Naam tleskání s pohybem pro životní energii, jasnost a celkové zdraví

Ti, kteří praktikují techniku Naam tleskání s pohybem, budou mít příležitost rozvinout svoji mysl a posílí své zdraví. V technice Naam tleskání s pohybem díky spojení technik pohybu do strany, tleskání a vibrace zvuku je vytvořeno jedinečné cvičení, které přináší nový život mozku, poznávací dovednosti a vede ke zdraví srdce. Spojením těchto technik, jež jsou silné samy o sobě, do jednoho cvičení je aktivováno dynamické, léčivé rozproudění energie, které vytváří novou úroveň v rámci léčení jógou.

Důležitost pohybu do strany v rámci každodenního života pro udržení mladé mysli a silného propojení mysli a těla

Díky Naam tleskání s pohybem propojujete váš mozek a nervový systém a přenastavujete spojení mysli a těla, které je důležité pro optimální pohyb a funkci mozku. Tato technika pro rozproudění funguje jako náprava jakýchkoliv problémů s pohybovými funkcemi nebo rozvojem mozku, které mohly vzniknout v dětství i v dospělosti díky nesprávnému podmínění, neadvekvátnímu vývoji nebo traumatickým zkušenostem. Má i významné emoční přínosy. Díky tomuto jednoduchému cvičení můžeme vyléčit některé z emočních zkušeností, které si neseme z dětství.

Účelem Naam tleskání s pohybem je zlepšit komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku, aby došlo k aktivování vyšší úrovně uvažování v rámci kritického myšlení, schopnosti řešit problémy, dobře slyšet, našich organizačních schopností a dalších s mozkem souvisejících funkcí. Potřebujeme rozvinout léčivé spojení neuronových propojení mezi levým a pravým mozkem za použití inteligentní aplikace pohybu do strany přes střed těla, jako je právě u techniky Naam tleskání s pohybem do strany. Během tohoto cvičení jsou obě poloviny mozku nuceny spolupracovat. Tento pohyb, do strany přes střed těla, kdy se zároveň dotýkáte protilehlého kolene, je důležitý pro fyzickou koordinaci i pro zdravou mozkovou aktivitu.

Pohyb křížení v rámci tohoto cvičení vytváří nervová propojení, která spojují levou a pravou hemisféru mozku, což dovoluje elektrickým impulzům a informacím, aby mezi nimi mohly volně proudit. Tyto vzorce jsou uložené v mozku a jsou zodpovědné za ovládání našeho nervového systému, páteřních svalů a koordinaci a programují systémy našeho těla, aby spolu dobře spolupracovaly. Naam tleskání s pohybem je léčivá praxe, která pomáhá v případech nedostatečné koordinace a rovnováhy, zlepšuje schopnost číst a pomáhá lidem s poruchami učení jako třeba s dyslexií. Je doporučené při nemotornosti a koktání.

Jeden z našich prvních pokusů v rámci pohybu křížení je pohyb, kdy začínáme lézt a dochází ke koordinaci pravého a levého mozku v rámci pohybu ruky a protilehlé nohy. Jak rosteme, rozvíjíme tuto kapacitu dále v rámci chůze, běhu, sportu, her a dalších aktivit. Pokaždé když praktikujeme nový druh cvičení, jako je například Naam tleskání s pohybem, podporujeme náš nervový systém ve vytváření nových, komplexních vzorců propojení. Když se učit přestaneme, tato nervová propojení se postupem času stanou neaktivní anebo přestanou fungovat úplně. Naše nervová spojení zůstávají více aktivní, jakmile je používáme. Proto, jak stárneme, je důležité, abychom praktikovali pohyb, který nám pomáhá si udržet sofistikovanou síť nervových propojení.

Díky Naam tleskání s pohybem můžete přeprogramovat nervový systém a posílit spojení mezi pravou a levou stranou mozku. Je to výborný způsob pro podpoření celkového zdraví a funkce celého mozku, který zároveň snižuje stres. Zvýší vaši energii a schopnost soustředění. Praktikováním pohybu křížení přes střed těla stimulujeme komplexnější rozvoj a integraci mozku a nervového systému. Naam tleskání s pohybem také stabilizuje pánev, uvolňuje ramena a posiluje správnou koordinaci chůze. Posiluje břicho, dodává tělu energii, uklidňuje mysl a uvolňuje tlak a stres.

