Bio-magnetická praxe pro léčení a úspěch - Dr. Joseph Michael Levry

Velmi mocná praxe pro posílení a rozšíření

 vašeho bio-magnetického pole.

Číst dál...

Shakti Naam jóga pro plné zdraví - Dr. Joseph Michael Levry

Vytvořte si silnou auru, dokonale protáhněte celé tělo

a zbavte se nemocí!

Číst dál...

Dekódování Modlitby Páně pro léčení a růst ve všech oblastech života

Tato mocná léčivá aplikace Modlitby Páně vás naladí na příznivé, konstruktivní síly Vesmíru.

Číst dál...

Léčení nad rámec medicíny - Dr. Joseph Michael Levry

Zdraví je mnohem důležitější

než všechna ostatní požehnání v životě. 

Číst dál...

Léčivá dávka Naam - Dr. Joseph Michael Levry

Co děláme s láskou bude vždy mnohem větší a silnější než to,

co budeme dělat bez lásky. 

Číst dál...

Jaro a vaše zdraví - Dr. Joseph Michael Levry

Léčivá série pro jaro – část 1

Během jara se zvyšuje vibrace prány, která je stále silnější a výraznější. Léčivé období jara je k dispozici v době od 21. března do 22 června. Paprsky Slunce zahrnují v tento čas zemi energií a vysoce nabitou pránou a díky tomu je toto období nejlepší dobou pro regeneraci a léčení.

Číst dál...

Mocná modlitba - Dr. Joseph Michael Levry

Přidejte si tuto modlitbu do své meditace. Vneste do toho své pocity a odříkávejte ji ze svého srdce jako první věc, když se ráno probudíte a jako poslední věc, než jdete večer spát. Když zde anebo kdekoliv jinde, používáme slovo Bůh, máme tím na mysli Univerzální Nekonečnou Mysl, kterou je nekonečná láska, nekonečná moudrost, nekonečná pravda a nekonečné dobro.

Číst dál...

Om Satyam mantra tisíce požehnání - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

spojením se s vyšší pravdou vyjádřenou v Om Satyam Param Dhimahi jsou odstraněna všechna úskalí a problémy. Když se v nás pravda začíná probouzet, pociťujeme osvobození od všech známých i neznámých omezení. V Písmu Svatém se praví: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32)

Číst dál...

Walking in the Light (Jít cestou světla) - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

Mantra Walking in the Light (Jít cestou světla) vytváří přímé spojení s fontánou světla, s kosmickým srdcem. Proto zpívejte „Let there be Light“ a stanete se muži a ženami světla, zrozeni k obrazu Boha. V Genesis je psáno „Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo.“

Číst dál...

Spirituální význam zatmění Slunce - Dr. Joseph Michael Levry

Vážení a milí členové naší celosvětové komunity,

Po tisíce let jsou mystikům a jogínům známé časy zatmění Slunce a Měsíce jako velmi nepříznivé – jsou špatným znamením. Dne 21. srpna bude svět svědkem zatmění Slunce, kdy celé Spojené státy budou mít zkušenost plného zatmění Slunce, což je nebeský fenomén, který se neudál přibližně jedno století.

Číst dál...

Nový přístup k léčení - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

zdraví je nejvzácnější věcí, kterou na tomto světě můžeme mít. Lidé si neuvědomují, jak je zdraví vzácné do té doby, než ho ztratí.

Číst dál...

Přitáhněte si božskou laskavost, zdraví a prosperitu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

požehnané jsou duše, které v dnešním světě přijmou svojí spiritualitu. Jeden z největších básníku a spirituálních mistrů Indie byl Kabir. Kabirova spiritualita je sloučení Prem neboli lásky a Bhakti neboli oddanosti. Láska a oddanost k milovanému Bohu, jednomu Bohu a meditační praxe skrze posvátnou hudbu, vedou k vnitřní mystické zkušenosti božského světla a zvuku.

Číst dál...

Přidejte se k nám v modlitbě za Ameriku a svět

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

v tomto čase bolesti, úzkosti, strachu a zmatku dovolte vést naše léčivé modlitby k tomu, abychom léčili Spojené státy americké. Srdce Ameriky je plné bolesti a tato bolest je dále reflektována v srdcích mnoha lidí. Pokud je Amerika vedoucí zemí světa, pak celý svět tuto bolest cítí.

