Síla vnitřní reality a překonání emočního traumatu

Léčení emočního traumatu – část II 

Jediná cesta k tomu, aby lidé kolem vás byli takoví, jací chcete, aby byli, je, že se nejprve my staneme tím, čím chceme, aby byli, aby se tím pak oni mohli stát.

Když vám určitý člověk pomáhá anebo vás omezuje, frustruje, je na vás naštvaný, zasahuje do toho, co děláte, anebo vám vzdoruje, hraje pouze roli, kterou jste jako důsledek konceptu vnímání sebe naprogramovali do vaší podvědomé mysli, aby směrem k vám hráli. Musí hrát roli, kterou hrají díky tomu, jak jsme naprogramovali sami sebe.

Proto pokud k vám přijde další člověk, který je nešťastný nebo naštvaný, aspekt toho, co se děje, je už teď ve vás. Pravda je taková, že kamkoliv se podíváme, vidíme pouze sami sebe. Cokoliv nám lidé navenek dělají, vnitřně děláme my sobě. Jediná cesta k tomu, aby lidé kolem vás byli takoví, jací chcete, aby byli, je, že se nejprve my staneme tím, čím chceme, aby byli, aby se tím pak oni mohli stát. Jinými slovy, ty se musíš stát člověkem, kterým ty chceš, abych byl se stal já, pak mě v té osobě můžeš vidět. Abyste někoho poznali, musíte cítit, že žijí ve vás. Díky tomu si vytváříte spojení mezi vámi a tímto člověkem a toto spojení vám dovolí cítit a vědět, co prožívají. Tímto způsobem, když léčíme sebe, léčíme ostatní. Lidé, místa, věci, čas a okolnosti, kterým čelíme v našem životě, mohou být pouze reflexí nás samých. Pokud jste kvůli někomu velmi nešťastní a tento člověk je ve vašem životě, je to pouze manifestace aspektu vás samých.

Jak se píše v knize The Ultimate Secrets of Intimacy and Creation (Nejvyšší tajemství intimity a stvoření – Dr. Joseph Michael Levry), každá zkouška, které čelíme, má speciální úkol. Každá zkouška zobrazuje naše emoční nastavení. Traumatické zkušenosti jsou pozváním k tomu, abychom získali přístup k něčemu hlubšímu v nás. Každá situace, se kterou se setkáváme, pro nás má skrytý vzkaz, který nedokážeme vždy vnímat pěti smysly. Problémy v životě nás zvou k tomu, abychom se zaměřili na to, co je potřeba změnit v rámci našeho vědomí, abychom dosáhli v životě spokojenosti. To, co nazýváme anebo nad čím přemýšlíme jako nad problémy, je ve skutečnosti pozvání k vnitřní transformaci našich traumatických emocí tím, že změníme naše hluboce zakořeněná předsevzetí. Zkušenosti, které v životě prožíváme, mohou být vždy propojeny s naším hlubokým vnitřním přesvědčením. Emoční trauma nám odhaluje, že existují aktivní síly, které pracují v našem vnitřním světě, které ovlivňují naše životy.

V našich buňkách jsou skryty události staré milióny let. Většině lidí není známo, že naše podvědomá mysl neboli náš vnitřní svět, vytváří vrstvy, které nesou záznamy vstřebaných vzpomínek a vědomostí, včetně vzpomínek na prehistorické organismy a zvířata, individuální a kolektivní vzpomínky a události, které nám byly předány skrze naše předky. Jakkoli nemusíme záznamy těchto prehistorických okolností vidět, žijí v astrální formě v části naší podvědomé mysli. Většina lidí neví, že všechna prehistorická zvířata, včetně různých bytostí, které zmizeli z naší fyzické reality, stále žijí v určitých částech naší podvědomé mysli ve formě astrálního těla. Žijí v nás. Psychoterapie, jakkoli dokáže mnoha lidem pomoci, se zaměřuje pouze na určité části problému. Bez důkladného porozumění Božské spirituální moudrosti může psychoterapie ve své snaze najít kořen traumatu neúmyslně aktivovat ty části podvědomé mysli, kde žijí tato vnitřní prehistorická zvířata a vynést tím na povrch naše zvířecí tendence. To způsobuje, že je člověk bez milosti stravován vnitřními monstry. Okolnost, že nevidíme fyzická těla těchto vnitřních monster, neznamená, že jejich astrální těla neexistují. Jakkoliv zmizela z fyzické reality, stále žijí v kolektivním vědomí a mohou se v nás manifestovat jako instinkty a touhy.

Lidské tělo má bilionkrát větší paměť než mozek. Tělo a jeho paměť souvisí s jinou dimenzí lidské mysli. Náš intelekt je nejnižší úrovní naší mysli. V druhé úrovni mysli nacházíme vzpomínky. Je zajímavé, že lidský intelekt je možné najít v mozku, ale inteligence a vzpomínky jsou součástí celého těla.

