Nový koncept v léčení

Krása léčebné techniky Harmonyum je v tom, že přináší porozumění, jak přistoupit k tajemství léčení v rámci spirituálního světa. Je to terapeutická aplikace božských zákonů, které jsou většině lidí neznámé, ale které má právo znát každý.

Božská spirituální moudrost praví, že Stvořitel vytvořil podle určitého plánu odlišné typy lidé ovládané planetární vibrací první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé planety. Každá z těchto sedmi vibrací přisuzovaná člověku odkrývá určité kvality, schopnosti, ctnosti a vady, stejně tak jako zvláštnosti ohledně zdraví a charakteru. Kombinace kvalit představovaných těmito vibracemi přisuzovanými každému z nás je absolutně nutná k harmonickému fungování vesmíru.

Dávní mystici vždy věděli, že pro dosažení přesné diagnózy v rámci všech viditelných i neviditelných vlivů souvisejících s léčením člověka je nutné sestavit energetickou kosmickou tabulku. Je velice důležité mít důkladné porozumění vlivům vibrace sedmi planet v člověku, abychom získali informace o možných predispozicích mentálního, emočního, spirituálního a fyzického onemocnění. Pouze po důkladné božsko-astrální definici člověka, která odhaluje do detailu všechny osobní slabosti, ctnosti, energetické komponenty, části v zánětu, mentální nemoci a vášně, je možné opatrně začít s léčením. Úspěšné léčení do velké míry závisí na  otevřené mysli pacienta a jeho ochoty se změnit. Klient musí být schopen přijmout nový úhel pohledu, který velmi pravděpodobně může aktivovat nepojmenované strachy, vztek a úzkost, se kterými je potřeba pracovat. Nad rámec vytvoření jeho individuální energetické tabulky je nutné být znalý i v použití síly Slova neboli Naam, božské zvukové vibrace, protože to napomáhá člověku k získání kosmického vědomí. Klient musí pracovat s posvátným Slovem, jinak tato výjimečná technika aktivuje léčivé síly, ale nedotkne se pravé podstaty.

Člověk je žijící symbol. Naše slova mohou skrývat spoustu věcí, ale tvar lebky, obličeje, linie v dlaních a jejich tvar, délka našich prstů, pleť, kvalita hlasu, ladnost v našich gestech, ale i datum narození všechny prozrazují tajemství našeho mentálního nastavení těm, kteří dokáží rozluštit význam těchto mnohoznačných symbolů. Proto nejvyšší věda pravého a trvalého léčení, práce se symboly a znalost sedmi planetárních těles jsou základem psychologicko-terapeutické aplikace božské spirituální moudrosti a Harmonya.

Pravé léčení občas vyžaduje použití božské spirituální moudrosti a ponoření se do mentálního rozpoložení pacienta, kdy je potřeba se pokusit rozpustit rigidní symboly, které vytvořily mentální modly. Budoucnost může být zachráněna pouze na podkladě minulosti. Použitím božské spirituální moudrosti jako spirituální technologie k ponoření se do mentálního nastavení klienta můžeme dosáhnout do úrovně vyššího já, jež v sobě nese dějiny celého vesmíru. Takto se zkušený praktikovatel Harmonya seznamuje se sedmi negativními karmickými vlivy, které člověka svazují v rámci obsesivních poruch. Pouze a jedině kosmický princip, který je podstatou člověka, je věčný. Kolem tohoto semínka esence se zhmotňuje, realizuje a uvolňuje hmota tak, aby toto semínko mohlo vždy produkovat nové variace v rámci mnoha potenciálů života a smrti, světla a temnoty. Toto nesmrtelné semínko ale není možné zaměňovat za ego neboli smrtelnou  podstatu osobnosti, která se mění a vyvíjí během cesty životem, kdy jsme na zemi. 

Božská spirituální moudrost nám dovoluje poznat spirituální esenci člověka, jeho spojení s vesmírem a trojjedinou podstatu všeho, abychom začali vnímat souvislost mezi tím, co se nachází uvnitř, a mezi člověkem a vesmírem neboli mikrokosmem a makrokosmem. Efektivní, zdravé žití žádá, abychom plynuli v souladu s rytmem vesmíru. Negativní způsoby myšlení, cítění, mluvení a jednání nás vymaňují z plynutí v souladu tím, že kolem nás vytvářejí krystalizovanou ulitu předsudků a falešných fantazií, které světlo života nemůže prostoupit. Harmonyum je transcendentální léčebná technika, která pomáhá přenést přijímajícího do stavu harmonie a rytmu. Harmonyum navrací hudbu naší podstaty zpět do rovnováhy tím, že poskytuje prostředky, kde spirituální síly podporující vesmír a prostupující podstatu člověka mohou být využity a vedeny způsobem, kdy je dosaženo a trvale udrženo zdraví.  

Ve své podstatě je život naplněn hudbou, rytmem a tóny. Neměnný rytmus je žijící proces manifestovaný ve všem ve vesmíru, jehož součásti se pohybují v souladu s cyklickými zákony. To začne být jasné, když pozorujeme hvězdy, slunce a planety, jak procházejí svými individuálními cykly s nesrovnatelnou lehkostí, milostí a rytmem. Ignorance a lhostejnost způsobily, že se lidé odchýlili od božského cyklu v rámci individuálního i kolektivního života a narušují rytmický proces přírodě vlastní. Důsledkem toho trpíme mentálními, emočními a fyzickými problémy. Každé léčení Harmonyem poskytuje psychologickou změnu, která dovoluje přijímajícímu, aby si začal více uvědomovat příčiny vytvořené vlastními myšlenkami a činy. Harmonyum totiž vytváří základ pro sebeléčení, protože rozšiřuje uvědomění přijímajícího tak, aby byl schopen rozpoznat, jak zákon příčiny a důsledku ovlivňuje jeho život. Skrze toto uvědomění mohou být postupně odstraněny ničivé energie jako je vztek, strach a úzkost, a nahrazeny pocity klidu a míru.

Harmonyum především pracuje na čištění karmy rodičů skrze děti, protože božská spravedlnost předává nedostatky jedné generace na druhou. Existuje zákon fyziky, který praví, že nečistý zdroj předává své nečistoty na své plody. To samé platí ve spirituálním světě, proto pokud člověk poruší zákon přírody, je karma automaticky přenesena na jeho potomky. Pokud božská spravedlnost může ovlivnit děti skrze jejich rodiče, může také očistit rodiče skrze jejich děti. Jakmile se oddáme studiu božské spirituální moudrosti, nejenomže ovlivňujeme budoucnost světa, ovlivňujeme minulost vymazáním špatností a očištěním temnoty paměti. Harmonyum dělá z vašeho těla maják tím, že podporuje zdraví, dlouhověkost a rozvoj intuice. Je to skrze akt milosti, kdy nám božská spirituální moudrost dává tento léčebný systém k tomu, abychom přinesli uvědomění ostatním. Harmonyum je léčebná technika pro tento věk a dále. Pravidelné přijímání léčebné techniky Harmonyum, teď více než kdy jindy, není luxusem, ale nutností.  

Vyzkoušejte si léčebnou techniku Harmonyum v centru NAAM PRAHA! Tel. 734 480 033.

Dopřejte tuto léčebnou techniku sobě i svým milým!