Číst dál...

Jak vyléčit sebe i svou rodinu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

Země v této době prochází velmi složitým obdobím, což způsobuje, že většina lidí má tendenci rychle a neuvědoměle reagovat. Karmická vlna právě čistí Zemi, díky čemuž se dostávají na povrch všechny nevyřešené emoce a karmické vzorce, které jsme zdědili z minulých generací, a mají vliv bez výjimky na každého člověka.

Číst dál...

Skutečný příběh o síle skupinové modlitby

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

Zasíláme Vám dvě osobní zkušenosti o síle skupinové modlitby tak, jak je zažili účastníci letošního pobytu Božské spirituální alchymie. Svědectví prostřednictvím videa je od Juliena Dietricha a následující článek je od Dr. Roberta Mirshaka.

Číst dál...

Léčení za použití vnitřního ohně: Agnisar Krija - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

v tomto článku bychom rádi vyzdvihli mocnou, regenerační a velmi léčivou Shakti Naam techniku, která se nazývá Agnisar Krija. Je to silná léčivá jogínská praxe, která zvyšuje vnitřní oheň a energii. Agni znamená oheň a Sara znamená zaplavit. Doslova tedy „Agnisar“ znamená zaplavit ohněm oblast naší třetí čakry, která se nachází ve spodní části břicha kolem pupíku.

Číst dál...

Léčení skrze astrální tělo - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

existuje neviditelná, léčivá, spirituální síla, která obklopuje, prostupuje a svazuje všechny věci ve viditelném i neviditelném světě. Tato všudypřítomná, všemocná a vševědoucí síla, která řídí proud života, je soustředěna v kostech všech lidí. Díky správnému použití této síly může být dosaženo trvalého léčení.

Číst dál...

Alchymické sklánění pro zlepšení mozku k dosažení zdraví a prosperity - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

o ty, co praktikují Alchymické sklánění v rámci vibrace Naam, bude postaráno Vesmírem, jelikož je to pozdravení Boha, které reguluje přední mozkový lalok. Náš přední mozkový lalok je spirituální květinou, o kterou by mělo být velmi dobře postaráno.

Číst dál...

Spirituální a léčivý význam mantry „I Am That I Am“ - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

CD Sounds of the Ether vás pozvedne do nové dimenze života, kde vaše mysl, srdce a duch mohou být sjednoceny se všemi ostatními v kolektivním vědomí Světla. Toto kolektivní vědomí Světla není omezeno na určité jméno, charakter nebo osobnost, ale je neomezené v lásce, pravdě a míru.

Číst dál...

Odkrytí neviditelných sil, které ovládají vztahy - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

 

nebyl by to zázrak, kdybyste mohli mít přístup k informacím o vašich vztazích, které by ovlivnily pozitivně způsob, jakým přemýšlíte, mluvíte a jednáte, což by vedlo k harmonii, míru a radosti v celém vašem životě?

Číst dál...

Více o zdraví a úspěchu: Síla Naam meditací s malou - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

abychom mohli získat nazpět „ztracené slovo,“ je třeba rozvinout všemocnou sílu hrtanu. Logos, hlasivky a hrtan musí harmonicky rezonovat, abychom mohli ovládat síly přírody a být tvořiví jako Bůh. Když vibrujeme Naam a aktivujeme bod hary, který odpovídá spodní části břicha – oblasti pánve a reprodukčních orgánů (kde je koncentrována kosmická energie), začínáme posouvat naši sexuální sílu vzhůru do krku, aby mohl být aktivován hrtan, jako sídlo naší kreativní síly. 

Číst dál...

Zdraví a úspěch: Síla Naam meditací s malou - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naši celosvětové komunity,

spirituální technologie použitá v Naam Mala Meditation nám dovoluje se automaticky naladit na kosmické cykly, jež vládnou vesmíru. Práce s mystickou vibrací čísla 108 nám dovoluje sladit naši energii s rytmem času a prostoru, abychom mohli být v harmonii se spirituálními silami přírody.

Číst dál...

Spirituální síla žen - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

nastal čas abychom si uvědomili, že pozitivní evoluce lidstva na individuální i na kolektivní úrovni potřebuje spirituální sílu žen. Ženy představují srdce. Záchrana lidstva se nachází v otevření srdce.

Číst dál...