Schopnost naučit se číst, učit se nové jazyky a rozvinout si dobrou koordinaci rukou a očí a komunikace závisí na celkové schopnosti těla, co se týká integrace pohybu protilehlé ruky a nohy. Naam tleskání s pohybem je nejlepším a nejvíce léčivým cvičením, které pro sebe můžete dělat. Také výborně podporuje trávicí systém. Vyrovnává celkovou energii a díky němu je pro vás snazší se soustředit na jakýkoli projekt. Dokáže napravit některé z šoků, které mohly tělo ovlivnit a způsobily, že nervové impulsy nejsou v rovnováze. Nesprávné uspořádání v rámci nervových impulsů vede k narušení pohybových a smyslových impulsů, čímž je ovlivněno celkové zdraví.

Schopnost pohybu křížení vytváří základ pro další poznávací schopnosti, jak je schopnost akademického rozvoje. Zkuste Naam tleskání s pohybem předtím, než se pustíte do domácích úkolů, před zkouškou, důležitou schůzkou nebo v rámci jakékoliv stresující situace anebo jako způsob, díky které mu se přeladíte na jinou vlnu v rámci vašich různorodých aktivit. Dokonale vás nabije a přinese jasnost. Lidé jsou každodenně bombardováni a ovlivňováni velkým množstvím stimulů a různých úkolů a proto praktikování pohybu křížení do strany v rámci dne je jedna z nejlepších aktivit, jakou pro sebe můžete udělat. Díky tomuto cvičení se budete cítit svěže a váš výkon budou lepší. Zlepšuje schopnost očí spolupracovat v přesně koordinovaném způsobu. Je důležité pro soustředění, čtení a psaní. Zlepšuje myšlení, protože podporuje harmonii mezi funkcí levého a pravého mozku. Rozvíjí naše uvědomění si pozice a pohybu těla v rámci prostoru a pohybu.

Posílení životní síly tleskáním

Naam tleskání s pohybem přináší pohyb a prokrvení do nejméně uznávaného ale nejvíce léčivého nástroje: našich rukou. V rukou se skrývá obrovská magická síla, která čeká na to, aby nám mohla poskytnout ochranu, štěstí, prosperitu a plné zdraví. Na naše ruce bychom se měli dívat jako na agenty a prodloužení srdce, abychom probudili plamen božské moci a síly a mohli být požehnáni rukou a srdcem Boha. Jako mocný symbol pravá ruka představuje moudrost a levá ruka lásku. Jakmile se spojí, vytvářejí pravdu, která nám zajišťuje svobodu od všech omezení, která se objevují ve formě nemoci, neštěstí a nerovnováhy. Pokaždé když tleskáme, rodí se pravda. Tleskání je symbolem radosti duše, co získala svobodu, jež pochází z pravdy. 

Ruce jsou energetickými centry a prodloužení srdce. Tleskáním se naše srdce otevírá, aby mohlo dávat a přijímat více lásky. Ruce jsou brány za studnu, pramen a proud léčivých sil. Když tleskáme, aktivujeme osrdečník, známý v tradiční čínské medicíně jako Lao Gong perikard 8 neboli kanál štěstí. Tleskání je univerzálním symbolem štěstí. Tleskání dodává sebevědomí a zlepšuje naše výkony. Děti, které tleskají, mají ve škole výborné výsledky. Tleskání zlepšuje fyzické zdraví a zvyšuje úroveň energie. Dokáže vyléčit mnoho nemocí díky zvýšení prokrvení a odstranění bloků v krvi. Pro celkové zdraví a spokojenost je důležité tleskat každý den.

Tleskání vytváří léčivý zvuk, který neutralizuje negativní energii. Jeho zvuk má vliv na naše okolí a vytváří dynamickou změnu kolem našeho těla. Síla zvuku tleskání dokáže uvolnit stagnující energii. Zbavuje nás negativní vibrace. Tleskáme, abychom otevřeli všechny energetické kanály v těle a posílili imunitní systém a fyzickou energii. Prsty jsou vysílače, kterými proudí energie. Prostor mezi prsty je jako anténa, která přijímá.

Tleskáním se zbavujeme disharmonické energie, která může být zaseknutá v rámci našich nervů a svalů. Ti, kteří pravidelně tleskají, uvolňují ze svého těla bloky a těší se fyzickému, spirituálním a mentálnímu zdraví. Energetické bloky mohou vytvářet nemoci, letargii, nerovnováhu hmotnosti těla a náladovost. Stejně tak jako akupresura a akupunktura, tleskání se zaměřuje na zvýšení životní síly a obnovení ideálního stavu zdraví. Tleskání uvolňuje stres a posiluje nervový systém.

