Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení díky vibraci božského zvuku

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla.

Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro.

Celý svět trpí. Tím, že se sjednotíme s Bohem a přijmeme cestu božské lásky, se můžeme zbavit utrpení a změnit náš osud. Nastal čas, abychom zpívali Naam a stali se prostředníky božské lásky.

Mnoho lidí v tomto okamžiku se ve svém životě blíží k bodu emočního zoufalství a strachu. Více než kdy jindy teď trpíme depresí, únavou, strachem z budoucnosti a bolestí způsobenou neustálým prožíváním emočních traumat. V této době je důležité, abychom posílili sami sebe, jelikož jsme obklopeni stresem a přemírou informací. Mnoho lidí prožívá obrovskou zátěž ve formě mentálního, emočního a fyzického stresu, který je ovlivňuje v úrovni vztahů s rodinou, přáteli i se sebou. Zpěv Naam nám pomáhá zůstávat neutrální ke každodenním dramatům naší omezené reality a rozptýlením, která vytváří materiální život.

Tam, kde je božská láska, není možné najít strach. Stvořitel vesmíru je zdrojem božské neboli nepodmíněné lásky. Naše srdce je jedinou částí těla, která má přímé spojení se Stvořitelem. Zpěvem Naam manter se můžeme každodenně skrze naše srdce spojit se Stvořitelem. Díky tomu můžeme v našem srdci vnímat hojnost lásky a nechat ji jako léčivou sílu plynout do celého těla, aury i dále, abychom se otevřeli mnoha požehnáním v našem životě. V naše srdci sídlí prapůvodní duch.

Příčina všech fyzických i mentálních nemocí zatěžuje naši duši negativními karmickými vlivy, které jsme si přinesli z minulých životů. To je to, co ovlivňuje naše mentální a fyzické zdraví, a vytváří v naše životě chaos. Pravda je taková, že aby se kdokoli mohl trvale vyléčit, toto léčení musí nejprve proběhnout v úrovni duše. Toho může být dosaženo díky síle Vyšší duše, manifestované jako Naam. Léčení lidské duše skrze Vyšší duši za pomoci Naam je jedna z nejvyšších forem trvalého léčení.

Naam manifestuje Božskou lásku a láska je klíčem a silou, která osvobodila svaté i jogíny a teď může osvobodit i vás. Láska je tím pravým tajemstvím a nejdůležitějším klíčem, díky kterému zůstáváme na cestě světla. Cesta zpět k Bohu je skrze lásku. Láska je jediné, čemu vesmír rozumí. Láska dokáže vyhladit veškerou karmu a ukončit cyklus zrození a reinkarnací. Veškerá síla nebe i země je obsažena v lásce. Všechny síly nebe i země se podřizují lásce, protože díky lásce byl stvořen celý svět. Neexistuje větší síly než je síla lásky. Pravá láska je mocná síla, silnější než sama smrt. Jsme zhmotněním lásky, protože každý z nás je jako kapka v oceánu všeobjímající lásky. Byli jsme zrozeni k tomu, abychom milovali a byli milováni. Člověk bez lásky je jako země bez vody. Nic v ní neroste. Zpěv Naam vás přesouvá z hlavy do srdce, abyste naplnili svůj život láskou.  

Láska ve své podstatě je mocnou silou. Porozumění lásce a její použití může přinést nejvyšší požehnání, protože láska nám dovoluje přijmout moudrost a postupem času pravdu. Zpívejte Naam mantry a budete cítit, jak vás naplňuje a prostupuje božská láska, která vám přináší jen radost, léčení a požehnání. Písmo svaté praví: "Netoliko chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, jež vychází z Božích úst.“ Díky nektaru, který proudí skrze Naam, je možné uhasit žízeň a žít. Napojte se tímto sladkým, léčivým nektarem Naam a dovolte Bohu, aby vás zahrnul nezměrným požehnáním. Tato léčivá zkušenost vám dodá posvátnost a v posvátnosti najdete lásku, moudrost a pravdu. Veškerý nektar, po kterém bychom kdy mohli toužit, nacházíme v Naam. I svatí praví, že Naam ve své lahodnosti nektar dokonce předčí.