Rok 2016 a jeho vliv na naše životy - Dr. Joseph Michael Levry

Jak se blížíme k začátku Věku Lásky, čistí v tuto chvíli svět intenzivní emoční vlna. Tento proces čištění může způsobovat, že mnoho lidí, i ti nám nejbližší, jednají způsobem, kdy jejich chování a reakce nepoznáváme. Abychom se během této doby vyhnuli emočnímu ohni, bude naší nejlepší obranou pevná spirituální praxe a Naam meditace.

Číst dál...

Nemožné se stává možným vynesením toho nejlepšího z vás na povrch (1. část) - Dr. Joseph Michael Levry

Ukázka z loňské přednášky kurzu Božské duchovní alchymie

jako příprava na pobyt Božské duchovní alchymie v roce 2016 

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

je důležité se přesunout z našeho falešného já do našeho pravého já. Je třeba překonat váš obraz toho, kterým si myslíte, že jste a stát se tím, kým doopravdy jste. Většina lidí má falešný obraz sebe sama, který je dán jejich zónou komfortu. Vaše zóna komfortu určuje, kým jste, ale to je pouze vaše omezené já.

Číst dál...

Léčivá moc a síla vděčnosti - Dr. Joseph Michael Levry

V praktikování vděčnosti se skrývá obrovská moc a síla, která má schopnost přinést rozšířený stav uvědomění a vnitřní rovnováhy, jež vedou k požehnání. Jakmile je vděčnost praktikována aktivně, vede k probuzení a obnovení sil duše, které vás mohou přenést přes nepřízně osudu. 

Číst dál...

Lumen de Lumine a světlo zázraků - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

mantra Lumen de Lumine je velmi mocná žijící manifestace Adamické Hvězdy. Je to archetyp člověka, Prvorozeného na světě, který rozvinul a manifestoval všechny božské ctnosti a použil všechny božské zákony. Lumen de Lumine je Cesta, Pravda a Život.

Číst dál...

Nebeská ochrana plná milosti - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

vibrujte Triple Mantru kdykoliv, kdekoliv a vše co je negativní, ať už známé nebo neznámé, vás opustí, dokonce i možnost předčasné smrti. Kdykoli se cítíte nerozhodní, nejistí nebo vnitřně nesoustředění, zastavte se a řekněte si Triple Mantru, která vám pomůže se vzpamatovat, abyste se mohli propojit s vaším vyšším Já.

Číst dál...

Praktikování Blessing Naam - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

celý kosmos je prostoupen hudbou a pohybem, které vytvářejí jednotný celek. Pohyby Naam jógy v rámci praktikování Blessing Naam fungují v souladu se Zákonem, který vládne vztahu mezi posvátnými slovy a hudbou.

Číst dál...

Léčivá hudba ověřená lékařským výzkumem: Lékařský, matematický a vědecký důkaz, jež dokládá účinnost posvátné léčivé hudby

V centru pro výzkum rakoviny Sloan Kettering (MSKCC) v New Yorku byly od roku 2011 hrány dětským pacientům meditace s mantrami. Tito pacienti trpěli neuroblastomem, nejobvyklejším extrakraniálním solidním nádorem v dětství a nejčastějším nádorem v kojeneckém věku.

Číst dál...

Božská duchovní praxe a její léčebný a ochranný přínos - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

dávní moudří mystici věděli, že největší tajemství pro nadějný život se skrývá v práci s energií východu a západu Slunce. Stejně tak, jako to praktikovali mystici, zvolte si i vy čas v rámci rána a večera k práci s Božskou duchovní praxí. Vytvoření a udržování zvyku praktikování každý den v určitý čas na konkrétním místě vytváří mentální disciplínu obrovské hodnoty.

Číst dál...

Silná léčivá jogínská mantra čistého vědomí - Dr. Joseph Michael Levry

Om Name Bhagavate Vasudevaya je silná jogínská mantra čistého vědomí.

Přivolává vyšší milující vědomí, princip Lásky, aby jednal skrze vás. Prací s touto mantrou se všechny vaše myšlenky, slova a činy stanou prodlouženou rukou Božství, která odstraní veškeré disharmonie v těle i mysli. Díky tomu budete zdraví a zářící a svět bude skrze vás vyléčen.

Číst dál...