Podle teorie čínské medicíny obsahují ruce body, které odpovídají určitým orgánům a systémům těla. Tleskání dává do pohybu energii, aby odstranila bloky v těchto oblastech. Tleskání je možné použít pro celou řadu symptomů, které se skrývají za depresí. Práce s rukama je praktickou a jednoduchou formou sebeléčení. Tleskáme určitým způsobem, abychom vyléčili mozek, určitým způsobem, abychom vyléčili srdce a určitým způsobem, abychom vyléčili celé tělo. Tleskáme, abychom náš život naplnili štěstím. Tleskání nejenomže posiluje naši životní sílu, zároveň je také vyjádřením vítězství svobody. Tleskání léčí nemoc díky práci na cestách těla, které nemoc způsobily. Je velmi příznivé, co se týká restrukturalizace těla a napravení nerovnováhy. Díky práci na obou rukách každý den po dobu několika minut dokonale nabijete celé tělo a endokrinní systém. Tleskání přivolává duchy a také je odhání. Tleskání přináší nový život. 

Každý z prstů odpovídá jednomu z pěti elementů ohně, země, vzduchu, vody a prostoru (éteru). Hlavním klíčem pro zdraví je ujistit se, že těchto pět elementů je v těle v rovnováze. Jakmile nejsou, objevují se poruchy a omezení. Nadbytek určitého elementu je brán za příčinu nemoci v člověku, jelikož přirozeně zdravé tělo je v rovnováze. Ruce a nohy mohou být vnímány jako dvě hlavní řídící centra těla, skrze které je možné odstranit bloky posíláním energie meridiány do těch částí těla, které ji potřebují. Ruce jsou přirozeným prostředkem těla pro vyrovnání a opravu. Celé řadě nemocí může být uleveno díky strategickému tleskání. Lidské tělo je tvořeno pěti elementy, které regulují pozitivní a negativní energie a vytvářejí bio-elektrický systém těla. Jakmile funguje v plném zdraví, elektrické „proudy“ procházejí bez překážek dráhami meridiánů v těle.

Pět prstů na každé z rukou jsou symbolem pěti knih Tory. Deset prstů společně představují deset psaných zákonů prstem Boha na dvou kamenných deskách, jež byly dány Mojžíši. Deuteronomium 9:10 praví: A Hospodin mi dal obě kamenné desky psané prstem Božím, na nichž byla všechna přikázání, o kterých s vámi Hospodin mluvil na hoře zprostředku ohně v den shromáždění. Dále v Deuteronomiu 4:13 se praví: Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky.

Pět prstů představuje pět horních Sefir na Kabalistickém Stromu života: Spravedlnost, Slitování, Moudrost, Porozumění a Korunu. Číslo pět představuje Merkur, planetu jež harmonizuje energie všech ostatních planet. Proto je možné zharmonizovat naše tělo skrze pět prstů na každé ruce.

Díky technice Naam tleskání s pohybem probouzíte léčivé síly rukou a stimulujete body meridiánů. Tyto body pak nesou energii do orgánů. Proto díky tleskání vždy podporujete funkci orgánů. Po tleskání pošlete léčivou energii, kterou jste vytvořili v rukách do orgánu anebo místa v těle, které ji potřebuje. Jakmile se dotknete orgánu s vědomým záměrem pro léčení, dodáváte mu léčivou energii. To pomůže zharmonizovat určitý orgán anebo oblast těla, která to potřebuje, jež to buď čistí anebo vyrovnává.

Naam tleskání s pohybem můžete praktikovat několikrát týdně tak dlouho, jak si zvolíte. V rámci této praxe aktivujete tajemnou léčivou sílu obsaženou v rukách. Naam tleskání s pohybem je efektivním způsobem, jak posílit nervový systém a propojit mysl a tělo. Používejte ho pravidelně k nabití vaší energie a zvýšení pozornosti. Praktikováním této techniky poskytujete mysli a tělu uvolnění od přílišného soustředění a odstraňujete stres, abyste mohli fungovat v optimálním nastavení, plného využití mozku a měli tak větší radost ze života.

S láskou, mírem a světlem,

Tým Rootlight