Léčebné praktiky v kritické fázi globální pandemie

– Co je nového?

Léčivé praktiky pro tuto dobu – chraňte život v této kritické fázi celosvětové pandemie

Modlíme se, aby vás tato zpráva zastihla v dobrém zdraví i celkové pohodě. Posíláme vám lásku a světlo! Prosím vězte, že naše modlitby jsou s vámi. Tato globální pandemie čistí svět v různých vlnách a blížíme se ke kritickému bodu, kde každý z nás má svoji úlohu, abychom zastavili šíření tohoto viru. Je důležité, abychom minimalizovali přenos tohoto viru, a to tím, že zůstaneme dobře informovanými a dodržováním bezpečnostních opatřeních, což jsme si jistí, že mnoho z vás již dělá.

Číst dál...

Důležitost práce s láskou, mírem a světlem

Nádherná modlitba určená k požehnání vám, vašim blízkým a ku pomoci léčení světa

Dr. Joseph Michael Levry

Nastal čas, abychom z našich nepřátel udělali naše přátele a z našich přátel anděly. Abychom toho dosáhli, je potřeba použít sílu modlitby a odpuštění a vložit do ní celé naše srdce. Modlitba Lásky, Míru a Světla je velmi silná, jakkoli jednoduše může znít, vhodná pro kohokoliv. Sdílejte ji, prosím, s ostatními, abychom mohli rozšířit světlo do celého světa, dodat mír a lásku všem a pomoci harmonizovat současnou situaci ve světě. Ti, kteří každodenně tuto modlitbu praktikují, se stávají součástí legie neviditelných pomocníků, kteří přetvářejí smutek a utrpení tohoto světa chaosu a připravují cestu pro soucit a bratrskou lásku i v rámci těch nejtemnějších okolností. Jsou to oni, kteří vytvářejí prostor pro celosvětový mír, dokud svět nezíská zpět svoji rovnováhu.

Číst dál...

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení díky vibraci božského zvuku

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla.

Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro.

Číst dál...

Koronavirus: jak se chránit?

Koronavirus: jak se chránit?

V této době nejistot se naší hlavní prioritou stává zdraví a bezpečí všech členů naší komunity. Nad rámec pečlivého sledování rozšiřování Koronaviru (COVID-19), přijímáme aktivní opatření, abychom se ujistili, že máte dobře nastavenou každodenní praxi na ochranu. Velmi nám záleží na vašem zdraví a bezpečí. Jsme zde pro vás a budeme pokračovat ve sdílení nových informací a starodávných, časem prověřených samoléčivých technik, které zabezpečí vaši pohodu i pohodu vašich milovaných během průběhu této globální pandemie. Naším úkolem je vás informovat a zároveň opravdu doporučujeme, abyste praktikovali ochranná opatření. Zvykněte si každý den používat dezinfekci na ruce, umývat si ruce tak často, jak to jde a pít horkou vodu nebo Naam Chai Tea z termosky, která drží teplo, každých 10 až 15 minut, pokud se nacházíte v zasažené oblasti nebo se pohybujete na stísněných veřejných prostorách, aby se zabránilo šíření COVID-19. Také doufáme, že jste si našli čas k přečtení článku o praktických doporučení pro ochranu proti viru a že se některé z těchto technik staly součástí vaší každodenní praxe. 

Číst dál...

Nová naděje v rámci léčení

Důležitý vědecký průlom v hudbě a výzkumu rakoviny

Dokáže mozek skutečně reagovat na hudbu, jako by to byla medicína?

Neurovědci v Memorial Sloan Kettering Cancer centru v New Yorku použili hudební skladby Dr. Josepha Michaela Levryho ke snížení bolesti u dětí léčených na vzácnou formu rakoviny. Tato zjištění byla publikována v časopise Journal of Pediatric Oncology and Hematology 1 a byl udělen další grant na pokračování výzkumu.

Číst dál...

Praktická doporučení na ochranu proti virům - rozšířená verze

Chraňte sebe, své děti, svou rodinu i komunitu proti koronaviru a dýchacím nemocem

Světem prochází karmická vlna, která transformuje vše na Zemi a mění pořádek lidského života, jak přináší nové morální cesty, jak žít život. V těchto dobách rychlých změn a transformace je naší největší prioritu podpora bezpečí a zdraví vašeho i vašich blízkých. Bez ohledu na to, jak mladí nebo staří jste, teď je vhodný čas posílit své tělo a tím se chránit. Pravidelná každodenní Naam praxe už není nadále luxusem, ale nutností. Hlavní věc, kterou lidé nyní mohou udělat, je posílit imunitní systém a také energetické, fyzické, emoční, spirituální a mentální tělo.