Shakti Naam přináší z Písma Svatého tajemství k dosažení osvobození - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

posvátná Písma a svaté knihy překonávají jiné knihy proto, že jsou v průběhu různých období v historii napsané Duchem Boha, skrze lidi, jež byli posvěceni Bohem. Tito lidé, kteří byli Bohem posvěceni, jsou nazýváni proroci, apoštolové a osvícené lidské bytosti. Písma Svatá se tedy stávají horkou linkou, jež nás přímo s Bohem spojuje.

Číst dál...

Léčivá síla třech kabalistických pilířů Naam jógy - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

u samotného vchodu do kabalistického chrámu krále Šalamouna stály dva pilíře. Pravý pilíř je nazýván Jachin, což znamená Síla, Moudrost a „On vybuduje“. Levý pilíř je nazýván Boaz, což znamená Krása, Láska a „Ve své síle“. Proto, jakmile se podíváme na symbolismus dvou pilířů společně, můžeme je interpretovat v tomto významu: „V síle bude Můj Dům vystavěn.“

Číst dál...

Skrytá síla Naam Simran - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

léčivé pohyby Shakti Naam jógy dělané v rámci Naam Simran na začátku každé Shakti Naam jóga lekce transmutují a sublimují náš kreativní oheň a přenášejí jej do našeho srdce díky kontinuálnímu opakování Naam Jaap. Jakmile je Naam Simran děláno tímto způsobem, má sílu transmutovat naše kreativní energie ve Světlo a Oheň.

Číst dál...

Aktivování hypofýzy pro dosažení úspěchu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

meditace s Wahe Guru je velmi účinná. Odstraňuje všechny hříchy a bolesti bezpočtu inkarnací a přináší nebesa do vaší bytosti. S nahrávkou Wahe Guru Power se posvátné jméno Boha stává vaším ochranným štítem. Tím, že vibrujete Wahe Guru 40 krát, pracujete s Duchem Žijícího Boha a invokujete požehnání Božské Matky, čisté životní energie lásky.

Číst dál...

Posílení imunity, rozvíjení síly mozku a podpoření prosperity s mantrou Sat Nam Wahe Guru - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

lékařská věda začíná přicházet na skutečnost, kterou jogíni a mystici znají již po staletí, a to že lidé, kteří dýchají pomaleji, jsou celkově zdravější než ti, kteří dýchají rychleji. Dle jogínské vědy víme, že jakmile se množství dechů za minutu snižuje, prodlužuje se délka našeho života.

Číst dál...

Léčivá moc lásky - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

přejete-li si někoho vyléčit od veškerých nemocí a dát mu dar zdraví Božského Království, použijte nepodmíněnou Lásku a Božskou duchovní moudrost, také známou jako posvátné učení Boha. Tento článek odkrývá dávné pravdy, které se nacházejí v srdci Božské duchovní moudrosti.

Číst dál...

Síla lásky a tajemství zrození - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

existuje spirituální zákon, který praví, že nečistý zdroj předává své nečistoty svým výtvorům. Kdykoli muž nebo žena učiní cokoli špatného, je tato karma automaticky přenášena na jejich potomky. Božská spravedlnost předává špatné skutky každé generace generaci další. Pokud Božská spravedlnost dokáže mít vliv na děti skrze jejich rodiče, dokáže také očistit rodiče skrze jejich děti.

Číst dál...

DEŠIFROVÁNÍ ROKU 2015: Dálnice k Božské Lásce - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

rok 2015 v sobě skrývá magickou vibraci, která v lidstvu vyvolá velikou touhu po Božské Lásce. Je to rok, ve kterém máme šanci porozumět našim snům a nadějím, abychom je byli schopni uskutečnit. Stane se to díky tomu, budeme-li v našem vědomí uchovávat pravdu, že vše je možné, pokud to plyne v souladu s Vůlí Boha, jež je naší nejvyšší vůlí.

Číst dál...

Harmonyum III a vyšší Eden
 - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,


naše minulost je velice mocná a má silný vliv na naši úroveň zdraví a štěstí. Opravdu je to tak, že naše minulost podmiňuje naši mysl a vytváří okolnosti našeho současného života. Je velmi obsáhlá, vytvořená milióny životů.

Číst dál...

