože má přímý vliv na hrtan, aby se opět stabilizoval vliv Býka a deaktivovala síla Uranu.

Pravidelně praktikujte semínko zvuku RAM

Bij mantra RAM, která reprezentuje radost přicházející z Božské lásky, je semínkem zvuku, které překonává negativní vibraci Uranu. A tak, od teď až po rok 2026, musí být RAM denní součástí vaší meditační praxe. Otevře vaši Duši Božské Síle a vy budete mít sílu překonat jakoukoliv výzvu. Jako spící semínko je přítomno ve všech z nás po mnoho životů a klíčí pouze tehdy, když jej začneme vibrovat. Dovolí to naší duši představit se našemu Vyššímu Já a vytvoří hlubší sebeuvědomění. RAM představuje naši duši neboli naše vědomí a je symbolem vnitřního ohně, který, je-li aktivován, pálí všechny fyzické, mentální a spirituální nečistoty. RAM ničí ohraničení dané karmou, které nás drží oddělené od Stvořitele, tím se stává strážným andělem, jež přináší rytmus, harmonii a rovnováhu do naší mysli a těla, a klid a radost do našeho života. RAM vám pomůže vytvořit silnou, magnetickou energii, která je doprovázená čistou aurou. Přitahuje kreativitu a požehnání magnetického pole celého Vesmíru a tím chrání naše vlastní magnetické pole a vynáší nás nad mlhu, která je okolo nás. Použijte mantru RAM, tím můžete snížit dopad energie Uranu a umožníte tím sami sobě, abyste čelili této bouři mírumilovně, a abyste mohli dát povolení k tomu, aby udělali to samé. Učiňte z RAM, stejně tak jako z Triple mantry a Božské metafyzické poselství pro mysl, základ vašeho dne tak, abyste mohli procházet těmito komplexními dny, plných neočekávaných změn, s pozitivitou, rovnováhou a čistotou. Obě mantry, Triple mantra a Protective Guru Ram Das jsou obsaženy v meditační praxi pro rok 2020. Můžete také pracovat s nahrávkou Soulful Ram (CD Naam Transformation) nebo RaMa Ram (CD Naam Mala Meditation).


Léčivý protokol pro Vás a Vaše milované

Toto je přesný protokol, který nám poskytuje možnost použít sílu metafyzického léčení jak nás, tak našich milovaných. Vytváří základ pro rychlé léčení. Celá praxe trvá asi 40 minut. Můžete ji použít, abyste podpořili své léčení nebo abyste pomohli v léčení někoho jiného v případě, že je nemocný. Je doporučené použít následující tři nahrávky v přesně dané sekvenci:

  1. Dhan Dhan Ram Das Gur for Miracles – Vytváří základ pro zázraky. Dělá z nemožného možné a umožňuje, aby k nám přišla milost.
  2. Ra Ma Da Sa Adagio – tato mantra je jako vzácný diamant, který vás spojí s čistou léčivou energií vesmíru. Konkrétně tato nahrávka z Rootlight byla použita v Memorial Sloan Kettering Cancer Center ve výzkumu, který dokázal, že nahrávka snižuje vnímavou bolest u dětí, které prochází léčbou rakoviny. 
  3. Hari Ohm Transformation – bojuje proti všem nemocem a neutralizuje všechny astrologické nebo planetární otřesy. Vzhledem k vlivu Uranu, je dobré pracovat s touto mantrou následujících 7 let.

Všechny nahrávky najdete na speciálním CD Healing Formula. Vy a vaší blízcí můžete nechat hrát tyto léčivé formule na nízkou hlasitost u vás doma. 

Hu (Dobrovolné) – je doporučené pracovat s posvátným zvukem HU díky jeho jasným schopnostem odstranit hněv, strach a obavy. Je speciálně doporučen pro podporu klidného a hlubokého spánku. Můžete meditovat s nahrávkou zvuku HU, zdarma ke stažení zde, těsně před spaním, což vám pomůže zklidnit se.


Pro samo-léčení:

Část I

Pozice: Posaďte se do meditativní pozice s dlouhou rovnou páteří.

Pozice rukou: Ruce jsou v pozici modlitby (dlaně tiskneme k sobě, prsty směřují vzhůru, držíme v úrovni srdce).