Číst dál...

Nový koncept v léčení

Krása léčebné techniky Harmonyum je v tom, že přináší porozumění, jak přistoupit k tajemství léčení v rámci spirituálního světa. Je to terapeutická aplikace božských zákonů, které jsou většině lidí neznámé, ale které má právo znát každý.

Božská spirituální moudrost praví, že Stvořitel vytvořil podle určitého plánu odlišné typy lidé ovládané planetární vibrací první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé planety. Každá z těchto sedmi vibrací přisuzovaná člověku odkrývá určité kvality, schopnosti, ctnosti a vady, stejně tak jako zvláštnosti ohledně zdraví a charakteru. Kombinace kvalit představovaných těmito vibracemi přisuzovanými každému z nás je absolutně nutná k harmonickému fungování vesmíru.

Číst dál...

Vzorec božské mysli - 1. část

Všichni jsme obklopeni přijímající nekonečnou inteligencí, která vnímá dojmy z našich myšlenek a slov, jež jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Potřebujeme zasadit myšlenku o této přijímající nekonečné inteligenci do božské mysli, která se pak stane zákonem, jenž musí být naplněn.

Bez ohledu na to, čím procházíte, přestaňte myslet na váš problém a začněte naopak myslet na Boha soustředěním se na vzorec božské mysli Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý (God is love, God is wise, God is kind, God is good). Vzorec božské mysli funguje, i když můžete mít pocit, že mu úplně nerozumíte.

Číst dál...

Naam tleskací pochod pro životní energii, jasnost a celkové zdraví

Ti, kteří praktikují techniku Naam tleskacího pochodu, budou mít příležitost rozvinout svoji mysl a posílí své zdraví. Díky spojení technik pohybu do strany, tleskání a vibrace zvuku, které jsou součástí Naam tleskacího pochodu, je vytvořeno jedinečné cvičení, které přináší nový život mozku, rozvíjí poznávací dovednosti a vede ke zdraví srdce. Spojením těchto technik, jež jsou silné samy o sobě, do jednoho cvičení je aktivováno dynamické, léčivé rozproudění energie, které vytváří novou úroveň v rámci léčení jógou.

Číst dál...

Síla vnitřní reality a překonání emočního traumatu

Léčení emočního traumatu – část II 

Jediná cesta k tomu, aby lidé kolem vás byli takoví, jací chcete, aby byli, je, že se nejprve my staneme tím, čím chceme, aby byli, aby se tím pak oni mohli stát.

Když vám určitý člověk pomáhá anebo vás omezuje, frustruje, je na vás naštvaný, zasahuje do toho, co děláte, anebo vám vzdoruje, hraje pouze roli, kterou jste jako důsledek konceptu vnímání sebe naprogramovali do vaší podvědomé mysli, aby směrem k vám hráli. Musí hrát roli, kterou hrají díky tomu, jak jsme naprogramovali sami sebe.

Číst dál...

Léčení emočního trauma pro zdravý a šťastný život

Proč máme hluboký pocit, že nám něco v našem životě chybí? Proč ti, kteří mají zdánlivě vše, cítí ve svém srdci přesto prázdno? Co je tím záhadným chybějícím elementem, který potřebujeme, abychom se cítili doopravdy naplnění?

To, jak se cítíme, je to zásadní, protože předtím, než dokážeme odpovědět na tyto otázky, je potřeba, abychom porozuměli, že všichni lidé, bez ohledu na to, kde se v životě nacházejí, jsou emoční bytosti. Naše primární, astrální a molekulární těla jsou těla emocí a ať si toho jsme vědomi nebo ne, jsme často závislí na emocích z naší minulosti. Proto předtím, než můžeme odpovědět na otázku proč a co, musíme nejprve pochopit, kdy se to stalo. Kdy se naše emoční citlivost objevila. Odpověď je jasná – v našem dětství. Naše emoční zralost a růst do tohoto dne závisí na kvalitě našich vztahů s matkou a otcem v rámci raného období našeho života. Od okamžiku, kdy jsme se narodili, do věku 11 let dochází mezi dítětem a jeho rodiči a jejich bezprostředním okolím k neustálé výměně emoční a chemické energie.

Číst dál...