Vzorec božské mysli - 1. část

Všichni jsme obklopeni přijímající nekonečnou inteligencí, která vnímá dojmy z našich myšlenek a slov, jež jsou vyjádřením myšlenek, a podle nich jedná. Potřebujeme zasadit myšlenku o této přijímající nekonečné inteligenci do božské mysli, která se pak stane zákonem, jenž musí být naplněn.

Bez ohledu na to, čím procházíte, přestaňte myslet na váš problém a začněte naopak myslet na Boha soustředěním se na vzorec božské mysli Bůh je láska, Bůh je moudrý, Bůh je laskavý, Bůh je dobrý (God is love, God is wise, God is kind, God is good). Vzorec božské mysli funguje, i když můžete mít pocit, že mu úplně nerozumíte.

Číst dál...

Síla vnitřní reality a překonání emočního traumatu

Léčení emočního traumatu – část II 

Jediná cesta k tomu, aby lidé kolem vás byli takoví, jací chcete, aby byli, je, že se nejprve my staneme tím, čím chceme, aby byli, aby se tím pak oni mohli stát.

Když vám určitý člověk pomáhá anebo vás omezuje, frustruje, je na vás naštvaný, zasahuje do toho, co děláte, anebo vám vzdoruje, hraje pouze roli, kterou jste jako důsledek konceptu vnímání sebe naprogramovali do vaší podvědomé mysli, aby směrem k vám hráli. Musí hrát roli, kterou hrají díky tomu, jak jsme naprogramovali sami sebe.

Číst dál...

Léčení emočního trauma pro zdravý a šťastný život

Proč máme hluboký pocit, že nám něco v našem životě chybí? Proč ti, kteří mají zdánlivě vše, cítí ve svém srdci přesto prázdno? Co je tím záhadným chybějícím elementem, který potřebujeme, abychom se cítili doopravdy naplnění?

To, jak se cítíme, je to zásadní, protože předtím, než dokážeme odpovědět na tyto otázky, je potřeba, abychom porozuměli, že všichni lidé, bez ohledu na to, kde se v životě nacházejí, jsou emoční bytosti. Naše primární, astrální a molekulární těla jsou těla emocí a ať si toho jsme vědomi nebo ne, jsme často závislí na emocích z naší minulosti. Proto předtím, než můžeme odpovědět na otázku proč a co, musíme nejprve pochopit, kdy se to stalo. Kdy se naše emoční citlivost objevila. Odpověď je jasná – v našem dětství. Naše emoční zralost a růst do tohoto dne závisí na kvalitě našich vztahů s matkou a otcem v rámci raného období našeho života. Od okamžiku, kdy jsme se narodili, do věku 11 let dochází mezi dítětem a jeho rodiči a jejich bezprostředním okolím k neustálé výměně emoční a chemické energie.

Číst dál...

Nastavení mentálního, emočního a fyzického léčení díky vibraci božského zvuku

Příčina mentálních nemocí, co se jejich zdroje týká, souvisí s nedostatkem světla. Abychom mohli přijímat světlo, musí lidský intelekt sloužit božskému světu. Božská láska je matkou světla.

Zpěv Naam manter manifestuje Božskou lásku, přináší nám milost Boha, kterou je  láska Boha. Koncept Boha zde představuje jedinou univerzální a nekonečnou mysl, kterou je nekonečná láska, moudrost, pravda a nekonečné dobro.

Číst dál...

Kód úspěchu

Spirituální recept na prosperitu a vyšší kvalitu života

Nahrávka zdarma jako dárek od Dr. Levryho

Tato výjimečná nahrávka je dárek pro vás. Obsahuje nadčasový recept ke zlepšení, léčení a uvědomění si své pravé podstaty. Naším přáním je, abyste pozitivně transformovali váš život, dosáhli naplnění vašich nejušlechtilejších snů a aby se rok 2019 stal nejlepším rokem vašeho života. Jediné, co potřebujete udělat, je ji poslouchat.

Číst dál...

Nová naděje v rámci léčení

Důležitý vědecký průlom v hudbě a výzkumu rakoviny

Dokáže mozek skutečně reagovat na hudbu, jako by to byla medicína?