Oči: Oči jsou zavřené soustředící do oblasti 3. oka, nebo lehce otevřené soustředící se na špičku nosu.

Naam: Nádech a na jeden dlouhý výdech vibrujeme zvuk AUM. 3x zopakujeme a na chvíli sedíme v tichu před tím, než se pustíme do části II.

Část II

Pozice rukou: Dejte ruce do pozice středního pilíře (dlaně držíme od sebe na šíři těla, míří k sobě a držíme před solárním plexem).

Oči: Oči jsou zavřené, soustředíme se do bodu 3. oka.

Naam: Meditujte se všemi třemi mantrami v daném pořadí, plynule přecházejte od jedné k druhé až je praxe kompletní. Mezi každou nahrávkou zůstaňte chvíli v klidu, pak vytřepejte ruce i nohy, abyste se zbavili jakékoli stagnace před tím, než se přesunete k další nahrávce. 

Na závěr: Nádech, zádrž dechu a obklopte se na pár vteřin léčivým světlem. Výdech. Zopakujte 3x. Chvíli odpočiňte v tichu, abyste mohli procítit tuto čerstvou dodávku univerzální léčivé síly, jak cirkuluje celým vaším tělem.


Léčení na dálku:

Část I

Pozice: Posaďte se do meditativní pozice s dlouhou rovnou páteří.

Pozice rukou: Ruce jsou v pozici modlitby (dlaně tiskneme k sobě, prsty směřují vzhůru, držíme v úrovni srdce).

Oči: Oči jsou zavřené soustředící do oblasti 3. oka, nebo lehce otevřené soustředící se na špičku nosu.

Naam: Nádech a na jeden dlouhý výdech vibrujeme zvuk AUM. 3x zopakujeme a na chvíli sedíme v tichu před tím, než se pustíme do části II.

Část II

Vyberte si osobu, které chcete léčení poslat, zavřete oči a řekněte následující modlitbu:

Božská inteligence, očisti celou mou bytost tak, abych se stal/a dokonalým prostředníkem pro léčivou energii. Nechť se tak stane.“

Část III

Pozice rukou: Dejte ruce do pozice středního pilíře (dlaně držíme od sebe na šíři těla, míří k sobě a držíme před solárním plexem).

Oči: Oči jsou zavřené, soustředíme se do bodu 3. oka.

Naam: Meditujte se všemi třemi mantrami v daném pořadí, plynule přecházejte od jedné k druhé až je praxe kompletní. Mezi každou nahrávkou zůstaňte chvíli v klidu, pak vytřepejte ruce i nohy, abyste se zbavili jakékoli stagnace před tím, než se přesunete k další nahrávce. 

Na závěr: Nádech, zádrž dechu a obklopte se na pár vteřin léčivým světlem. Výdech. Malá pauza.

Část IV

Vizualizujte si osobu, kterou chcete léčit, tak živě, jak jen dokážete. Poté si představte, jak tato osoba sedí a je otevřena přijímání. Zatímco je v tomto přijímajícím stavu, vidíte paprsky světla, jak sestupují ze Slunce a obklopují tuto osobu. Jakmile je celá bytost obklopena tímto světlem, vidíme, jak se začíná nabíjet a vibrovat silou, zdravím a harmonií. Představte si daného člověka šťastným, jak se směje, raduje se, je tím nejlepším, jakým může být, a jak vibruje zdravím. Vnímejte chvilku tento obraz.

Část V

Ve chvíli, kdy provedete tuto vizualizaci, nadechněte se, zadržte dech, a v duchu řekněte: „Je to hotovo“, výdech. 

Nyní zapomeňte obličej dané osoby a řekněte: „Božská inteligence, požehnej mojí práci. Nechť se tak stane.“ Na chvíli zůstaňte v tichu a pak se vraťte k vašim denním aktivitám. 

Můžete čerpat inspiraci z této jednoduché praxe, dělat ji kdykoli během dne, přidat si do ní jakékoli prvky, které považujete za nutné. 

Ještě jednou připomínáme, jak je důležité praktikovat doporučené techniky pro ochranu svého zdraví a zdraví našich milovaných.

S láskou, mírem a světlem,
NAAM PRAHA

V těchto časech, kdy jsme fyzicky oddělení, můžeme využít pozitivního aspektu Uranu, který vidíme v možnosti zůstávat propojení online skrz sociální média a technologii.