Bůh je láska a Bohu není nic, co by bylo více drahé, než je vibrace Naam, která je jeho jménem. Láska je nejvyšší vědou nového světa, který přichází. Je to nejpodstatnější princip spirituality. Tep srdce, krevní oběh a puls lidského těla jsou spojeny s láskou. Vztek není nic jiného než manifestace negativního aspektu lásky. Když k vám přijde láska, rodí se božské světlo ve vašich myšlenkách, což vám dovoluje se připravit na to sloužit druhým. Bůh nám dává Naam a Naam nám dává Boha. Naam je Bůh a Bůh je Naam. Naam a Bůh od sebe nikdy nemohou být odděleni. Naam nás vede přímo k Bohu, který je nejvyšším určením. Naam činí dosažení Boha možné. Náš život patří Bohu a Naam Boha vlastní. Naam je Božská moc a síla manifestovaná ve zvuku. Naam je proudem života, který prapůvodně vycházel ze Stvořitele. Dokonce i jednoduché mechanické opakování Naam má příznivý efekt. Čistí a chrání lidskou mysl. Není nic, co by v životě bylo vyššího, než je zpěv Naam.

Naam je božská zvuková vibrace a božská zvuková vibrace vytváří světlo. Světlo má neuvěřitelně léčivý dopad na lidskou mysl. Mentální problémy mohou vést k nemocem, které ovlivňují plíce a svaly. Když do vaší mysli přijdou negativní myšlenky, útočiště před nimi najdete v Naam. Naše negativní nebo ničivé myšlenky a pocity se nejprve nacházejí v našem mentálním a astrální těle, kdy obě z nich jsou pro nás neviditelné. Mentální tělo je tělem našich myšlenek a intelektu a astrální tělo je tělem našich pocitů a emocí. Pokud tato těla díky Naam neočistíme, jejich vibrace sestoupí do těla fyzického skrze éterické tělo, které je kopií těla fyzického. Tímto způsobem jsou ovlivněny určité orgány nebo části těla, dle zákona vibrační souvislosti. Fyzické tělo je spojené s éterickým tělem něčím, co se nazývá stříbrná nitka, a díky éterickému tělu vlastní fyzické tělo život a vnímání. Zpěv Naam čistí mysl a zabraňuje nezdravým vibracím, aby se skrze éterické tělo manifestovaly v těle fyzickém.

Jakmile se spojíme s vibrací Naam, zůstane s námi jednou pro vždy. Naam je nejvyšší pravda. Pravda nám přináší svobodu. Většině lidí není známo, že lidé onemocní v okamžiku, kdy poruší zákon pravdy. Ten, kdo chce svůj život napravit a obnovit své zdraví musí přijmout lásku k pravdě, protože všechny nemoci duše vznikají z nedostatku pravdy. Ten, kdo žije v Naam, uspěje v procesu odstranění karmy.

Díky kreativnímu použití zvukové vibrace můžeme vytvořit léčivé, posilující vzorce vibrační frekvence, které odpovídají vyjádření duše v rámci určitých velmi vysokých individualizací Boha. Důsledkem toho naše spirituální centra, se kterými jsou spojené určité endokrinní žlázy, mají pozitivní odezvu a vytvářejí příznivý efekt na několika úrovních. To dovoluje rozšíření našeho lidského vědomí a pomáhá nám si zvědomit podvědomé dojmy. Důsledkem toho jsou zostřeny všechny naše mentální schopnosti a tělo je dokonale vyladěno. Síla Naam je spirituálním magnetem, který vytahuje naši duši vzhůru, abychom mohli prožít zkušenost záchranné milosti Boha.

S láskou, mírem a světlem,

Rootlight tým