Neurovědci v Memorial Sloan Kettering Cancer centru v New Yorku použili hudební skladby Dr. Josepha Michaela Levryho ke snížení bolesti u dětí léčených na vzácnou formu rakoviny. Tato zjištění byla publikována v časopise Journal of Pediatric Oncology and Hematology 1 a byl udělen další grant na pokračování výzkumu.

Číst dál...

Léčivý zázrak krajtího dechu

Python Breath

Krajtí dech (python breath) je mocná jogínská praxe, která v těle uvolňuje obrovské množství léčivé pránické energie z nižších čaker, aby se váš život a vaše tělo dali opět do pohybu, kdy vám zároveň přinášejí nepopsatelnou léčivou zkušenost prány.

Kdykoliv se cítíte smutní, nerozhodní nebo zaseknutí v negativní situaci, praktikujte Krajtí dech, díky kterému pracujete na střevech, a vaše energie se dá opět do pohybu. Když se potřebuje někdo vyléčit, je potřeba se zaměřit na žaludek a střeva. Jakmile dobře nefunguje žaludek, není možné, aby mozek dobře fungoval. Krajtí dech, také známý jako Ajgari mudra, je výjimečná technika, která přináší pohyb do důležitých orgánů.

Číst dál...

Nový koncept v léčení

Krása léčebné techniky Harmonyum je v tom, že přináší porozumění, jak přistoupit k tajemství léčení v rámci spirituálního světa. Je to terapeutická aplikace božských zákonů, které jsou většině lidí neznámé, ale které má právo znát každý.

Božská spirituální moudrost praví, že Stvořitel vytvořil podle určitého plánu odlišné typy lidé ovládané planetární vibrací první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé planety. Každá z těchto sedmi vibrací přisuzovaná člověku odkrývá určité kvality, schopnosti, ctnosti a vady, stejně tak jako zvláštnosti ohledně zdraví a charakteru. Kombinace kvalit představovaných těmito vibracemi přisuzovanými každému z nás je absolutně nutná k harmonickému fungování vesmíru.

Číst dál...

Síla nereagování

Zamyslete se nad tím, kolik přátelství a vztahů s vašimi milovanými bylo ztraceno, poškozeno nebo trvale zničeno během několika vteřin důsledkem nevědomého reagování.

Můžete udělat mnoho věcí správně, ale stačí jedna bezmyšlenkovitá, nevědomá reakce, aby bylo vše zničeno. Jak spirituálně rosteme, musíme usilovat o to vstoupit do stavu neposuzování a být nepodmínění v rámci naší kapacity stávat se více milujícími, tolerantními a odpouštějícími vůči ostatním.

Číst dál...

Naam tleskací pochod pro životní energii, jasnost a celkové zdraví

Ti, kteří praktikují techniku Naam tleskacího pochodu, budou mít příležitost rozvinout svoji mysl a posílí své zdraví. Díky spojení technik pohybu do strany, tleskání a vibrace zvuku, které jsou součástí Naam tleskacího pochodu, je vytvořeno jedinečné cvičení, které přináší nový život mozku, rozvíjí poznávací dovednosti a vede ke zdraví srdce. Spojením těchto technik, jež jsou silné samy o sobě, do jednoho cvičení je aktivováno dynamické, léčivé rozproudění energie, které vytváří novou úroveň v rámci léčení jógou.

Číst dál...

Bio-magnetická praxe pro léčení a úspěch

Velmi mocná praxe pro posílení a rozšíření vašeho bio-magnetického pole.

Tato bio-magnetická praxe známá také jako Shakti Naam technika Magnet je skvělým cvičením pro zdraví a mocným způsobem, jak posílit celkovou kondici. Dodá vám silnou a krásnou auru. Toto cvičení je výbornou praxí proti nemocem a k posílení a rozšíření vašeho elektromagnetického pole, abyste se mohli stát magnetem pro vše, co je dobré. Zlepší vaši fyzičku a díky němu budete magnetičtí a přitažliví.

Číst dál...