Traumata zapsaná v podvědomé mysli v nás dál fungují do doby, dokud nejsou vyřešena. Bez ohledu na to, zda je to stejný anebo nový člověk, jež podporuje trauma, kterým nás trýzní. Není důležité, jak rychle dokážete běžet, nedokážete běžet rychleji, než vaše nohy. Stejně tak platí, že bez ohledu na to, jak rychle běžíte, nedokážete utéct vašim traumatům. Zkušenosti vaší fyzické reality jsou vždy přímým prodloužením toho, co doopravdy cítíte hluboko uvnitř vás. Pocit, víc než myšlenka, vede člověka k akci. Naše emoce a přesvědčení určují, jak se cítíme, a jak se cítíme určuje, jak myslíme stejně tak jako náš každodenní přístup k životu. To je to, co vytváří naše každodenní zkušenosti.

Abychom změnili náš život navenek, musíme změnu uskutečnit v našem vnitřním životě. Často si nejsme vědomi hlubokých sil, které jsou uvnitř nás. Všechno se děje uvnitř. Obviňování jiného člověka nám neposkytne řešení. Každé trauma žije uvnitř nás do té doby, než se mu postavíme a vyřešíme jej. Všechna naše emoční traumata jsou zapsána v podvědomé mysli, kvůli čemuž pak zůstáváme zaseknutí v opakovaných vzorcích, kdy si do života nevědomě přitahujeme lidi, věci a okolnosti, které nás zrcadlí. Každá zkouška, tragédie, nehoda, neštěstí, nepřízeň osudu, urážka, zranění, zrada a každý zdravotní problém má v sobě pro nás skrytou perlu moudrosti a svůj úkol v našem životě. Každá zkouška, tragédie, neštěstí a každá urážka, zranění, zrada a zdravotní problém přichází, aby nás probudil, aby pozvedl naše vědomí a přinesl nás zpět k Bohu. Přicházejí, abychom si s jejich pomocí pomohli uvědomit naši vyšší podstatu. Každý problém je příležitostí k dosažení vyššího stavu vědomí. Každý problém, anebo to, co jako problém vnímáme, je zde proto, aby nám přinesl moudrost, aby pozvedl naše vědomí a pomohl nám uvědomit si naši vyšší podstatu. Jak se píše v knize The Ultimate Secrets of Intimacy and Creation (Nejvyšší tajemství intimity a stvoření – Dr. Joseph Michael Levry), zkoušky, kterými právě teď procházíme, jsou nejvíce nápomocnými a dokonalými okolnostmi pro evoluci našeho vědomí na spirituální cestě. Pomáhají nám růst.

Nic se neděje nám. Vše se děje pro nás. Léčení vyžaduje milost a pokoru, abychom si přiznali, že něco v nás se potřebuje změnit. Léčebná technika Harmonyum nám dovoluje si uvědomit, že máme moc a sílu v našem vědomí, abychom uvolnili traumata a znovu získali pocit pohody. Jakmile pravidelně přijímáme Harmonyum, začínáme si uvědomovat příčinu problému a získáváme vnitřní sílu a jasnost, abychom postupně uvolnili staré vnitřní vzorce. Postupem času pak příznaky mizí, protože již dál neexistuje příčina, která by je vytvářela. Božská spirituální moudrost praví, že člověk musí být k sobě nejpřísnějším soudcem, ale k ostatním nejvíce chápajícím přítelem. Musíme se zbavit toho, že obviňujeme druhé a přesunout se dovnitř, abychom učinili změnu, která je nutná k transformování naší reality. Vězte, že každá zkouška, tragédie, nehoda, neštěstí, nepřízeň osudu, urážka, zranění, zrada nebo zdravotní problém jsou pokusem vesmíru zlomit vzorec, který není založen na lásce, moudrosti a pravdě. Je to pokus vesmíru přenastavit naše staré negativní vzorce, které nejsou v souladu s cílem naší duše, a odstranit stagnaci, která stojí mezi námi a naším spirituálním pokrokem. Tyto situace před nás staví obraz našeho emočního stavu a hluboce zakořeněných přesvědčení, které nás zvou k tomu, abychom je použili jako průvodce pro větší vnitřní jasnost, a jako prostředek pro rozšíření našeho vědomí. Pamatujte si, že problémy, kterým čelíte, nejsou nic jiného než zosobnění našich chyb. Jakmile očistíme naše chyby, naše problémy zmizí.

Celá vaše budoucnost leží ve vašich hluboce zakořeněných přesvědčeních a ve směru, jakým se ubírá váš mentální přístup. Většina z nás není dostatečně jasnozřivá, aby viděla dlouhodobé důsledky našich hluboce uložených pocitů. Harmonyum zvyšuje vaše vědomí a dovoluje vám změnit nechtěné vnitřní přesvědčení, abyste si vyčistili svoji cestu. Naše hluboké pocity mohou vést k hluboce zakořeněným tendencím, které je těžké uvolnit. Tento božský léčebný systém vám dovoluje pracovat s vesmírnou inteligencí, aby vás ze všech stran vašeho života obklopila požehnáním. Harmonyum uvolňuje nepoznané poklady vaší duše a vytváří neustálý proud komunikace mezi vámi a nebesy. Harmonyum nám připomíná přítomnost božského semínka v nás, které musíme pravidelně aktivovat, abychom náš život naplnili vřelostí, osvícením, ochranou a radostí.