Spirituální růže osudu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity,

dostal jsem několik emailů od členů naší komunity, kteří se ptali na kabalistické orákulum nazvané Akášický záznam (Akashic Record), jež je k nalezení na našich webových stránkách. Proto si myslím, že bude užitečné tomuto tématu věnovat celý článek. Mnoho lidí dosvědčilo přesnost tohoto posvátného systému. Speciálně byli překvapeni reflexí o nich samých, kterou našli v informacích uvedených pod vibrací jejich jména, v efektu planetárních těles na jejich životy a reflexí vibrace jejich vztahu.

Číst dál...

Nekonečná požehnání mantry RaMa
 a meditace pro auru - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milí členové naší celosvětové komunity,

Díky práci s mantrou RAMA můžeme postupně opravovat, léčit a posilovat naši vzácnou auru, tak abychom mohli vnímat plný ničím nepřerušovaný proud požehnání a příležitostí, které Vesmír neustále přináší k našemu prahu.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 3. část - Létání nad mraky života - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milí členové naší celosvětové komunity,

Turbulence jakéhokoli druhu v životě jsou pro nás požadavkem, abychom stoupali výš v myšlenkách i slovech. Jak se nacházíme na určité úrovni v našem životě, někdy se tato cesta stává kodrcavou a bouřlivou.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 2. část - Zvyšte vaši frekvenci - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milí členové naší celosvětové komunity,

Musíme si uvědomit, že všechno, co se děje v našich životech, se děje důsledkem našeho vlastního vědomí. Váš život je zrcadlem vaší vnitřní reality a vy, jakkoli se o to můžete pokoušet, nemůžete skrývat nic, co je uvnitř. Dříve nebo později se to totiž projeví ve vnějším světě.

Číst dál...

Série pro léčení mysli: 1. část - Síla pozitivní mysli - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milí členové naší celosvětové komunity,

Jakmile váš den začne s pozitivními, radostnými a mírumilovnými vyhlídkami, máte mnohem větší šanci pro nové příležitosti, aby k vám přišly, a zároveň se otevíráte naplnění vašich snů. Trvalý optimismus může být nereálný, ale jakmile byla jednou svíčka optimismu zažehnuta, dokáže odehnat veškerou temnotu a přilákat k sobě ostatní.

Číst dál...

Vytváření naší reality a účinek Naam - Dr. Joseph Michael Levry

Vážení a milí členové naší celosvětové komunity, 

Myšlenky a slova jsou velmi mocné žijící paprsky energie, vytvářené myslí, srdcem a Duchem člověka. I když jsme všichni větší nebo menší mírou ovlivňováni naším okolím, jsou to naše myšlenky, slova a chování, které na nás mají největší vliv.

Číst dál...

Léčivá síla dávání - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí přátelé a milovaní členové naší celosvětové komunity, 

Mnoho mystiků a spirituálních mistrů nachází požehnání v hledání různých způsobů, jak dávat. Požehnání Boha se vždy manifestuje díky naší ochotě dávat a sloužit ostatním. Když cítíte, že jste se zasekli, nejrychlejší cesta, jak změnit vaši situaci je dáváním.

Číst dál...

Tajné umění manifestace našich přání - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milí členové naší celosvětové komunity,

Slova jsou manifestované myšlenky, které slyšíme a cítíme a které vibrují vzduchem. Vyřčené slovo přenáší naše myšlenky přímo na fyzickou úroveň. Proto je důležité, abychom si dávali pozor na naše slova, především pokud se týkají něčeho, co chceme, aby se v našem životě stalo skutečností.

Číst dál...

Pravý duchovní Mistr - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milí členové naší komunity,

pokud budete tuto práci číst s otevřeným srdcem, přinese vám světlo do mysli, pokoj do srdce a posílí vašeho ducha. Než začnu, rád bych se zmínil o společenství Rose Croix Kabbalah (Rosekruciánů), které mě vedlo již od raného věku a umožnilo mi studium této rozsáhlé Božské duchovní vědy, které bylo dříve velmi tajné.

Číst dál...

Praktikování Shakti Naam, Starověký dar modernímu lidstvu - Dr. Joseph Michael Levry

Drazí a milovaní členové naší celosvětové komunity,

praktikování Shakti Naam jógy aktivuje moudrost těla, díky které pak opět může optimálně vyjadřovat originální sílu DNA a navenek vychází to nejlepší, co v člověku je. Je to silné cvičení zaměřené na osvobození a aktivaci vzácné životní síly v nás, díky které dochází vyladění a harmonizaci těla.

Číst dál...